სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სახვაძე. `რატომ ვერ მრავლდებიან ქართველები საქართველოში?~ (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #3 (349), გვ. 1, და 11. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, რ. ჩაგუნავა. `უსწორო კარაბადინის~ ცნობები სამკურნალწამლო საშუალებათა შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, №2, გვ. 186-188.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ. ~ევგენოლური რეჰანის მსუბუქი და მძიმე ეთეროვანი ზეთის არაფენოლური ნაწილის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 203-204.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т, Квинтрадзе В. « Кинетика тущения полярных триплетных эксиплексов нитроксильными радикалами. GEN . 2008წ. N4, (2008).

М. Цирекидзе. « Магнетики в резонансных импульсных полях”. Научные Труды ГПИ «дифракция электро-магнитных вoлн». 1988წ. №6 (335) (1988).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. « Эффект тяжелого атома в кинетике интеркомбинационного переноса электрона в полярных эксиплексах». GEN . 2008წ. N3, (2008).

Т. Мегрелишвили. «Weltliteratur»и русский романтизм . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. - . 2014წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 195-202..

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ к требованиям, предъявляемым к постоянным мостам на местных дорогах»,. Транспорт. 2008წ. №1-2.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Влияние вязкости растворителя на кинетику тушения триплетного состояния антантрона». Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г.. 0წ. 3.

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы. . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2009წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. თბილისი, გვ.187-199..

Т. Мегрелишвили. «Закатный» Петербург Георгия Иванова. "Наш Петербург " სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2004წ. გ.56-75..

Т. Мегрелишвили. «И зная, что гибель стоит за плечом…» . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. თბილისი.. 2007წ. № 6. გ. 87-93.

Т. Мегрелишвили. «Игры разума» Бориса Акунина. "ლიტერატურადმცოდნეობის თანამედროვე პრიბლემები"; ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2007წ. გ.184-193.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Исследование реакции переноса электрона и атома водорода между триплетами и дифенилямином». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г. 0წ. 3.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». 0წ. .

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

М. Шенгелиа. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Каджая Н. В. Бендияшвили Л. В.. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.