სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული,PCPE-2004 CP-15 (368-3750). 2004წ. N8, გვ. 303, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "კოლხეთის მეტალურგიის ქრონოლოგიის საკითხისათვის". გურია III. 2001წ. თბილისი. (45–61).

გ. ინანიშვილი. "ლითონდამუშავება ანტიკური ხანის საქართველოში". იბერია–კოლხეთი. 2007წ. №3 თბ., (50–56).

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "მართვის ლოკალური სისტემების" სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების სტრუქტურის შესახებ". გამომცემ;ობა "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული . 1998წ. N 3, გვ.145-149, ISSN 1512-0279, თბილისი.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი ევკლიდეს ოთხგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი სამგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-I ვარიანტი. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. "მიკრო ეგმ" ელექტრონიკა 60-ის და ტიპის მინი-ეგმ-ის კავშირის ადაპტერი. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია, სპი-ს შრომები. 1994წ. №1(403)..

მ. დარჩაშვილი. "მიხაკო წერეთელი ეროვნული საკითხის შესახებ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინა პერიოდში". ქართული ემიგრაცია, კრებული III. 2012წ. გიორგი მაჩაბლის ფონდი.

ქ. კოტრიკაძე. "მუდმივი და ცვლადი დენის ბოგირული სქემები სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების ამოცანებში". გამომცემლობა "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1998წ. N 3, გვ. 156-160, ISSN 1512-0279, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "პასიური მადიფერენცირებელი მაკორექტირებელი რგოლის რობასტულობის ანალიზი". ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2009წ. N 13, 69-74, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "პასიური მაინტეგრებელ-მადიფერენცირებელი რგოლის ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით". არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემბეის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2010წ. N 14,გვ. 94-98, ISSN 0135-0765, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "რკინის წარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ.წ. XII-I საუკუნეებში". ძიებანი. 2004წ. მე–12, თბ. (79–212).

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული მიმყოლი ამძრავის მათემატიკური მოდელირება და გამოკვლევა სასწავლო ლაბორატორიაში". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები. 1994წ. 10-12 ნოემბერი, 1 გვ, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ა. გუგუშვილი. "რობასტული სისტემის დინამიკის თვისობრივობის მაჩვენებლები განსაზღვრა ფესვური ჰოდოგრაფის მეთოდით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომები, . 1995წ. 1, გვ. 24-27 .

ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული სისტემის დინამიკის თვისობრივობის მაჩვენებლების ანალიზი უნივერსალური ფესვური ჰოდოგრფების მეთოდით". სტუ, მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 24-27, თბილისი.

გ. ინანიშვილი, ნ. ფოფორაძე, თ. ბიბილური. "სარიტუალო ნივთები დიდი მცხეთის გვიანანტიკური ხანის სამაროვნებიდან". კულტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. 2003წ. XVI, თბ., (19–29).

მ. ხუბუტია. "სფერული, ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი – გრაფიკული მეთოდი". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სამრეწველო სისტემის ლაბორატორიული გამოკვლევა". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები. 1994წ. 10-12 ნოემბერი, თბილისი, 1 გვ.

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური, თემურ შელია. "ტუმბო-განშტოებული წყალდენი" პრინციპით მომუშავე სისტემის ტექნიკურ-ეკოლომიკური ანგარიში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-"GORGIAN ENGINERING NEVS" . 2006წ. #3, გვ. 113-117.