სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ к требованиям, предъявляемым к постоянным мостам на местных дорогах»,. Транспорт. 2008წ. №1-2.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Влияние вязкости растворителя на кинетику тушения триплетного состояния антантрона». Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г.. 0წ. 3.

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы. . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2009წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. თბილისი, გვ.187-199..

Т. Мегрелишвили. «Закатный» Петербург Георгия Иванова. "Наш Петербург " სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2004წ. გ.56-75..

Т. Мегрелишвили. «И зная, что гибель стоит за плечом…» . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. თბილისი.. 2007წ. № 6. გ. 87-93.

Т. Мегрелишвили. «Игры разума» Бориса Акунина. "ლიტერატურადმცოდნეობის თანამედროვე პრიბლემები"; ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2007წ. გ.184-193.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Исследование реакции переноса электрона и атома водорода между триплетами и дифенилямином». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г. 0წ. 3.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». 0წ. .

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

М. Шенгелиа. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Каджая Н. В. Бендияшвили Л. В.. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Каджая Н. В. Бендияшвили Л. В.. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Кекелия Г. В. Кеванишвили Г. Ш.. «К теории Е-плоскностного тройника». Тезисы докладов XXV республиканского профессорского-преподавательского состава вузов 1989г. Тбилиси. 0წ. 1.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т., Чабукиани Л. «Кинетика переноса протона в полярных трирлетных эксиплексах». GEN . 2007წ. N1, (2007).

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Механизм тушения триплексных эксиплексов донорами атома водорода». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №4, 2005г.. 0წ. 3.

Г. Чикоидзе. «Морфологические сети» как представление языковых моделей. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2005წ. N9 Тбилиси, стр. 197 211. .

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В.,. «Перенос атома водорода от ароматических атомов к молекулам акцепторов электрона в триплетных состоянии». GEN . 2008წ. N4, (2008).

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. "А.С.Пушкин и его межнациональное значение. Доклады международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина."თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა.. 1999წ. გ.31-33.