სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян. Автоматизированная система управления режимами орошения сельскохозяйствкнных культур. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 15 გვ.

М. Гоцадзе, Т. Чурадзе С.Маисурадзе Н. Мгебришвили. Автоматизированная система управления технологически-ми процессами подземных сооружений дорожных магистралей. Научно-технический журнал "Метро и тоннели" . 2012წ. № 6, Москва, 2012 г..

Г. Гогичаишвили, Ростомашвили Н.В. Цхведадзе К.Г.. Автоматизированная советующая система для управления городским хозяйством. Научные труды ГПИ.Проектирование и эксплуатация АСУ.Тбилиси.. 1989წ. № 4 (346).

Г. Гогичаишвили, null. Автоматизированное построение макромодели в ситуационном управлении. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1979წ. № 5 (215).

С. Почовян. Автоматизированный расчёт режимов орошения сельскохозяйственных культур и радиационный мониторинг. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996). 2001წ. №4(437); 139-141 გვ.

Н. Тофурия, М. Кикнадзе. Автоматизированое проектирование концептуальной модели распределенных офисных систем на основе объектно-ролевого моделирования. Georgian Fed. For Inform. & Docum.Georgian Engineering News, No 3. 2006წ. 200-203.

Г. Гогичаишвили. Автоматическая система опредиления предаварийных значений параметром в узлах энергосистемы.. ГрузНИИНТИ, серия "Энергетика". 1969წ. № 1.

К. Махашвили, Падиурашвили З.В., Коломикови С.Г.,Семенов Р.В.. Автоматический контроль процессов коагуляции маломутных природных вод кондуктометрическим методом. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. №2..

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Чоговадзе Г.Г. Сидамон-Эристави Н.Г.. Автоматическое управление процессом экстрации . Труды ГрузНИИНТИ, серия "Автоматизированные системы управления и вычислительная техника". 1971წ. № 6.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Автомобилизация и развитие дорожной инфраструктуры-основа успеха национальной экономики . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

Г. Багатурия. Автомодельная задача для полосы с полубесконечным разрезом. Механика сплошных сред. Сборник научных трудов ГПИ. 1984წ. №9 (279).

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, . 2015წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Качарава, В. Есванджиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, თბილისი, გ. 134-138 .

Т. Качарава, В. Есванвжиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, Tbilisi, g. 134-138 .

გ. მელაძე, Тутарашвили М. У., Меладзе М.Г. . Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . изд. ,,Универсал’’, Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, Тутарашвили М. У.. Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . ,,Универсал’’. Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.

თ. ურუშაძე, Зардалашвили, Тхелидзе, Тео Урушадзе. Агрохимические особенности основных почв Грузии. Известия аграрной науки. 2009წ. т. 7, № 2, 95-99.

Г. Нарешелашвили, О. Габедава. Адаптер связи микро-ЭВМ "Электроника 60" с мини ЭВМ типа СМ. Научные труды ГПИ. 1994წ. №1(403).

Д. , Г.Буадзе, Л.Маградзе, Е.Аббасова, Б.Мшвениерадзе, О.Циклаури. Адаптивная система управления трубопрокат-ным агрегатом 400 Руставского металлурги-ческого завода. Металлургия черных металлов, Грузинский политехнический иститут, . 1979წ. №6б стр. 122-128.

ო. ვერულავა. Адаптивный алгоритм построения эталонов в распознавании образов. Труды ИСУ АН ГССР, ХУП:1, 1978г. 1978წ. 12გვ.