სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი, ჩიტორელიძე ს.. XIX - XX საუკუნეების რუსული კერამიკული ნაწარმის მხატვრული ატრიბუციებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე "შრომები". 2010წ. N2, (17), 124-129.

თ. ჯაგოდნიშვილი. XIX საუკუნის ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიიდან. კორპორაცია „ლეგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტის შრომები. 1985წ. ტ. 1.

გ. ხეოშვილი. XIX-XX საუკუნეების რუსული რელიგიური ფილოსოფიის ზოგიერთი იდეის რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, . 2014წ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.57-61.

მ. მესხია. XVI-XVIIსს. თბილისის უმაღლეს ხელისუფალთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიისათვის(მოურავი, ტარუღა, ამირა). ივ. ჯავახიშვილი-140, მარადისობის გზა, შრომები, . 0წ. თბ.2017, გვ.178-181.

მ. გურამიშვილი. xviii საუკუნის 1 ნახევრის რუსეთ- საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიის საკითხები. საქ განათლებისა და მეცნიერების აკად გამომცემლობა "მოამბე". 2008წ. N12,გვ.226-231.

ნ. ჯორჯიკია. XX ს. 30 იანი წლების საქართველოს ინტელექტუალური ცხოვრების რამდენიმე გამოვლინება პარტიული არქივია მასალების მიხედვით.. "ქართული წყაროთმცოდნეობა". 2014წ. XV-XVI, გვ. 240-244.

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. XX საუკუნის არქიტექტურული სტილი-გუგი. . სტუ-ს შრომები ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2008წ. #4 (470).

მ. პაპაშვილი. XX საუკუნის მეორე ნახევრის რეფორმატორი პაპები. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2002წ. № 2, გვ.106-116.

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. XXI საუკუნე – ცოდნისა და ტექნოლოგიების სინთეზი. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2017№1გვ.225.

გ. ვარშალომიძე. XXI საუკუნის ენერგეტიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 14–16.

ვ. შუბითიძე. XXI საუკუნის მოაზროვნე. თსუ კრებული (ნიკო ნიკოლაძე-160) თსუ გამომცემლობა. 2003წ. .

R. Bitsadze, S. Bitsadze. Ynformation modeling of magnetohydraulic pusher dynamic processes . Scientific-Technical Journal “Transport and Machinebuilding”, . 2017წ. №2(39), 48-152..

ც. შილაკაძე, ბეგიაშვილი ნ. ბაღათურია ნ.. yurZnis durdos da tkbilis fermentaciu-li damuSavebis gavle-na sufris Rvinoebis gamosavlianobasa da xarisxze.. O.I.V. me-8 ge-neraluri as-amleis XXXIII (33-e) msof-lio kongresi vazisa da yu-rZnis Sesaxeb Tbilisi, . 2010წ. .

ი. სიგუა. Z. Tediashvili, Fundamental Solution of Elastic Steady State Oscillation Equations . Reports of Enlarged Session of the Seminar of I.Vekua Inst. of Applied Mathematics, Tbilisi State University, April, 2009.. . 2009წ. .

ი. სიგუა. Z. Tediashvili, On Fundamental Solution of Steady State Oscillation Equations, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 2009.. . 2009წ. .

V. Paatashvili, G. Khuskivadze. Zaremba’s boundary value problem in the Smirnov class of harmonic functions in domains with piece-wise boundaries . Mem. Differential Equations Math. Phys.. 2010წ. 51 (2010), 73-91 .

G. Khuskivadze. Zaremba’s boundary value problem in the Smirnov class of harmonic functions in domains with piece-wise boundaries . Mem. Differential Equations Math. Phys.. 2010წ. 51 (2010), 73-91 .

V. Paatashvili, G. Khuskivadze. Zaremba’s problem for harmonic functions from this Smirnov’s weighted classes in domains with piecewise Lyapunov boundaries . Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2006წ. 142(2006), 129-133.

V. Paatashvili, G. Khuskivadze. Zaremba’s problem in one class of harmonic functions . Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2003წ. 132 (2003), 143-147.

V. Paatashvili, G. Khuskivadze. Zaremba’s problem in the Smirnov class of harmonic functions in domains with piecewise Lyapunov boundaries . Proc. A. Razmadze Math. Inst. . 2007წ. 143(2007), 79-94..