სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Перадзе Т., Арабаджиан Н., Сердобинцев Вю, Челидзе Т., Берикашвили Т.. Акустические исследования мартенситного преврашения в сплаве на основе титана ВТ-23. Georgian Enginering Nevs. თბილისი. 2009წ. №2.გვ.126-128.

К. Горгадзе, Перадзе Т., Арабаджян Н., Сердобинцев В.,, Челидзе Т., Берикашвили Т.. Акустические исследования мартенситного превращения в сплаве на основе титана ВТ-23.. Georgian Engineering News. . 2009წ. 2009.№ 2 (vol.50 ). p.126-128.

Т. Берикашвили. Акустические исследования мартеситного превращения в сплаве на основе титана – BT 23. Georgian Engineering News. 2009წ. №2, 2009.

ლ. თოფურია, Гахокидзе Р., Гвердтители М.. Алгебра-химическое исследование корельасии "строение-своиства" для диалкилсулфатов в рамках метода квази-ПНС-матриц. Georgian Enginiering News.N1 (vol49) 2009. 2009წ. Georgian Enginiering News.N1 (vol49) 2009.

ნ. ოვსიანიკოვა, Маркарашвили Е.Г., Мегрелидзе Н.Дж. Алгебра-химическое исследование фторидов кремения в рамках метода квази –пнс-матриц . Georgian engineering news. 2008წ. No.1,p.166..

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Алгебраические структуры в семиотическом языке. В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

ა. შანგუა, ზ. ხუხუნაშვილი. Алгебраический анализ логистического уравнения. “ინტელექტი” #2(16), გვ. 34-35.. 2003წ. .

Д. , И.Кларджеишвили, М.Мелкадзе, М.Тавдишвили, Т.Цагареишвили. Алгоритм автоматизирован-ного слежения за партиями труб.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.74-81.

ჯ. ხუნწარია, Хирьянов Ю. А., Хунцария Л. Дж.. Алгоритм архивации изображений на примере стандарта JPEG. Журнал Международной инженерной академии и инженерной академии Грузии "Georgian Engeniering News". 2009წ. №4 (vol. 52), გვ. 17-21.

Г. Джанелидзе, Б. Мепаришвили. Алгоритм декомпозиции сети в древовидных структурах. თბილისი "GEORGIAN ENGINEERING NEWS". 2006წ. #2, ISSN 1512-0287.211-214.стр..

Г. Гогичаишвили. Алгоритм декомпозиции сети в древовидных структурах. Engineering News. 2006წ. #2.

С. Хоштария, Ж.В. Эбаноидзе, Т.И. Мазиашвили, К.Н. Балахадзе. Алгоритм контроля и управления движением воздушного судна на этапе посадки. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №1(22), Тбилиси.

Т. Чубинишвили, კ.დოკვაძე, დ.კოდუა, რ.სალია,ი.წიფურია. Алгоритм краткосрочного прогнозирования спроса. . Исследования некоторых вопросов математической кибернетики. ТГУ. 1973წ. ТГУ, Тбилиси.

Р. Самхарадзе. Алгоритм многокритериального планирования краткосрочных режимов энергосистем. Труды ГТУ. 1992წ. №8 (391), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 3 стр..

Р. Самхарадзе. Алгоритм нахождения компромиссных суточных режимов энергосистем. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. N 3(35), с. 47-50.

Р. Самхарадзе. Алгоритм нахождения оптимального суточного режима энергосистемы Грузии. Грузинский технический университет. Труды. Тбилиси. 2010წ. № 1 (475). с. 89-94.

Н. Мчедлишвили. Алгоритм определения математических объектов модели в виде комплексного коэффициента гармонической линеаризации . Труды ГПИ. . 1983წ. №10, 79-83.

С. Хоштария, Д.А. Вепхвадзе, Ж.В. Эбаноидзе, Т.И. Мазиашвили. Алгоритм определения угловых координат месторасположения летательного аппарата. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №1(1), Тбилиси.

ბ. მეფარიშვილი. Алгоритм оптимального упра-вления процессом пропитки стеклянных наполнителей в условиях нестационарности. Труды ГПИ . 1979წ. N5 (215).

Г. Чачанидзе. Алгоритм оптимизации иерархии памяти для распределенной обработки данных. В книге АСУ, изд. "Сабчота Сакартвело", Тбилиси. 1981წ. .