სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. Автобиографизм в прозе В.Ходасевича («Державин»). «Кавказский вестник» («კავკასიის მაცნე»), თბილისი . 2004წ. №10, გ.170-176..

Т. Мегрелишвили. Автобиографизм как организующее начало в романе В.Набокова «Дар» . ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. წიგნი მერვე. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 2004წ. გ.. 318-328.

Н. Еремеишвили. Автоматизация контроля качества, испытаний и сертификации продукции. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N2(7).

Б. Мепаришвили, Дараселия В. Л.. Автоматизация контроля знаний в учебном процессе. Труды ГПИ. 1989წ. .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация оперативного управления с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 130 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация прогнозирования урожая с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია). 2006წ. №1; 14-15 გვ.

С. Почовян, О. Шония. Автоматизация процедур принятия решений в дискретном производстве. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 191-192 გვ.

С. Почовян, О. Шония. Автоматизация процедур принятия решений при технической подготовке дискретного производства. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 111-112 გვ.

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2006წ. 5 стр..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация процесса прогнозирования режимов орошения с использованием современных технологий. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2013წ. №3(16), 72-75 გვ.

С. Почовян. Автоматизация процессов прогнозирования режимов орошения и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996). 2005წ. №2(456); 142-143 გვ.

Д. Радзиевский. Автоматизация расчёта весовых коэффициентов признаков заболевания для интеллектуальной системы диагностики первичных головных болей. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2017წ. №21, стр.196 - 200.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация расчёта прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები (ნაწილი II). 1997წ. 55 გვ.

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. НарешелашвилиГ.Г.. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. Тезисы докладов XXII Республиканской научно- технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. 1979წ. часть 1.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерновых ресурсов для производства муки. Техно-рабочий,проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б820651.

Г. Гогичаишвили, null. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Рабочий проект. Отчет по НИР ГПИ. 1980წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б951227.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Технический проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б872030.

Н. Еремеишвили. Автоматизация функционирования системы метрологического обеспечения. Periodical scientific journal “INTELLECT” . 2009წ. N1(33).

О. Габедава, С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979).. 2011წ. №1(10); 430-432 გვ.

О. Габедава, С. Почовян. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 90 გვ.