სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური, თემურ შელია. "ტუმბო-განშტოებული წყალდენი" პრინციპით მომუშავე სისტემის ტექნიკურ-ეკოლომიკური ანგარიში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-"GORGIAN ENGINERING NEVS" . 2006წ. #3, გვ. 113-117.

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე, გ. გობეჯიშვილი. "უძველესი სამთამადნო და მეტალურგიული ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე". თსუ–ს შრომები. 2001წ. III, თბ. (20–25).

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული. 2004წ. N8, გვ. 103-107, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". პრობლემები". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 1 გვ. ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.3, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ა.გუგუშვილი. "ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით რობასტული მართვის სისტემების ანალიზის თეორიული საფუძვლები". სტუ, მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 28-32, თბილისი.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" შრომები. 2010წ. (გვ.161-163).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ეკლესია პოლიტიკურ პროცესში". "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "შეფუთვის ინტეგრალის გამოთვლის ერთი ალგორითმის შესახებ". მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი",საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 21-23, თბილისი.

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. "წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედის ერთი თვისება". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. "წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების შრომათა კრებული. 2006წ. გვ.143-148.

ნ. ოვსიანიკოვა. _ თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. `იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი~. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171..

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი, კ. ბაბილოძე. `კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა”. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 2. გვ. 68-73.

ა. სახვაძე. `მიგრაცია შემაშფოთებელია, ჩინელები არ კვდებიან~ (ინტერვიუს ნაწილი) . //ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2013წ. ჟურნალისტი - მარიამ ლოლაშვილი.

ა. სახვაძე. `რატომ ვერ მრავლდებიან ქართველები საქართველოში?~ (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #3 (349), გვ. 1, და 11. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, რ. ჩაგუნავა. `უსწორო კარაბადინის~ ცნობები სამკურნალწამლო საშუალებათა შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, №2, გვ. 186-188.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ. ~ევგენოლური რეჰანის მსუბუქი და მძიმე ეთეროვანი ზეთის არაფენოლური ნაწილის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 203-204.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т, Квинтрадзе В. « Кинетика тущения полярных триплетных эксиплексов нитроксильными радикалами. GEN . 2008წ. N4, (2008).

М. Цирекидзе. « Магнетики в резонансных импульсных полях”. Научные Труды ГПИ «дифракция электро-магнитных вoлн». 1988წ. №6 (335) (1988).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. « Эффект тяжелого атома в кинетике интеркомбинационного переноса электрона в полярных эксиплексах». GEN . 2008წ. N3, (2008).