სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი, ნ. თავართქილაძე, ქ.ცქიტიშვილი. "არქეოლოგიური რკინის კვლევის მეთოდიკა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტი". "ძიებანი" – ინტერდისციპლინარული გამოკვლევები. მე–12. 2004წ. თბ. (30–42).

გ. ინანიშვილი, რ. ჩაგუნავა. "ბაგრატიონები და ტექნიკის განვითარება საქართველოში". ბაგრატიონების სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა. 2003წ. თბილისი (327–343).

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. "ბიოკლიმატური არქიტექტურა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "განათლება". 2012წ. 2(5) (გვ.247-255).

გ. ინანიშვილი, ნ.ფოფორაძე, თ. ბიბილური. "დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა" . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. № 10-12 თბილისი, (144–148).

გ. ინანიშვილი, ნ. სიხარულიძე, რ. ჩაგუნავა. "ვოლფრამის მოპოვების ისტორიისათვის". საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, № 3б თბ., (649-652).

მ. დარჩაშვილი. "ივ ჯავახიშვილი ქალის უფლებების შესახებ საქართველოში". საერთაშორისო კრებული "გენდერი და მსოფლიო". 2012წ. .

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული,PCPE-2004 CP-15 (368-3750). 2004წ. N8, გვ. 303, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "კოლხეთის მეტალურგიის ქრონოლოგიის საკითხისათვის". გურია III. 2001წ. თბილისი. (45–61).

გ. ინანიშვილი. "ლითონდამუშავება ანტიკური ხანის საქართველოში". იბერია–კოლხეთი. 2007წ. №3 თბ., (50–56).

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "მართვის ლოკალური სისტემების" სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების სტრუქტურის შესახებ". გამომცემ;ობა "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული . 1998წ. N 3, გვ.145-149, ISSN 1512-0279, თბილისი.

ნ. ნოზაძე, ანზორ შავგულიძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი ევკლიდეს ოთხგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდი სამგანზომილებიანი სივრცისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4(19).

ნ. ნოზაძე. "მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის გავრცობა R4 სივრცისათვის-I ვარიანტი. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. "მიკრო ეგმ" ელექტრონიკა 60-ის და ტიპის მინი-ეგმ-ის კავშირის ადაპტერი. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია, სპი-ს შრომები. 1994წ. №1(403)..

მ. დარჩაშვილი. "მიხაკო წერეთელი ეროვნული საკითხის შესახებ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინა პერიოდში". ქართული ემიგრაცია, კრებული III. 2012წ. გიორგი მაჩაბლის ფონდი.

ქ. კოტრიკაძე. "მუდმივი და ცვლადი დენის ბოგირული სქემები სახელმწიფო გამოცდის ბილეთების ამოცანებში". გამომცემლობა "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1998წ. N 3, გვ. 156-160, ISSN 1512-0279, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "პასიური მადიფერენცირებელი მაკორექტირებელი რგოლის რობასტულობის ანალიზი". ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2009წ. N 13, 69-74, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "პასიური მაინტეგრებელ-მადიფერენცირებელი რგოლის ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით". არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემბეის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2010წ. N 14,გვ. 94-98, ISSN 0135-0765, თბილისი.

გ. ინანიშვილი. "რკინის წარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ.წ. XII-I საუკუნეებში". ძიებანი. 2004წ. მე–12, თბ. (79–212).