სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян. Анализ предметной области автоматизированной системы управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (II ნაწილი) (ISSN 978-9941-20-098-4). 2012წ. 463-364 გვ..

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. #3 გვ. 61-65.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., Гелашвили И.Н., абаишвили в.в.. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. Научно-технический журнал «Строительство», ГТУ. 2006წ. № 3, с. 61-65.

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса плоско-паралельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #3 (6) გვ.34-37 ISSN 1512-3936.

Г. Мурджикнели. Анализ резонансно- го устройства такто- вой синхронизации. სტუ. 1986წ. 14(311) - გვ.8.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Анализ результатов экспериментальнных исследований автомобилей при работе на смешанном виде топлива . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №4(29), с. 52-56.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., შონია ლ.. Анализ рукописних символовь и формирование процессов сравнения по принципу мини-макс. სტუ, ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული N 18. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. АНАЛИЗ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СРАВНЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ МИН-МАКС. სტუ, არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული #18, თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. Анализ системы автоматического поддержания оптимальной глубины погружения режущего режущего инструмента чаесборочной машины в сырьевом слое. . Georgia«n Engineering News». . 2008წ. № 3, .

О. Гелашвили, Эдилашвили М.. Анализ теплофизических и физико-химических свойств газодизельных смесей . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1. ст.3.

Д. Джапаридзе. Анализ управления инвестиционно-иновационными проектами на грузинской железной дороге. Транспорт. 2010წ. №3-4(34-40) ст. 57-59 1512-0910.

О. Гелашвили. Анализ эффективности применения газового топлива на автомобилях. . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1.ст.2.

ი. მოდებაძე, ჯ. შანიძე, მ. გოცაძე. Анализ эффективности формирования групо- вых сигналов при му- льтифлексировании сигналов кодоыми комбинациями с экономической точки зрения. Научно-технический журнал «ТРАНСПОРТ». 2013წ. 1–2(49–50), 3с.

М. Коплатадзе, Р. Какубава, А. Лашхи, კუპატაძე დავით. Анализ, моделирование и оптимизация современных телекоммуникационных систем. Georgian Engineering News. 2002წ. .

М. Кахетелидзе, П. Явич. аналитико-технологическое изучение плодов боярышника произрастающего в грузии. исследования в области естественных наук.. 2014წ. №1 გვ.50-56.

И. Схиртладзе. Аналитический метод рекуперативных и реостатных характеристик резисторно-контактных систем регулирования скорости на ЭПС постоянного тока. Журнал ,,Транспорт" №2, Тбилиси, 2017 г.. 0წ. .

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе. Аналитический метод решения многокритериальных задач в конечномерных пространствах. სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13.

გ. ყიფიანი, Мачаидзе Э.П., , Шиошвили И.Г. , Чхитунидзе М.Г. . Аналитический способ определения матрицы жесткости оболочки вращения . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2002წ. №4(9). –С.76-78. ISSN 1512-0740.

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона. «Проблемы прик-ладной механики», ISSN 1512-0740. . 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), с. 38-43..

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». ISSN 1512-0740.. 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), С.38-43..