სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян. Автоматизированная система прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 187-188 გვ..

Г. Гогичаишвили, Почовян С.М.. Автоматизированная система прогнозирования урожая. Научные труды международной конференции"Автоматизированные системы управления", Тбилиси. 1996წ. .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизированная система прогнозирования урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; სამეცნიერო შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილების, მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ, მოსკოვი) საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 1996წ. 182-183 გვ..

И. Абуладзе, В. Цверава. Автоматизированная система управления муниципальных транспортных потоков . ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2006წ. #4(11), გვ. 100-102, ISSN 1512-1232.

С. Почовян. Автоматизированная система управления режимами орошения сельскохозяйствкнных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 15 გვ..

М. Гоцадзе, Т. Чурадзе С.Маисурадзе Н. Мгебришвили. Автоматизированная система управления технологически-ми процессами подземных сооружений дорожных магистралей. Научно-технический журнал "Метро и тоннели" . 2012წ. № 6, Москва, 2012 г..

Г. Гогичаишвили, Ростомашвили Н.В. Цхведадзе К.Г.. Автоматизированная советующая система для управления городским хозяйством. Научные труды ГПИ.Проектирование и эксплуатация АСУ.Тбилиси.. 1989წ. № 4 (346).

Г. Гогичаишвили, null. Автоматизированное построение макромодели в ситуационном управлении. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1979წ. № 5 (215).

С. Почовян. Автоматизированный расчёт режимов орошения сельскохозяйственных культур и радиационный мониторинг. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996). 2001წ. №4(437); 139-141 გვ..

Н. Тофурия, М. Кикнадзе. Автоматизированое проектирование концептуальной модели распределенных офисных систем на основе объектно-ролевого моделирования. Georgian Fed. For Inform. & Docum.Georgian Engineering News, No 3. 2006წ. 200-203.

Г. Гогичаишвили. Автоматическая система опредиления предаварийных значений параметром в узлах энергосистемы.. ГрузНИИНТИ, серия "Энергетика". 1969წ. № 1.

К. Махашвили, Падиурашвили З.В., Коломикови С.Г.,Семенов Р.В.. Автоматический контроль процессов коагуляции маломутных природных вод кондуктометрическим методом. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. №2..

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Чоговадзе Г.Г. Сидамон-Эристави Н.Г.. Автоматическое управление процессом экстрации . Труды ГрузНИИНТИ, серия "Автоматизированные системы управления и вычислительная техника". 1971წ. № 6.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Автомобилизация и развитие дорожной инфраструктуры-основа успеха национальной экономики . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

Г. Багатурия. Автомодельная задача для полосы с полубесконечным разрезом. Механика сплошных сред. Сборник научных трудов ГПИ. 1984წ. №9 (279).

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, . 2015წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Качарава, В. Есванджиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, თბილისი, გ. 134-138 .

Т. Качарава, В. Есванвжиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, Tbilisi, g. 134-138 .

გ. მელაძე, Тутарашвили М. У., Меладзе М.Г. . Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . изд. ,,Универсал’’, Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, Тутарашвили М. У.. Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . ,,Универсал’’. Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.