სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Джапаридзе. Анализ управления инвестиционно-иновационными проектами на грузинской железной дороге. Транспорт. 2010წ. №3-4(34-40) ст. 57-59 1512-0910.

О. Гелашвили. Анализ эффективности применения газового топлива на автомобилях. . Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1.ст.2.

ი. მოდებაძე, ჯ. შანიძე, მ. გოცაძე. Анализ эффективности формирования групо- вых сигналов при му- льтифлексировании сигналов кодоыми комбинациями с экономической точки зрения. Научно-технический журнал «ТРАНСПОРТ». 2013წ. 1–2(49–50), 3с.

М. Коплатадзе, Р. Какубава, А. Лашхи, კუპატაძე დავით. Анализ, моделирование и оптимизация современных телекоммуникационных систем. Georgian Engineering News. 2002წ. .

М. Кахетелидзе, П. Явич. аналитико-технологическое изучение плодов боярышника произрастающего в грузии. исследования в области естественных наук.. 2014წ. №1 გვ.50-56.

И. Схиртладзе. Аналитический метод рекуперативных и реостатных характеристик резисторно-контактных систем регулирования скорости на ЭПС постоянного тока. Журнал ,,Транспорт" №2, Тбилиси, 2017 г.. 0წ. .

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе. Аналитический метод решения многокритериальных задач в конечномерных пространствах. სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13.

გ. ყიფიანი, Мачаидзе Э.П., , Шиошвили И.Г. , Чхитунидзе М.Г. . Аналитический способ определения матрицы жесткости оболочки вращения . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2002წ. №4(9). –С.76-78. ISSN 1512-0740.

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона. «Проблемы прик-ладной механики», ISSN 1512-0740. . 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), с. 38-43..

ს. შარაშენიძე. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». ISSN 1512-0740.. 2002წ. Тбилиси, 2002, № 3(8), С.38-43..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Аналитическое исследование динамической и кинематической точности кривошипно-ползунного механизма с зазорами дизельного двигателя рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». ISSN 1512-0740. . 2002წ. 2002, № 3(8), С.38-43..

С. Шарашенидзе. Аналитическое исследование сил реакций и трения в шарнирных соединениях с зазорами исполнительного механизма дизеля рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики», ISSN 1512-0740, . 2002წ. Тбилиси, 2002, № 2(7), С.38-45..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Аналитическое исследование сил реакций и трения в шарнирных соединениях с зазорами исполнительного механизма дизеля рефрижераторного ж/д вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики», ISSN 1512-0740,. 2002წ. 2002, № 2(7), С.38-45..

Т. Гвелесиани. Аналитическое решение квазитрехмерной (плано-вой) задачи стационарной турбулентной диффузии экологически вредных веществ в речном потоке.. Energy. 2005წ. N4 62-66 (ISSN 1512-0120).

პ. სტავრიანიდი. Аналого-цифровой преобразователь. Тр. ИСУ АН ГССР. 1978წ. Стр.74-81.

М. Тушишвили, Г.С.Доценко, А.Г.Какауридзе. Аналоговый нормализатор уровня сигнала. Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

Т. Фагава, А.В. Гигинеишвили. Аномальная температурная зависимость концентрации носителей тока в полупроводниках с глубокими уровнями. Труды ГТУ. 2000წ. Труды ГТУ, № 2 (430), с. 22-24, 2000, 3 .

თ. წივწივაძე, null, А.Прангишвили, З.Гаситашвили, И.Квеселава, Н.Чигогидзе, А.Сичинава, ЛюКадагишвили. Аномальные Явления и перспективы коммплексной науки в создании новых технологий. სტუ საქარტველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. N3.

ლ. ქადაგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. Аномальные явления и перспективы комплексной науки в создании новых технологий. ж. Business Engineering News. 2012წ. #3, pp. 204-208.