სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, ნ.რასულოვა. Анализ малого и среднего бизнеса Грузии и Азербаиджана, . ж. Известия Национальной Академии Наук Азербаиджана,. 2014წ. №1.

ლ. უგულავა, Н.Дондоладзе, З.Мегрелишвили. Анализ метеорологических условий прибрежных городов черноморского побережие Грузии . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

З. Буачидзе, А.А.Чиракадзе,Г.Ш.Мцкерадзе. Анализ модели волноводного электрооптического модулятора с прерывистим взаимодеиствием. . СТРУКТУРА И СВОИСТВА ТВЁРДЫХ ТЕЛ,научные труды,,.Изд.ГПИ,Тбилиси. 1989წ. №2(344),стр.90.

კ. ოდიშარია, null, 6. Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария, С.Хоштария. Анализ модели компьютерной сети с не-сколькими серверами с ограниченной длиной очередии ограниченным временем ожидания. . Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.8.

Р. Самхарадзе, Калабегишвили М.А., Гинце Н.В.. Анализ напряженного состояния арочной плотины Ингури ГЭС при сработанном водохранилище. Труды ГТУ . 2001წ. №3 (436).

ც. ლომაია, ნურანა რასულოვა. Анализ национального рынка Азербаиджана и роль малого бизнеса в экономике страны. #5, გვ.111-115. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. #5, გვ.111-115.

С. Почовян. Анализ предметной области автоматизированной системы управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (II ნაწილი) (ISSN 978-9941-20-098-4). 2012წ. 463-364 გვ.

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. #3 გვ. 61-65.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., Гелашвили И.Н., абаишвили в.в.. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. Научно-технический журнал «Строительство», ГТУ. 2006წ. № 3, с. 61-65.

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса плоско-паралельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #3 (6) გვ.34-37 ISSN 1512-3936.

Г. Мурджикнели. Анализ резонансно- го устройства такто- вой синхронизации. სტუ. 1986წ. 14(311) - გვ.8.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Анализ результатов экспериментальнных исследований автомобилей при работе на смешанном виде топлива . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №4(29), с. 52-56.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., შონია ლ.. Анализ рукописних символовь и формирование процессов сравнения по принципу мини-макс. სტუ, ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული N 18. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. АНАЛИЗ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СРАВНЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ МИН-МАКС. სტუ, არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული #18, თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. Анализ системы автоматического поддержания оптимальной глубины погружения режущего режущего инструмента чаесборочной машины в сырьевом слое. . Georgia«n Engineering News». . 2008წ. № 3, .

О. Гелашвили, Эдилашвили М.. Анализ теплофизических и физико-химических свойств газодизельных смесей . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1. ст.3.

Д. Джапаридзе. Анализ управления инвестиционно-иновационными проектами на грузинской железной дороге. Транспорт. 2010წ. №3-4(34-40) ст. 57-59 1512-0910.

О. Гелашвили. Анализ эффективности применения газового топлива на автомобилях. . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1.ст.2.

ი. მოდებაძე, ჯ. შანიძე, მ. გოცაძე. Анализ эффективности формирования групо- вых сигналов при му- льтифлексировании сигналов кодоыми комбинациями с экономической точки зрения. Научно-технический журнал «ТРАНСПОРТ». 2013წ. 1–2(49–50), 3с.

М. Коплатадзе, Р. Какубава, А. Лашхи, კუპატაძე დავით. Анализ, моделирование и оптимизация современных телекоммуникационных систем. Georgian Engineering News. 2002წ. .