სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. შავლაყაძე. Use of high water runoff in creating water-retaining geostructures”, International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Georgian Water Management Institute. 2009წ. .

რ. სამხარაძე. VN-ქსელი. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2007წ. N 2(3), გვ. 40-45.

გ. დოხნაძე, R. Gaqnidze, H. Salukvadze, I. Khubulava. Wather - indused soil erosion in georgia . International symposium on floods and modern metods of control measures. Tbilisi, Georgia . 0წ. p.p. 106-115 2009.

მ. მოისწრაფიშვილი, G. Enuqidze, K. Mchedlishvili. WAYS OF GEORGIA TRANSPORT PROBLEMS SOLUTION BY DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE NORMATIVE-TECHNICAL BASIS. International scientific journal PROBLEMS OF MECHANICS. 2009წ. #2 (35), pp.83-86 ( Engl.).

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. XX საუკუნის არქიტექტურული სტილი-გუგი. . სტუ-ს შრომები ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2008წ. #4 (470).

გ. ვარშალომიძე. XXI საუკუნის ენერგეტიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 14–16.

მ. დარჩაშვილი. "ივ ჯავახიშვილი ქალის უფლებების შესახებ საქართველოში". საერთაშორისო კრებული "გენდერი და მსოფლიო". 2012წ. .

მ. დარჩაშვილი. "მიხაკო წერეთელი ეროვნული საკითხის შესახებ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინა პერიოდში". ქართული ემიგრაცია, კრებული III. 2012წ. გიორგი მაჩაბლის ფონდი.

მ. ხუბუტია. "სფერული, ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი – გრაფიკული მეთოდი". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

მ. ჯავახიშვილი. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" შრომები. 2010წ. (გვ.161-163).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ეკლესია პოლიტიკურ პროცესში". "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. .

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. "წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედის ერთი თვისება". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი, კ. ბაბილოძე. `კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა”. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 2. გვ. 68-73.

ნ. ბერაია. А-ოპტიმალურთან მიახლოებული მეორე რიგის ორფაქტორიანი არასიმეტრიული გეგმების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი". 2003წ. 1(15), გვ. 47-50.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე. Авоматизированная система эффективного планирования транспортной инфраструктуры. აკად. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, თბილისი. 2010წ. .

Н. Еремеишвили. Автоматизация контроля качества, испытаний и сертификации продукции. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N2(7).

Н. Еремеишвили. Автоматизация функционирования системы метрологического обеспечения. Periodical scientific journal “INTELLECT” . 2009წ. N1(33).

К. , Падиурашвили З.В., Коломикови С.Г.,Семенов Р.В.. Автоматический контроль процессов коагуляции маломутных природных вод кондуктометрическим методом. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 0წ. 2012, №2..

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. Аджаро-Триалетская складчатая система. ენერგია . 2006წ. #1(37) 121-124.