სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. სიხარულიძე. მრავალკრიტერიალური ოპტიმიზაციის ამოცანა წარმოების ლეონტიევის ტიპის ერთი მოდელისათვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14,გვ.73-80.

ნ. ცინცაძე. მყინვარების უკანდახევის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2004წ. თბილისი, ტ 111, გვ 42-48.

ო. ტაბუცაძე. მცირე ჯგუფების თეორიები თანამედროვე სოციოლოგიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“,2016.. 2016წ. №34.

ი. ბიჟამოვი, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი. მცირე ჰიდროენერგეტიკა – არსებული გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები. . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ. 86–95 , თბილისი.

ლ. ბალანჩივაძე, ი.ჭანტურია. ნაგებობის რეკონსტრუქციის ზოგიერთი თავისებურებები. მშენებლობა. 2016წ. # 4 (43) 2016 (გვ. 72-74);.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცერცვაძე, შ.პეტრიაშვილი, თ.იაშვილი. ნავთობით დაბინძურებული გრუნტების გაწმენდის პერსპექტივები ადგილობრივი მინერალური და ბიოლოგიური მასალების გამოყენებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. XVII, გვ.96-102.

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ -გრუნტების ეროზიის პროგნოზირებისა და გაანგარიშების პრობლემები სარწყავ მიწათმოქმედებაში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენცია, "აგროეკოლოგიური აქტუალური პრობლემები". 1998წ. ,თბილისი, გვ. 106-108..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, მაღრაძე გ.. ნიორის კონცენტრატის წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ.78.

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ მამნიაშვილი. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა თუ გამოძიება? . სოციალური ეკონომიკა . 2010წ. 6, გვ. 129-136..

მ. მელაძე. ორგანული მიწათმოქმედების განვითარების მსოფლიო პრაქტიკა და მისი თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 86-91.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცერცვაძე, მ.კოპაძე, თ.ძაძამია. ორგანული სორბენტების გამოყენება მრავალკომპონენტიანი ხსნარებიდან ლითონების ექსტრაქციის მიზნით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. XVII, გვ.103-107.

ა. სიჭინავა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგულირება საქართველოში. სსმქბუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ი. ფავლენიშვილი, ლ.ნადარეისვილი,რ.ბაკურაძ, ლ.შარაშიძე. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . . 2010წ. 36 (3), 352-355.

ჯ. ჯანჯღავა. პროფ.ფ.გოგიჩაიშვილის დემოგრაფიული შეხედულები. ჟ.დემოგრაფია. 2004წ. N 3, გვ.61-67.

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი. ზ.რობაქიძე. ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. რადიაციის ბუნებრივი წყაროები, დოზიმეტრია.. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია", N1, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ზ. ხვედელიძე, დ,ჯანეზაშვილი. რეგიონის მიკროპარამეტრებით ლოკალური ქარის რეჟიმის განსაზღვრა ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში. ქესჟ "ფიზიკა". 0წ. N 1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, ი.ზ. მიქაძე. რთული მასობრივი მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მოდელის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2007წ. №2, (3), თბილისი. გვ. 32-40. ISSN 1512-3979.

null, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2009წ. № 13 გვერდი 132 .

დ. ფურცხვანიძე, ვ. ნათბილაძე, გ. ჭელიძე.. რიცხვითი პროგრამული მართვის ჩარხების მომსახურე სამრეწველო რობოტის მუშაობის პროგრამირება.. მე–2 საკავშირო თათბირის მოხსენებათა თეზისები. ნაწ.1 მინსკი. 1981წ. გვ67–68.

დ. ფურცხვანიძე, ო.ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ.ცერცვაძე, მ. სტავრიანიდი.. რობოტოტექნიკური მანიპულიატორი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტ. ინსტ. შრომათა კრებული . 2017წ. გვ. 67–70. .