სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Чупринина. ლექსიკური ჯგუფების ექსპრესიული მეტაფორიზაცია “შენობის” ცნების მნიშვნელობის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 12 (122 – 126)..

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის მოძრაობის თავისებურებები . სტუ-ს შრომები . 2004წ. #3 (453).

გ. ჯაფარიძე, გ.თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის ქიმისა და რელსის ხახუნის გზა და კონტაქტის დატვირთვის თავისებურებები . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #3/(461), გვ.56, ISSN 1512-0996, უაკ 378. 1(06)122.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, გ. ჯაფარიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვნ უბანზე თვლის ქიმისა დ რელსის ხახუნის გზა და კონტაქტის დტვირთვის თვისებურებები. . სტუ, შრომები . 2006წ. #3 (461).

. მ.ზ. ცერცვაძე, გ.შ.კუბლაშვილი. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #2 (ტომი 145), გვ. 389-392.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე. მათემატიკის სწავლების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ სსსსუ-ს ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXXI, გვ.136-138.

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი- დავითაშვილი თ. ბერძენაშვილი ა.. მათემატიკური ფორმულირების საკითხი წყალქვეშ მოძრავი მეწყერის ან სელური ნაკადის ჰიდროდინამიკური ზემოქმე-დების განსაზღვრის დროს. ენერგია . 2008წ. 2(46). (ISSN 1512-0120).

თ. გერკეული, მ.შვანგირაძე , ვ. მენთეშაშვილი. მაღალი წნევის ბალონის დამზადების ხერხი. . განაცხადი პატენტზე საიდენტიფიკაციო ნომერი 12507/01. თბილისი. 19.12.. 2011წ. .

გ. გუნია, ზ.სვანიძე . მემცენარეობაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების მიზნით, გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის" მოხსენებათა კრებული, 28-30/09/2016, - ISBN 978-9941-0-9099-8. 2016წ. გვ.138-141..

ზ. დანელია, თ.ამბროლაძე , მ.თოფურია . მეორადი დინებები . მშენებლობ. 2011წ. #1(20) გვ.45-49.

მ. თოფურია, თ.ამბროლაძე. მეორადი დინებები . მშენებლობა. 2011წ. #1(20) 45-49.

შაკიაშვილი თ., . მეცნიერული გამოკვლევები სა¬მო¬ქა¬ლა¬ქო სა¬ზო¬გა¬დო¬ე¬ბის პრობლემაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2007წ. #4(466), გვ.90-95; .

ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი, ი. ირემაშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლმშენებლობაში . სტუ-ს შრომები #2 . 2006წ. გვ.14-18.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, თ.ძაძამია.. მიკროორგანიზთა ცხოველქმედების პროდუქტების როლი ლითონების ბიოქიმიური გამოტუტვისას. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. N4-6, გვ.81-85.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. მილოცვა-გამოჩენილი მეცნიერი-იუბილარი. . 2014წ. 3-4.

ი. გოცირიძე, მ. წიკლაური. მობილური ტელემედიცინის დამუშავების საკითხები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015 წ. გვ . 136. 0წ. გვ,136.

ვ. ზვიადაური. მოძრავი დატვირთვის და პერიოდული ძალის სიბრტყეზე ერთდროული ზემოქმედების დინამიკური მოდელის შედგენის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2003წ. № 7, გ. 61–64 .

ნ. ცინცაძე. მყინვარების უკანდახევის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2004წ. თბილისი, ტ 111, გვ 42-48.

ი. ბიჯამოვი. მცირე ჰიდროენერგეტიკა – არსებული გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები. . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ. 86–95 , თბილისი.

ლ. ბალანჩივაძე, ი.ჭანტურია. ნაგებობის რეკონსტრუქციის ზოგიერთი თავისებურებები. მშენებლობა. 2016წ. # 4 (43) 2016 (გვ. 72-74);.