სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Влияние износа протектора шин на техническое состояние АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Купарашвили Л.. Влияние износа элементов шарнирных соединении на упруго-поперечные колебания рычагов тормозной передачи пассажирского вагона.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2010წ. №2 (476), Тбилиси, 2010, с. 122-125..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Шарашенидзе С., Купарашвили Л.. Влияние износа элементов шарнирных соединении на упруго-поперечные колебания рычагов тормозной передачи пассажирского вагона.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2010წ. №2 (476), Тбилиси, 2010, с. 122-125..

ნ. მაისურაძე, Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия, Н.И. Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффе ктивность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2007წ. , №1,2007, p.25-26..

ნ. ხარშილაძე, Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 2007წ. No. 1, 2007, c. 25-26..

Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И, Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш., null. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Т. Фагава, О. Харашвили, Н. Майсурадзе, Н. Хасия, Н. Каршиладзе. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian engineering News. 2007წ. Georgian engineering News,N 1, 2007, p. 25-26, 8 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани , М.Г. Цинцадзе. Влияние карбоксилат ных координационных соедине ний цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета . 1999წ. №1 (425), C.11-14 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани . Влияние карбоксилатн ых координационных соединений кадмия с аминами пиридинкарбо новых кислот на текуче сть сахар крови, потреб ление кислорода тканя ми и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета. 1999წ. №4 (428) C.12-15.

Цинцадзе М.Г., Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений кадмия с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. №1 (425), გვ. 17-20.

ნ. გელოვანი, Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. #4 (428), გვ. 12-15.

М. Мардашова, Т. Дзадзамия. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса . Известия Аграрной Науки. 2007წ. ISSN 1512-1887, т.5, ном.4, ст. 37-41.