სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცერცვაძე, შ.პეტრიაშვილი, თ.იაშვილი. ნავთობით დაბინძურებული გრუნტების გაწმენდის პერსპექტივები ადგილობრივი მინერალური და ბიოლოგიური მასალების გამოყენებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. XVII, გვ.96-102.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, მაღრაძე გ.. ნიორის კონცენტრატის წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ.78.

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ მამნიაშვილი. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა თუ გამოძიება? . სოციალური ეკონომიკა . 2010წ. 6, გვ. 129-136..

მ. მელაძე. ორგანული მიწათმოქმედების განვითარების მსოფლიო პრაქტიკა და მისი თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 86-91.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცერცვაძე, მ.კოპაძე, თ.ძაძამია. ორგანული სორბენტების გამოყენება მრავალკომპონენტიანი ხსნარებიდან ლითონების ექსტრაქციის მიზნით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. XVII, გვ.103-107.

ა. სიჭინავა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგულირება საქართველოში. სსმქბუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი. ზ.რობაქიძე. ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. რადიაციის ბუნებრივი წყაროები, დოზიმეტრია.. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია", N1, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ზ. ხვედელიძე, დ,ჯანეზაშვილი. რეგიონის მიკროპარამეტრებით ლოკალური ქარის რეჟიმის განსაზღვრა ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში. ქესჟ "ფიზიკა". 0წ. N 1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, ი.ზ. მიქაძე. რთული მასობრივი მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მოდელის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2007წ. №2, (3), თბილისი. გვ. 32-40. ISSN 1512-3979.

null, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2009წ. № 13 გვერდი 132 .

რ. ოთინაშვილი. საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ნეგატიური ფაქტორები . ჟ. გადასახადები. 2003წ. #5-6, გვ.10-14; .

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. საგორავების ცვეთამედეგობის გაზრდის გზები. სტუ, შრომები. 2004წ. #2 (452).

ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.11-16.

ო. ლაბაძე. საერთო ცენტრის მქონე სფერული ფორმის გარსებზე განთავსებული ნახევარწრეწირული რკალების ურთიერთინდუქციურობის განსაზღვრის ზოგადი ფორმულა.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. #7, გვ. 116-119. .

მ. შვანგირაძე. სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი საქართველოს ენერგეტიკისა და მრეწველობის სექტორებში . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. შრომები. 2001წ. ტ. 108, გვ.210-221.

ნ. მამფორია. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. შრომების კრებული №1. გვ. 340-344 .

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო კონტროლის სისტემების სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეც. კონფ. კრებული . 2009წ. გორი, 5 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს–გეგმა. ნ.დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნ,შრომ. კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების მეთოდები. სოხუმის სახელმწ. უნივ. სამ. შრომ. კრებული 2009 წ.. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. საინვესტიციო საქმიანობა უძრავი ქონების ბაზარზე. ეკონომიკა # 1–2. 2011წ. 5 გვერდი.