სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ფავლენიშვილი, ლ.ნადარეისვილი,რ.ბაკურაძ, ლ.შარაშიძე. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . . 2010წ. 36 (3), 352-355.

ჯ. ჯანჯღავა. პროფ.ფ.გოგიჩაიშვილის დემოგრაფიული შეხედულები. ჟ.დემოგრაფია. 2004წ. N 3, გვ.61-67.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი. ზ.რობაქიძე. ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. რადიაციის ბუნებრივი წყაროები, დოზიმეტრია.. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია", N1, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ზ. ხვედელიძე, დ,ჯანეზაშვილი. რეგიონის მიკროპარამეტრებით ლოკალური ქარის რეჟიმის განსაზღვრა ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში. ქესჟ "ფიზიკა". 0წ. N 1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, ი.ზ. მიქაძე. რთული მასობრივი მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მოდელის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2007წ. №2, (3), თბილისი. გვ. 32-40. ISSN 1512-3979.

null, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2009წ. № 13 გვერდი 132 .

დ. ფურცხვანიძე, ვ. ნათბილაძე, გ. ჭელიძე.. რიცხვითი პროგრამული მართვის ჩარხების მომსახურე სამრეწველო რობოტის მუშაობის პროგრამირება.. მე–2 საკავშირო თათბირის მოხსენებათა თეზისები. ნაწ.1 მინსკი. 1981წ. გვ67–68.

დ. ფურცხვანიძე, ო.ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ.ცერცვაძე, მ. სტავრიანიდი.. რობოტოტექნიკური მანიპულიატორი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტ. ინსტ. შრომათა კრებული . 2017წ. გვ. 67–70. .

რ. ოთინაშვილი. საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ნეგატიური ფაქტორები . ჟ. გადასახადები. 2003წ. #5-6, გვ.10-14; .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომები. #1(10), თბილისი.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. საგორავების ცვეთამედეგობის გაზრდის გზები. სტუ, შრომები. 2004წ. #2 (452).

ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.11-16.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. საერთაშორისო ტურზმის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა . 2010წ. .

ო. ლაბაძე. საერთო ცენტრის მქონე სფერული ფორმის გარსებზე განთავსებული ნახევარწრეწირული რკალების ურთიერთინდუქციურობის განსაზღვრის ზოგადი ფორმულა.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. #7, გვ. 116-119. .

დ. სიხარულიძე. სავაჭრო ფირმის ოპტიმალური გეგმის გაანგარიშება სიმპლექს-მეთოდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. N17.

მ. შვანგირაძე. სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი საქართველოს ენერგეტიკისა და მრეწველობის სექტორებში . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. შრომები. 2001წ. ტ. 108, გვ.210-221.

ნ. მამფორია. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. შრომების კრებული №1. გვ. 340-344 .

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო კონტროლის სისტემების სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეც. კონფ. კრებული . 2009წ. გორი, 5 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს–გეგმა. ნ.დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნ,შრომ. კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების მეთოდები. სოხუმის სახელმწ. უნივ. სამ. შრომ. კრებული 2009 წ.. 2009წ. 10 გვერდი.