სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Дундуа Т., Шарвашидзе А., Панджавидзе Г.. Влияние зазора на строение дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910. 2010წ. Тбилиси. №1-2 (37-38), 2010, с.4-6..

გ. შარაშენიძე, Куртанидзе П., Шарашенидзе С., Дундуа Т., Шарвашидзе А., Панджавидзе Г. . Влияние зазора на строение дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910,. 2010წ. Тбилиси. №1-2 (37-38), 2010, с.4-6..

А. Шарвашидзе, Г. Шарашенидзе,П. Куртанидзе, Т. Дундуа, С. Шарашенидзе, Г. Панджавидзе.. Влияние зазора на строение дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи. . Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2010წ. 2010 г. № 1-2 (37-38). с 4-6..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Дундуа Т., Шарашенидзе Г.. Влияние зазора на структуру дифференциальных уравнений добавочного движения оптимальной тормозной передачи. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2011წ. № 2(480), Тбилиси, 2011, с. 86-90..

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Дундуа Т.. Влияние зазора на структуру дифференциальных уравнений добавочного движения оптимальной тормозной передачи. . Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2011წ. № 2(480), Тбилиси, 2011, с. 86-90..

И. Бердзенишвили. Влияние замены оксида натрия оксидом лития на свойства циркониевых химико-аппаратурных эмалевых покрытий. Ceramics. 2004წ. 2(12), стр. 19-21.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Влияние изменения толщины стенок трубопровода на скорость распространения волны гидравлического удара. Сообщения АН Грузии, т. 145, № 2. 1992წ. с. 385-388.

Г. Kирмелашвили. Влияние изменения упругости потока гидроаэросмеси на величины скорости распространения волны гидравлического удара в трубопроводе постоянного сеяения . Сообщения АН ГССР, т. 133, № 3. 1989წ. c. 517-520.

ვ. ხარიტონაშვილი, Р.Турашвили . Влияние износа протектора шин на техническое состояние АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №1. v.i. Press Co LTD. 2004წ. .

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Купарашвили Л.. Влияние износа элементов шарнирных соединении на упруго-поперечные колебания рычагов тормозной передачи пассажирского вагона.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2010წ. №2 (476), Тбилиси, 2010, с. 122-125..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Шарашенидзе С., Купарашвили Л.. Влияние износа элементов шарнирных соединении на упруго-поперечные колебания рычагов тормозной передачи пассажирского вагона.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2010წ. №2 (476), Тбилиси, 2010, с. 122-125..

ნ. მაისურაძე, Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия, Н.И. Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффе ктивность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2007წ. , №1,2007, p.25-26..

ნ. ხარშილაძე, Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 2007წ. No. 1, 2007, c. 25-26..

Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И, Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..