სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. ВВЭР-440 ტიპის ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის რეგულატორის არამკაფიო მართვა. . აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” / მოხსენებათა თეზისები.. 2010წ. საქართველო, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ, გვ. 114.

მ. წიქარიშვილი, С.И.БЛИАДЗЕ, Г.ЛАГУНДАРИДЗЕ, Т.С.Джанишия. Вейвлет-преобразозания и их некоторие применения. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 1 ISSN 1512-3936.

მ. წიქარიშვილი, Д.Тавхелидзе, С.Блиадзе, Г.Лагундаридзе. Вейвлет-преобразозания и их некоторие применения. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2005წ. #3 ISSN 1512-0740.

მ. წიქარიშვილი, С.И.БЛИАДЗЕ, М.А.МОХЕВИШВИЛИ, И.О.Гарибашвили. Вейвлет-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕССОВ. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2007წ. #3 ISSN 1512-0740.

ნ. აჩუაშვილი. венчмаркинги. воздушный транспорт. 2008წ. №1(1).ISSN 1512-4916 131-135ст..

М. Коплатадзе. Вероятностный анализ некоторых специфических моделей массового обслуживания. Georgian Engineering News. 2003წ. .

ი. კუტუბიძე. Вертикали Глобализации. Свободная Грузия. 2003წ. 24 апреля, 4გვ.

С. Эсадзе, Г.Шилакадзе. Вертикальные динамические воздействия на дорожную одежду автомобилей большой грузоподьмности. Грузинский Технический Университет Труды . 2007წ. №2 (464) 13-17.

Л. Имнаишвили. Верулава Г. Ю. К вопросу оценки надежности техноллогической системы. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, # 1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2006 წ. . . 2006წ. .

М. Деметрашвили. Взаимное пересечение поверхностей 2-го порядка. "Нефть и газ Гризии".ISSN 1512-0457. 2006წ. № 16 с. 126-131.

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. Взаимное пересечение поверхностей 2-го порядка.. Нефть и газ Грузии. 2005წ. №16, с.126-131.

Т. Фагава, А.В. Гигинеишвили, М.С. Тактакишвили, Л.Г. Чачхиани. Взаимодействие собственных межузельных атомов с примесными атомами кислорода в облученных монокристаллах кремния п-типа. . Труды ГТУ. 2000წ. Труды ГТУ, № 1 (29), с. 16-19. 2000, 4 .

თ. სინჯიაშვილი. Взаимодействие конкретных и абстрактныхлексико-семантических вариантов в семантических структурах глаголов и их производных. ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, საზრისი, შრომების კრებული. 2006წ. №20 გვ.3.

И. Нахуцришвили. Взаимодействие монокристаллического германия с аммиаком разной степени влажности (сообщ.1). Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2003წ. т.29, 1-2, 52-55.

И. Нахуцришвили. Взаимодействие монокристаллического германия с аммиаком разной степени влажности (сообщ.2). . 2003წ. т.29, 3-4, 302-305.

И. Нахуцришвили, Э.Миминошвили. Взаимодействие монокристаллического германия с аммиаком разной степени влажности (сообщ.3). . 2005წ. т.31, 1-2, 127-131.

М. Тачтачишвили. Взаимодействие собственных межузельных атомов с примесными атомами кислорода в облученных монокристаллах кремния n-типа. სტუ-ს შრომები. 2000წ. ტ. 429 #1 გვ. 16-20.

Броучек Ф.И., Цинцадзе Г.В., Напетваридзе Л.Д.. Взаимодействие сульфатов меди(II) с 2,6- и 2,8-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло-(3,3,0)-октандионами 3,7 в маточных растворах. “Georgian Engineering News” . 1997წ. №3, стр. 35-39.

ო. ლაბაძე, ვ. ტალახაძე. Взаимоиндуктивный первичный преобразователь линейного пермещения в электрический сигнал. Измерительная техника. 1988წ. №10, с.17-19.

И. Нахуцришвили, Г.Микадзе, О.Микадзе. Взаимосвязь неизотермического начального нагрева с кинетикой изотермического окисления жаростойких сплавов хрома. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2007წ. т.33, 1, 60-63.