სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული მიმყოლი ამძრავის მათემატიკური მოდელირება და გამოკვლევა სასწავლო ლაბორატორიაში". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები. 1994წ. 10-12 ნოემბერი, 1 გვ, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ა. გუგუშვილი. "რობასტული სისტემის დინამიკის თვისობრივობის მაჩვენებლები განსაზღვრა ფესვური ჰოდოგრაფის მეთოდით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომები, . 1995წ. 1, გვ. 24-27 .

ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული სისტემის დინამიკის თვისობრივობის მაჩვენებლების ანალიზი უნივერსალური ფესვური ჰოდოგრფების მეთოდით". სტუ, მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 24-27, თბილისი.

გ. ინანიშვილი, ნ. ფოფორაძე, თ. ბიბილური. "სარიტუალო ნივთები დიდი მცხეთის გვიანანტიკური ხანის სამაროვნებიდან". კულტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. 2003წ. XVI, თბ., (19–29).

მ. ხუბუტია. "სფერული, ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი – გრაფიკული მეთოდი". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სამრეწველო სისტემის ლაბორატორიული გამოკვლევა". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები. 1994წ. 10-12 ნოემბერი, თბილისი, 1 გვ.

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური, თემურ შელია. "ტუმბო-განშტოებული წყალდენი" პრინციპით მომუშავე სისტემის ტექნიკურ-ეკოლომიკური ანგარიში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-"GORGIAN ENGINERING NEVS" . 2006წ. #3, გვ. 113-117.

გ. ინანიშვილი, ბ. მაისურაძე, გ. გობეჯიშვილი. "უძველესი სამთამადნო და მეტალურგიული ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე". თსუ–ს შრომები. 2001წ. III, თბ. (20–25).

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული. 2004წ. N8, გვ. 103-107, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". პრობლემები". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 1 გვ. ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.3, თბილისი.

ქ. კოტრიკაძე, ა.გუგუშვილი. "ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით რობასტული მართვის სისტემების ანალიზის თეორიული საფუძვლები". სტუ, მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 28-32, თბილისი.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" შრომები. 2010წ. (გვ.161-163).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ეკლესია პოლიტიკურ პროცესში". "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "შეფუთვის ინტეგრალის გამოთვლის ერთი ალგორითმის შესახებ". მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი",საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 21-23, თბილისი.

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. "წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედის ერთი თვისება". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. "წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების შრომათა კრებული. 2006წ. გვ.143-148.

ნ. ოვსიანიკოვა. _ თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. `იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი~. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171..

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი, კ. ბაბილოძე. `კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა”. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 2. გვ. 68-73.

ა. სახვაძე. `მიგრაცია შემაშფოთებელია, ჩინელები არ კვდებიან~ (ინტერვიუს ნაწილი) . //ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2013წ. ჟურნალისტი - მარიამ ლოლაშვილი.