სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Тушишвили, Г.С.Доценко, А.Г.Какауридзе. Аналоговый нормализатор уровня сигнала. Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

Т. Фагава, А.В. Гигинеишвили. Аномальная температурная зависимость концентрации носителей тока в полупроводниках с глубокими уровнями. Труды ГТУ. 2000წ. Труды ГТУ, № 2 (430), с. 22-24, 2000, 3 .

თ. წივწივაძე, null, А.Прангишвили, З.Гаситашвили, И.Квеселава, Н.Чигогидзе, А.Сичинава, ЛюКадагишвили. Аномальные Явления и перспективы коммплексной науки в создании новых технологий. სტუ საქარტველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. N3.

ლ. ქადაგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. Аномальные явления и перспективы комплексной науки в создании новых технологий. ж. Business Engineering News. 2012წ. #3, pp. 204-208.

И. Бердзенишвили. Антиадгезионные защитные стеклоэмалевые покрытия . სტუ, შრომები # 4 (458), თბილისი, 2005, c. 39-42.. 2005წ. # 4 (458), c. 39-42..

Бердзенишвили И.. Антиадгезионные защитные стеклоэмалевые покрытия. სტუ, შრომები. 2005წ. № 4(458), стр. 39-42.

П. Явич. Антибактериальное действие лечебных мазей, изготовленных на минеральных водах Грузии.. Georgian Medical News, . 2007წ. , №4, 39-42 .

. Антигеза: внутрений мир - внешний мир (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). "ანალები", ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი. 2014წ. N 10, 129-135.

Бердзенишвили И.. Антикоррозионная защита металлических труб в нефтяной промышленности. Georgian Engineering News. 2007წ. 4, стр. 71-75.

И. Бердзенишвили. Антикоррозионная защита металлических труб в нефтяной промышленности.. Georgian Engineering News № 4, с.71-74.. 2007წ. № 4, с.71-74.

გ. ბაღათურია. Антиплоская задача распоатранения трещины в упругой полосе, лежащей на жесткой основании. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. #1, (447), გვ. 69-73,თბილისი.

Г. Багатурия. Антиплоская задача распостранения трещины в упругой полосе, лежащей на жестком оснований. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. # !, (447), გვ. 69–73.

დ. ცუცქირიძე. Антитеза: Внутренний мир - внешний мир. გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი,. 2014წ. გვ.129-135.

Т. Мегрелишвили. Антропонимы: семантика и структура в лингвокультурологическом освещении // . „განათლება“, . 2013წ. № 2(8), გვ.71-77..

З. Вардосанидзе, Ш.Д.Какичашвили. Апостериорное преобразование поляризации восстановленного поля. Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография, "МЕЦНИЕРЕБА". 1987წ. с.81-86.

М. Тушишвили, Н.Г.Браиловский, Г.С.Доценко,О.А.Чарквиани. Аппаратно-программный модуль ввода-вывода речевой информации для ЭВМ ЕС-1055 . Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1989წ. .

Х. Амkоладзе, Кирия В., Балиашвили З., Долидзе М.. Аппроксимационные модели следяшего привода копировально-шлифовального станка.. Транспорт и машиностроение. 2009წ. №1(13) с.100-106. ISSN 1512-3537.

ა. გოგოლაძე, ა. გოგოლაძე, ს.დანელია. Апроксимация уравнения Букингема иррациональной функсией с переменными коеффициентами. ინტელექტი თბილისი. 2002წ. #1(12) გვ. 28-30.

თ. ხოხობაშვილი. Археологические раскопки на территории Тбилисской церкви св. сорока себатийских мучеников. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის მოხსენებათა კრებული. 2006წ. გვ. 85-89.

И. Рамишвили. Архитектура управляющих вычислительных систем с разделением времени. Сб. Трудов"Применение ЭВМ и математических методов в управлений производством" Тбилиси. 1980წ. .