სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Автомобилизация и развитие дорожной инфраструктуры-основа успеха национальной экономики . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

Г. Багатурия. Автомодельная задача для полосы с полубесконечным разрезом. Механика сплошных сред. Сборник научных трудов ГПИ. 1984წ. №9 (279).

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, . 2015წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Качарава, В. Есванджиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, თბილისი, გ. 134-138 .

Т. Качарава, В. Есванвжиа. Агробиологические Особенности Тминь Обикновенной-Carum Carvi L. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2005წ. ISS 1512-2743, N14, Tbilisi, g. 134-138 .

გ. მელაძე, Тутарашвили М. У., Меладзе М.Г. . Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . изд. ,,Универсал’’, Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, Тутарашвили М. У.. Агроклиматические аспекты развития фермерского хозяйства в горных и высокогорных районах Грузии . ,,Универсал’’. Известия аграрной науки. 2005წ. т.3, N1, ст. 47-50.

თ. ურუშაძე, Зардалашвили, Тхелидзе, Тео Урушадзе. Агрохимические особенности основных почв Грузии. Известия аграрной науки. 2009წ. т. 7, № 2, 95-99.

Г. Нарешелашвили, О. Габедава. Адаптер связи микро-ЭВМ "Электроника 60" с мини ЭВМ типа СМ. Научные труды ГПИ. 1994წ. №1(403).

Д. , Г.Буадзе, Л.Маградзе, Е.Аббасова, Б.Мшвениерадзе, О.Циклаури. Адаптивная система управления трубопрокат-ным агрегатом 400 Руставского металлурги-ческого завода. Металлургия черных металлов, Грузинский политехнический иститут, . 1979წ. №6б стр. 122-128.

ო. ვერულავა. Адаптивный алгоритм построения эталонов в распознавании образов. Труды ИСУ АН ГССР, ХУП:1, 1978г. 1978წ. 12გვ.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. АДЖАРО-ТРИАЛЕТСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА. ენერგია. 2006წ. 1 (37) (გვ. 121-123).

ლენა შატაკიშვილი. АДЖАРО-ТРИАЛЕТСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА. ენერგია. 2006წ. 1(37) (გვ.121-123).

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. Аджаро-Триалетская складчатая система. ენერგია . 2006წ. #1(37) 121-124.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В.. Адитивная система структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значении термодинамических параметров безводных силикатов.. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. No 4 ( 478 ) გვ.29-33 ISSN-1512-0996 .

Н. Абуладзе, Н. Абуладзе, Ш. Джапаридзе, И. Гургенидзе. Адсорбция антрахинона -9,10 и его хлор и аминозамещённых соединении на границе раздела фаз ртуть-этиленгликол . Известия национальной Академии Наук Грузии, серия химическая. 2009წ. т.35, №1, с..

ნ. აბულაძე, ი. გურგენიძე. Адсорбция антрахинона-9,10 и его хлор -и аминозамещенных соединений на границе раздела фаз ртуть/Этиленгликоль . საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. ტომი 35; N 1; გვ.17-22.

Ш. Джафаридзе, Чагелишвили В.А, Кахадзе А.Э. Адсорбция катионов калия из этиленгликолевых растворов. Сооб. АН ГССР. 1973წ. т.70, №1, с.105.

П. Явич, М. Кахетелидзе. азработка методики количественного определения суммы алкалоидов в корнях чемерицы Лобеля и в лекарственной форм. Georgia Chemical J. . 2006წ. №1, 700-701.

თ. შაქარაშვილი, Андгудадзе М.К., Поцхверашвили Г.О. и др. Активирующая добавка для атмосферной перегонки нефти . Журнал сообщения АН ГССР, техн. № 2. 0წ. 1993.