სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Купрашвили. Абхазский народ стоит перед важнейшим выбором: Россия или Запад - политолог . Информационно-аналитический портал “Грузия Online”, გადაბეჭდეს: И/А Новости-Грузия; Georgian Times; redtram international; МЕР-АПАГАН Ассоциация Армянской Молодёжи Аджарии; Georgians.ru; Ante; Молодежное движение Лазарэ; "MyGeorgia Today"; tbilisitoday.info; cerebral-palsy-videos.bafree.net; Экстремальное Видео Channel: News & Politics. 2008წ. 24/07.

К. Кобахидзе, Чурадзе Т.К, Курашвили А.И., Абашидзе Г.С.. Аварийные ситуации при стройтелстве Тбилисского метрополитена. Транспорт. 2007წ. №2(26), 38-40 Тбилиси.

Т. Мегрелишвили. Автобиографизм в прозе В.Ходасевича («Державин»). «Кавказский вестник» («კავკასიის მაცნე»), თბილისი . 2004წ. №10, გ.170-176..

Т. Мегрелишвили. Автобиографизм как организующее начало в романе В.Набокова «Дар» . ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. წიგნი მერვე. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 2004წ. გ.. 318-328.

Н. Еремеишвили. Автоматизация контроля качества, испытаний и сертификации продукции. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N2(7).

Б. Мепаришвили, Дараселия В. Л.. Автоматизация контроля знаний в учебном процессе. Труды ГПИ. 1989წ. .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация оперативного управления с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 130 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация прогнозирования урожая с помощью модифицированной сети Петри. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია). 2006წ. №1; 14-15 გვ.

С. Почовян, О. Шония. Автоматизация процедур принятия решений в дискретном производстве. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 191-192 გვ.

С. Почовян, О. Шония. Автоматизация процедур принятия решений при технической подготовке дискретного производства. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 111-112 გვ.

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2006წ. 5 стр..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация процесса прогнозирования режимов орошения с использованием современных технологий. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2013წ. №3(16), 72-75 გვ.

С. Почовян. Автоматизация процессов прогнозирования режимов орошения и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996). 2005წ. №2(456); 142-143 გვ.

Д. Радзиевский. Автоматизация расчёта весовых коэффициентов признаков заболевания для интеллектуальной системы диагностики первичных головных болей. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2017წ. №21, стр.196 - 200.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация расчёта прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები (ნაწილი II). 1997წ. 55 გვ.

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. НарешелашвилиГ.Г.. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. Тезисы докладов XXII Республиканской научно- технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. 1979წ. часть 1.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерновых ресурсов для производства муки. Техно-рабочий,проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б820651.

Г. Гогичаишвили, null. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Рабочий проект. Отчет по НИР ГПИ. 1980წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б951227.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Технический проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б872030.

Н. Еремеишвили. Автоматизация функционирования системы метрологического обеспечения. Periodical scientific journal “INTELLECT” . 2009წ. N1(33).