სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Эбаноидзе Ж.В, Мазиашвили Т.И, Балахадзе К.Н. Алгоритмы контроля и управления движением воздушного судна на этапе посадки. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. № 1(22),Тбилиси.

Т. Тодуа. Алгоритмы сглаживания и утоньшения для грузинских печатных символов. Рецензируемый Электронный Научный Журнал «Компьютерьные науки и Телекоммуникации». 2009წ. No.2(19).

ი. გაბისონია. Алтернативны Аудит –важный механизм защиты прав.. PROCESAI IR TENDENCIJOS, EKONOMIKOS VISTIMASI,. 2015წ. .

Б. Цулукидзе. Альтернативная обделка тоннелей Хадорского комплекса. ж. «Транспорт». 2004წ. №3-4, c.11-15.

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, თ.ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 4, 5 გვ..

Т. Чеишвили, Саруханишвили А.В., Капанадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. Химический журнал Грузии. 2008წ. т.8, №4, с.349-353.

Капанадзе М., Мшвилдадзе М., Чеишвили Т., Саруханишвили А.. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. Химический журнал Грузии. 2008წ. № 4, т.8,с.349-353.

მ. მშვილდაძე, А. Саруханишвили, Т. Чеишвили, М. Капанадзе,. аморфноматрицевые нанокомрозиеы всистеме Рb-MnO-B2O3. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. 8(4), 2008.

Капанадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. Аморфоматрицевые нанокомпозиты в системе PbO - MnO - B2O3. Химический Журнал Грузии.. 2008წ. №349-353ст..

ა. გორდეზიანი, Гордезиани Г.. Анализ критических точек регулярных растворов сплавов трехкомпонентной системы. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2005წ. №2(8), стр.3, г.Тбилиси .

ო. კიღურაძე, ჩიქოვანი მ.. Анализ адиабатических условий калориметра для исследования высокотемпературных сверхпроводников. Проблемы механики. . 2006წ. №3.(24). .

Л. Махарадзе, Стерякова С.И.. Анализ влияния мест, соединений отдельных труб, составляющих напорные трубопроводные магистрали на гидродинамические процессы протекающие в них . «Горный журнал», №2(39),Тбилиси. 2017წ. №2(39),Тбилиси, с.28-36.

А. Нодия, Н. Квачадзе, М.Татанашвили. Анализ возникновения возмущающих факторов при прохождении подвижного состава в прямых и кривых участках пути с целью разработки алгоритма устранения этих явлении. . Научно-технический журнал «Транспорт». 2012წ. №1-2 (45-46), с.5-7..

Р. Адамия, Т. Натриашвили. Анализ динамических явлений в главной линии прошивного стана с учетом зоров в соединения ее элементов. Новация, Кутаисский н-ц АН . 2008წ. №2(27), 7ст..

Р. Зукакишвили. Анализ експерименталных методов определения момента Mx относитеъно продолъной оси тел с малой асимметрии. Проблемы мханики . 1წ. № 2(23)/2006 ISSN 1512-0740.

С. Почовян. Анализ информационной модели автоматизированной системы оперативного управления основным производством. დეპონირებულია საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (ტექინფორმი; ТЕХИНФОРМ). 1992წ. რეგისტრაციის ნომერი 795.

მ. სირაძე, Бердзенишвили. Анализ кинетических данных ферментативных реакций . Химический журнал Грузии. 2009წ. №4 .

М.Г. Сирадзе. Анализ кинетических данных ферментативных реакций. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(4), стр. 321-323.

Н. Геладзе, Бердзенишвили И., Сирадзе М. Анализ кинетических данных ферментативных реакций. . GEN, N 1. 2009წ. .

Т. Цомаиа. Анализ контрадикторных отношений выраженных в английских пословицах и поговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2007წ. # 3, გვ. 46 (ISSN 1512-2530) .