სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ცინცაძე, Цинцадзе Т.Н. Влиание изменения климата на сток рек Грузии. Известия Аграрной Науки. Известия Аграрной Науки. . 2011წ. №9, с.59-63.

Н. Кебадзе, Н.Ш. Надирашвили, Г.В. Цитланадзе. Влиание физико-химических факторов на формирование микросферических частис из биодеградируемых полиэфирамидов. Труды ГТУ.. 2008წ. # 1(467).

Ш. , Чхиквадзе Х.Ш Махароблидзе М.Р В.С. Церетели. Влияне различных технологических способов и оклеивающих материалов и коллоидную стабильность . Международный научный журнал «Известия аграрной науки» . 2011წ. №3 Тб. 2011 г . 94 с..

Манджгаладзе П.В. Влияниe переменного магнитного поля на процесс разрушения . Институт Геофизики АН ГССР Депонированная рукопись № 64, Груз. НИИНТИ. 1988წ. .

Манджгаладзе П.В, Кватадзе З.А.. Влияниe переменного магнитного поля на процесс разрушения Институт Геофизики АН ГССР Депонированная рукопись № 64, Груз. НИИНТИ, 1988. Институт Геофизики АН ГССР Депонированная рукопись № 64, Груз. НИИНТИ. 1988წ. .

Л. Сутидзе, Картвелишвили Ю.. Влияние динамических нагрузок на долговечность многоковшового цепного рабочего органа. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სტუ, ISSN 1512-3537, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. №2, 56-63.

ა. გორდეზიანი, Мосия Д.В., Чаподзе Н.К.. Влияние формы концентрационной зависимости термодинамической функции на достоверность расчетов фазовых диаграмм. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2006წ. №2(12), стр.48, г.Тбилиси.

ხ. მღებრიშვილი, ი. ელისაბედაშვილი. Влияние характеристики потребителя на устойчивость рабочего режима дизельного двигателя. . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси,. 2006წ. №4(25), 78-81 გვ..

И. Бердзенишвили. Влияние ZrO2SiO2 на стеклообразование в системах MnO-B2O3 и MnOB2O3-Na2O3SiO2. Труды ГТУ . 2002წ. № 6(445), стр. 98-100.

ლ. გვერდწითელი, Гвелесиани И.О., Геловани Н Д., Цинцадзе Н.Д. Влияние ацетадных формиатных карбоксилатных координационных соединений никеля (II) с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. Научные труды Грузинского техн. университетаю № 2(429) . 2000წ. с.9-11.

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани , Н.Д. Геловани . Влияние ацетатных сое динений никеля (II) с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиаграмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета №1 425 1999 г. C.14-17 . 1999წ. №1 425 C.14-17 .

З. Данелиа, М.Топурия, Л.Зурабашвили. Влияние береговой шероховватости на касательное напряжение открытого прямоугольного равномерного потока. ჟურნალი ენერგია თბილისი . 2006წ. №2(38) გვ.119-123.

ხ. ირემაშვილი, Гвелесиани Т. Бердзенашвили Г.. Влияние берегозащитного сооружения на характеристики потока врусле реки.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული №69 ეძღვნება წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის 85 წლის იუბილეს. . 2014წ. გვ.61-65. ISSN 1512-2344..

М. Тушишвили. Влияние вариативности характеристик звукозаписывающей аппаратуры на качество фонограмм речи. Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1985წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Влияние весовых параметров на безопасность движения АТС. Журнал Транспорт № 2, Тбилиси, ООО ,,Транспорт” . 2006წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. Влияние взаимодействии транспортных логистических цепей на эффективность логистической системы (на груз. языке). Журнал Транспорт и машиностроение № 4(16), ,,Транспорт и машиностроение ”, Тбилиси. 2008წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .