სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Chkhartishvili. Zero-point vibration energy within quasi-classical approximation: Boron nitrides. Proc. TSU (Phys.). 2006წ. 40, 130-138.

A. Malcevi. Zooming in AutoCAD, nX and nXP options. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. /განათლება. თბილისი. 2015წ. №3(14), 2015, გვ. 173-179.

G. Inanishvili. "Bronze Metal treatment in Georgia (II-I millennia ВС)". GFMS. The Georgien Foundrymen and Material scientists Scientific Journal. 2007წ. №1. Tbilisi, (5-11).

G. Inanishvili, I.G. Jafaridze, A. Hauptmann. "Nonferrous Metalproduction in Georgia (II millenium B.C.)". Georgien engineering news. 2008წ. №2. (118-119).

გ. ინანიშვილი, ს. ჩიტორელიძე. "XIX-XX საუკუნეების რუსული კერამიკული ნაწარმის მხატვრული ატრიბუციისათვის". "საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მოამბე". 2010წ. № 2, (17), თბ., (124–129).

О. Котрикадзе. "Анализ катастрофы "Ласточкин хвост" корневыми годографами". Georgian Engineering, news, No. 1, Международная инжинерная академия, Инжинерная академия Грузии, Georgian Federation for Iformation and Documentation (GFID), NGO. 2006წ. N1, გვ. 65-68, ISSN 1512-0287, თბილისი.

О. Котрикадзе. "Анализ структурной робастности корневыми годографами". Georgian Engineering, news, No. 1, Международная инжинерная академия, Инжинерная академия Грузии, Georgian Federation for Iformation and Documentation (GFID), NGO. 2006წ. N1, გვ. 61-64, ISSN 1512-0287, თბილისი.

О. Котрикадзе. "Аналитическое исследование корневых годографов". (ქართული ელექტრონული რეცენზირებადი ჟურნალი), განყოფილება: "კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები". 2006წ. No.4(11) [2006.12.30],6 გვ.,УДК 681.5.033,ISSN 1512-1232.

Г. Инанишвили. "Железо на Южном Кавказе". Археология Кавказа. 2006წ. 1, Тб., (149-164).

Г. Инанишвили, T.B. Бадзошвили, П.В. Чагунава. "К истории добивания серебра и золота в Грузии во второй половине XVIII века". Georgien engineering news. 2006წ. № 4, GFID (94-96).

А. Манагадзе. "кинетика образования и гибели триплетных триплексов.". Georgian Engineering news. 2011წ. #1, გვ 110-111.

А. Манагадзе, М. Цирекидзе. "Кинетика рекомбинаций радикалов в жидких полимерах ". Georgian Engineering news. 2011წ. N 1, გვ. 108-109.

О. Котрикадзе. "Корневые годографы в теорий катастроф". Georgian Engineering, news, No. 1, Международная инжинерная академия, Инжинерная академия Грузии, Georgian Federation for Iformation and Documentation (GFID), NGO. 2006წ. N 1, გვ. 57-60, ISSN 1512-0287, თბილისი .

Г. Инанишвили, В. Маисурадзе. "Культовые памятники поздней бронзы раннего железа на территории Центрального Закавказья". Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2007წ. Тб., (111-113).

Г. Инанишвили, Л. Джибладзе. "Никелевая бронза на Кавказе". Археология Кавказа. 2009წ. 2, Тб., (99-116).

გ. ინანიშვილი, T.B. Бадзошвили, P.B. Чагунава. "Об инициативе Ираклия II по освоению полезных ископаемых Грузии". Georgien engineering news. 2008წ. N1. (173-174).

ა. მანაგაძე. "Оценка качества загрязнения сточных вод и способы утилизации и ликвидации отходов". . 0წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "ავტომატური მართვის სისტემების ელემენტების" სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების სტრუქტურის შესახებ'". გამომცემლობა 'ინტელექტი', საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1998წ. N 3, გვ. 150-154, ISSN 1512-0279, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "ამიერკავკასიაში რკინის მეტალურგიის და ლითონდამუშავების საკითხისათვის". სტუ–ს შრომები. 2001წ. №2 (435) თბილისი. (137–146).

ქ. კოტრიკაძე. "არაწრფივი რობასტული სისტემების ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით",. "სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები",. 2002წ. 1 გვ., ISSN 99928-902-4-X,უაკ 681.5.