სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса плоско-паралельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #3 (6) გვ.34-37 ISSN 1512-3936.

Г. Мурджикнели. Анализ резонансно- го устройства такто- вой синхронизации. სტუ. 1986წ. 14(311) - გვ.8.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Анализ результатов экспериментальнных исследований автомобилей при работе на смешанном виде топлива . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №4(29), с. 52-56.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., შონია ლ.. Анализ рукописних символовь и формирование процессов сравнения по принципу мини-макс. სტუ, ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული N 18. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. АНАЛИЗ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СРАВНЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ МИН-МАКС. სტუ, არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული #18, თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

Г. Лежава, И. Камкамидзе, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, Е. Мкртичян. Анализ системы автоматического поддержания оптимальной глубины погружения режущего режущего инструмента чаесборочной машины в сырьевом слое. . Georgia«n Engineering News». . 2008წ. № 3, .

О. Гелашвили, Эдилашвили М.. Анализ теплофизических и физико-химических свойств газодизельных смесей . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1. ст.3.

Д. Джапаридзе. Анализ управления инвестиционно-иновационными проектами на грузинской железной дороге. Транспорт. 2010წ. №3-4(34-40) ст. 57-59 1512-0910.

О. Гелашвили. Анализ эффективности применения газового топлива на автомобилях. . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1.ст.2.

ი. მოდებაძე, ჯ. შანიძე, მ. გოცაძე. Анализ эффективности формирования групо- вых сигналов при му- льтифлексировании сигналов кодоыми комбинациями с экономической точки зрения. Научно-технический журнал «ТРАНСПОРТ». 2013წ. 1–2(49–50), 3с.

М. Коплатадзе, Р. Какубава, А. Лашхи, კუპატაძე დავით. Анализ, моделирование и оптимизация современных телекоммуникационных систем. Georgian Engineering News. 2002წ. .

М. Кахетелидзе, П. Явич. аналитико-технологическое изучение плодов боярышника произрастающего в грузии. исследования в области естественных наук.. 2014წ. №1 გვ.50-56.

И. Схиртладзе. Аналитический метод рекуперативных и реостатных характеристик резисторно-контактных систем регулирования скорости на ЭПС постоянного тока. Журнал ,,Транспорт" №2, Тбилиси, 2017 г.. 0წ. .

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе. Аналитический метод решения многокритериальных задач в конечномерных пространствах. სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13.

გ. ყიფიანი, Мачаидзе Э.П., , Шиошвили И.Г. , Чхитунидзе М.Г. . Аналитический способ определения матрицы жесткости оболочки вращения . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2002წ. №4(9). –С.76-78. ISSN 1512-0740.

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона. «Проблемы прик-ладной механики», ISSN 1512-0740. . 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), с. 38-43..

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». ISSN 1512-0740.. 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), С.38-43..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». ISSN 1512-0740. . 2002წ. 2002, № 3(8), С.38-43..

С. Шарашенидзе. Аналитическое исследование сил реакций и трения в шарнирных соединениях с зазорами исполнительного механизма дизеля рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики», ISSN 1512-0740, . 2002წ. Тбилиси, 2002, № 2(7), С.38-45..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Аналитическое исследование сил реакций и трения в шарнирных соединениях с зазорами исполнительного механизма дизеля рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики», ISSN 1512-0740,. 2002წ. 2002, № 2(7), С.38-45..