სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შენგელია, Каджая Н. В. Бендияшвили Л. В.. «К вычислению дебаевского Радиуса для неидеяльной плазмы». «Сварочные процессы в металургии» Научные труды №6(276), 1984г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Кекелия Г. В. Кеванишвили Г. Ш.. «К теории Е-плоскностного тройника». Тезисы докладов XXV республиканского профессорского-преподавательского состава вузов 1989г. Тбилиси. 0წ. 1.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т., Чабукиани Л. «Кинетика переноса протона в полярных трирлетных эксиплексах». GEN . 2007წ. N1, (2007).

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Механизм тушения триплексных эксиплексов донорами атома водорода». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №4, 2005г.. 0წ. 3.

Г. Чикоидзе. «Морфологические сети» как представление языковых моделей. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2005წ. N9 Тбилиси, стр. 197 211. .

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В.,. «Перенос атома водорода от ароматических атомов к молекулам акцепторов электрона в триплетных состоянии». GEN . 2008წ. N4, (2008).

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. "А.С.Пушкин и его межнациональное значение. Доклады международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина."თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა.. 1999წ. გ.31-33.

მ. შენგელია, Каджая Н. В. Тариелашвили З. Г. «Рассеяние электромагнитных волн на емкостном стержнев волноводном тройнике». «Дифракция электромагнитных волн» - Научные труды №6(355), 1988 г. Тбилиси. 0წ. 6.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т.. «Теоретический расчет спектров сложных элементов, изоэлектронная последовадельность Zn- подобных ионов»,. GEN . 2007წ. N1, (2007).

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А. Кокрашвили А. Т.. «тушение триплетных состояний хинонов фенилами». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №2, 2006г.. 0წ. 4.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Тушение триплетных эксиплексов донорами электрона и атома водорода». “Georgian Engineering News”, Научные труды, №4, 2005г.. 0წ. 2.

რ. ქაცარავა, Н.Джавахишвили, М.Годердзишвили, Г.Цитланадзе. «Фагодерм» - новая перспектива лечения трофическихязв и ран,. Экспериментальная и клиническая медицина (Тбилиси), №2, 83-84 . 1999წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Эпатажная лексика» в политическом дискурсе (лингвопрагматический анализ). Материалы IV Международной конференции «Вербальные коммуникативные технологии-2014». Тбилиси, ГТУ. 2014წ. გვ. 79-85.

Т. Мегрелишвили. «… дань волшебной стране» . СГ. 1999წ. 21.10.

Т. Мегрелишвили. «…Стихов драгоценный алмаз…» . И.Кескюлль. Стихи-я. Сб. избранных стихотворений. «Универсал». თბილისი. 2009წ. გ.3-9.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი, გ. ცინცაძე. α- პიკოლინამიდთან ნიკელის, თუთიის და კადმიუმის სელენოციანატების კოორდინაციული ნაერთების სინთზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები . საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. №1, ტ. 35, 2009, 74-77.

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, პ.ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა, გ. გორელიშვილი. γ-MnO სინთეზი უტილიზირებული აზოტის დიოქსიდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, არაორგანული ქიმია. 2005წ. 5(5).

კ. ფხაკაძე. Δ-ალგებრა. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მოხსენებები. 1993წ. ტ.22, (რუსულად), 65–71.

კ. ფხაკაძე. Δ–აღრიცხვა. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1990წ. ტ. 36, (რუსულად), 99–10.

ნ. კანდელაკი, T.Chantladze , D.Ugulava . Θ - congruent numbers. . Georgian Math. J.. 2011წ. in print.