სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ეკლესია პოლიტიკურ პროცესში". "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "შეფუთვის ინტეგრალის გამოთვლის ერთი ალგორითმის შესახებ". მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი",საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 21-23, თბილისი.

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. "წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედის ერთი თვისება". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. "წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების შრომათა კრებული. 2006წ. გვ.143-148.

ნ. ოვსიანიკოვა. _ თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. `იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი~. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171..

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი, კ. ბაბილოძე. `კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა”. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 2. გვ. 68-73.

ა. სახვაძე. `მიგრაცია შემაშფოთებელია, ჩინელები არ კვდებიან~ (ინტერვიუს ნაწილი) . //ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2013წ. ჟურნალისტი - მარიამ ლოლაშვილი.

ა. სახვაძე. `რატომ ვერ მრავლდებიან ქართველები საქართველოში?~ (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #3 (349), გვ. 1, და 11. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, რ. ჩაგუნავა. `უსწორო კარაბადინის~ ცნობები სამკურნალწამლო საშუალებათა შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, №2, გვ. 186-188.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ. ~ევგენოლური რეჰანის მსუბუქი და მძიმე ეთეროვანი ზეთის არაფენოლური ნაწილის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 203-204.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т, Квинтрадзе В. « Кинетика тущения полярных триплетных эксиплексов нитроксильными радикалами. GEN . 2008წ. N4, (2008).

М. Цирекидзе. « Магнетики в резонансных импульсных полях”. Научные Труды ГПИ «дифракция электро-магнитных вoлн». 1988წ. №6 (335) (1988).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. « Эффект тяжелого атома в кинетике интеркомбинационного переноса электрона в полярных эксиплексах». GEN . 2008წ. N3, (2008).

Т. Мегрелишвили. «Weltliteratur»и русский романтизм . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. - . 2014წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 195-202..

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ к требованиям, предъявляемым к постоянным мостам на местных дорогах»,. Транспорт. 2008წ. №1-2.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Влияние вязкости растворителя на кинетику тушения триплетного состояния антантрона». Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г.. 0წ. 3.

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы. . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2009წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. თბილისი, გვ.187-199..

Т. Мегрелишвили. «Закатный» Петербург Георгия Иванова. "Наш Петербург " სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2004წ. გ.56-75..

Т. Мегрелишвили. «И зная, что гибель стоит за плечом…» . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. თბილისი.. 2007წ. № 6. გ. 87-93.