სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Инанишвили, Л. Джибладзе. "Никелевая бронза на Кавказе". Археология Кавказа. 2009წ. 2, Тб., (99-116).

გ. ინანიშვილი, T.B. Бадзошвили, P.B. Чагунава. "Об инициативе Ираклия II по освоению полезных ископаемых Грузии". Georgien engineering news. 2008წ. N1. (173-174).

ა. მანაგაძე. "Оценка качества загрязнения сточных вод и способы утилизации и ликвидации отходов". . 0წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "ავტომატური მართვის სისტემების ელემენტების" სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების სტრუქტურის შესახებ'". გამომცემლობა 'ინტელექტი', საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1998წ. N 3, გვ. 150-154, ISSN 1512-0279, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "ამიერკავკასიაში რკინის მეტალურგიის და ლითონდამუშავების საკითხისათვის". სტუ–ს შრომები. 2001წ. №2 (435) თბილისი. (137–146).

ქ. კოტრიკაძე. "არაწრფივი რობასტული სისტემების ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით",. "სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები",. 2002წ. 1 გვ., ISSN 99928-902-4-X,უაკ 681.5.

გ. ინანიშვილი, ნ. თავართქილაძე, ქ.ცქიტიშვილი. "არქეოლოგიური რკინის კვლევის მეთოდიკა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტი". "ძიებანი" – ინტერდისციპლინარული გამოკვლევები. მე–12. 2004წ. თბ. (30–42).

გ. ინანიშვილი, რ. ჩაგუნავა. "ბაგრატიონები და ტექნიკის განვითარება საქართველოში". ბაგრატიონების სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა. 2003წ. თბილისი (327–343).

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. "ბიოკლიმატური არქიტექტურა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "განათლება". 2012წ. 2(5) (გვ.247-255).

გ. ინანიშვილი, ნ.ფოფორაძე, თ. ბიბილური. "დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა" . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. № 10-12 თბილისი, (144–148).

გ. ინანიშვილი, ნ. სიხარულიძე, რ. ჩაგუნავა. "ვოლფრამის მოპოვების ისტორიისათვის". საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, № 3б თბ., (649-652).

მ. დარჩაშვილი. "ივ ჯავახიშვილი ქალის უფლებების შესახებ საქართველოში". საერთაშორისო კრებული "გენდერი და მსოფლიო". 2012წ. .

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული,PCPE-2004 CP-15 (368-3750). 2004წ. N8, გვ. 303, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "კოლხეთის მეტალურგიის ქრონოლოგიის საკითხისათვის". გურია III. 2001წ. თბილისი. (45–61).

გ. ინანიშვილი. "ლითონდამუშავება ანტიკური ხანის საქართველოში". იბერია–კოლხეთი. 2007წ. №3 თბ., (50–56).

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "მართვის ლოკალური სისტემების" სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების სტრუქტურის შესახებ". გამომცემ;ობა "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული . 1998წ. N 3, გვ.145-149, ISSN 1512-0279, თბილისი.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი ევკლიდეს ოთხგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი სამგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-I ვარიანტი. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.