სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили. Алгоритм декомпозиции сети в древовидных структурах. Engineering News. 2006წ. #2.

С. Хоштария, Ж.В. Эбаноидзе, Т.И. Мазиашвили, К.Н. Балахадзе. Алгоритм контроля и управления движением воздушного судна на этапе посадки. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. №1(22), Тбилиси.

Т. Чубинишвили, კ.დოკვაძე, დ.კოდუა, რ.სალია,ი.წიფურია. Алгоритм краткосрочного прогнозирования спроса. . Исследования некоторых вопросов математической кибернетики. ТГУ. 1973წ. ТГУ, Тбилиси.

Р. Самхарадзе. Алгоритм многокритериального планирования краткосрочных режимов энергосистем. Труды ГТУ. 1992წ. №8 (391), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 3 стр..

Р. Самхарадзе. Алгоритм нахождения компромиссных суточных режимов энергосистем. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. N 3(35), с. 47-50.

Р. Самхарадзе. Алгоритм нахождения оптимального суточного режима энергосистемы Грузии. Грузинский технический университет. Труды. Тбилиси. 2010წ. № 1 (475). с. 89-94.

Н. Мчедлишвили. Алгоритм определения математических объектов модели в виде комплексного коэффициента гармонической линеаризации . Труды ГПИ. . 1983წ. №10, 79-83.

С. Хоштария, Д.А. Вепхвадзе, Ж.В. Эбаноидзе, Т.И. Мазиашвили. Алгоритм определения угловых координат месторасположения летательного аппарата. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №1(1), Тбилиси.

ბ. მეფარიშვილი. Алгоритм оптимального упра-вления процессом пропитки стеклянных наполнителей в условиях нестационарности. Труды ГПИ . 1979წ. N5 (215).

Г. Чачанидзе. Алгоритм оптимизации иерархии памяти для распределенной обработки данных. В книге АСУ, изд. "Сабчота Сакартвело", Тбилиси. 1981წ. .

. Алгоритм оптимизации иерархии памяти для распределенной обработки данных. В книге АСУ, изд. "Сабчота Сакартвело", Тбилиси. 1981წ. .

Т. Шарашенидзе. Алгоритм организации микропрограмм команд двойной длины в МИКРО-ЭВМ ПС-315. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1985წ. .

გ. ხატიაშვილი. Алгоритм решения некоторых трехмерных задач теории упругости для армированных цилиндров с прямолинейной анизотропией общего вида.. Труды Тбилисского гос. Ун-та им. Джавахишвили. 2002წ. 345, c 83-116.

Д. Капанадзе. Алгоритм синтеза проверяющих тестов для комбинационных схем. Georgian Engineering News. 2005წ. N2, стр. 87-89 .

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. Алгоритм ускоренного подсчета числа работоспособных состояний структурно-сложных систем. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2007წ. N 1(2), გვ. 125-128.

Д. Радзиевский. Алгоритмическая модель распознавания и оценки экологического состояния неживых компонентов окружающей среды и её программная реализация. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. №12, თბილისი, გვ. 219 – 224.

Эбаноидзе Ж.В, Мазиашвили Т.И, Балахадзе К.Н. Алгоритмы контроля и управления движением воздушного судна на этапе посадки. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. № 1(22),Тбилиси.

Т. Тодуа. Алгоритмы сглаживания и утоньшения для грузинских печатных символов. Рецензируемый Электронный Научный Журнал «Компьютерьные науки и Телекоммуникации». 2009წ. No.2(19).

ი. გაბისონია. Алтернативны Аудит –важный механизм защиты прав.. PROCESAI IR TENDENCIJOS, EKONOMIKOS VISTIMASI,. 2015წ. .

Б. Цулукидзе. Альтернативная обделка тоннелей Хадорского комплекса. ж. «Транспорт». 2004წ. №3-4, c.11-15.