სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. 2006წ. 5 стр..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация процесса прогнозирования режимов орошения с использованием современных технологий. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2013წ. №3(16), 72-75 გვ.

С. Почовян. Автоматизация процессов прогнозирования режимов орошения и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996). 2005წ. №2(456); 142-143 გვ.

Д. Радзиевский. Автоматизация расчёта весовых коэффициентов признаков заболевания для интеллектуальной системы диагностики первичных головных болей. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2017წ. №21, стр.196 - 200.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизация расчёта прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები (ნაწილი II). 1997წ. 55 გვ.

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. НарешелашвилиГ.Г.. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. Тезисы докладов XXII Республиканской научно- технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства. 1979წ. часть 1.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерновых ресурсов для производства муки. Техно-рабочий,проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б820651.

Г. Гогичаишвили, null. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Рабочий проект. Отчет по НИР ГПИ. 1980წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б951227.

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением сырьевых ресурсов для производства комбикормов. Технический проект. Отчет по НИР,ГПИ. 1979წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б872030.

Н. Еремеишвили. Автоматизация функционирования системы метрологического обеспечения. Periodical scientific journal “INTELLECT” . 2009წ. N1(33).

О. Габедава, С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979).. 2011წ. №1(10); 430-432 გვ.

О. Габедава, С. Почовян. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 90 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили, О. Габедава. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილიხი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. 90 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили, О. Габедава, Г. Маисурадзе. Автоматизированная корпоративная система управления режимами орошения. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 430-432 გვ.

С. Почовян. Автоматизированная система прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 187-188 გვ.

Г. Гогичаишвили, Почовян С.М.. Автоматизированная система прогнозирования урожая. Научные труды международной конференции"Автоматизированные системы управления", Тбилиси. 1996წ. .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизированная система прогнозирования урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 182-183 გვ.

И. Абуладзе, В. Цверава. Автоматизированная система управления муниципальных транспортных потоков . ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2006წ. #4(11), გვ. 100-102, ISSN 1512-1232.

С. Почовян. Автоматизированная система управления режимами орошения сельскохозяйствкнных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 15 გვ.

М. Гоцадзе, Т. Чурадзе С.Маисурадзе Н. Мгебришвили. Автоматизированная система управления технологически-ми процессами подземных сооружений дорожных магистралей. Научно-технический журнал "Метро и тоннели" . 2012წ. № 6, Москва, 2012 г..