სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Тушишвили. Влияние вариативности характеристик звукозаписывающей аппаратуры на качество фонограмм речи. Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1985წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Влияние весовых параметров на безопасность движения АТС. Журнал Транспорт № 2, Тбилиси, ООО ,,Транспорт” . 2006წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. Влияние взаимодействии транспортных логистических цепей на эффективность логистической системы (на груз. языке). Журнал Транспорт и машиностроение № 4(16), ,,Транспорт и машиностроение ”, Тбилиси. 2008წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили,, Т.Л. Бжалва). Влияние внешнего электрического поля на распределение вторичных радиационных дефектов в кристаллах SI р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Структура и свойства твердых тел. 1985წ. «Структура и свойства твердых тел, 1985 г., с. 13, 3 .

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Влияние волнового режима движения водного потока по склону на интенсивность эрозии почв.. Сборник научных трудов «Экологическая устойчивость, безопасность, надежность водохозяйственных и гидромелиоративных объектов». Тбилиси, . 2005წ. с.с.146-149..

Г. Гавардашвили, Натишвили О.Г., Урушадзе Т.Ф.. Влияние Волнообразного Движения Склонового Стока на Интенсивность Эрозии Почв. Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства . 2014წ. Грузии, №69, Тбилиси, 8 с..

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Т.А. Дзиграшвили Р.А. Хачапуридзе Д.Н, Хомерики. Влияние высокотемпературной термической обработки на структуру и В.Т. нитей бора . Труды ГПИ Структура и свойства твердых тел 1986 г. IV ( 301 ). 1986წ. .

Т. Дзиграшвили, Дарсавелидзе Г.Ш. Никурадзе Д.Г. Хачапуридзе В Хомерики Д.И.. Влияние высокотемпературной термической обработки на структуру и внутреннее трение нитией Бора.. Труды ГПИ, Структура и свойства твердых тел. . 1986წ. №4(301), стр.48-49.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Ртвелиашвили). Влияние высокоэнергетического облучения на подвижность основных носителей заряда в кремнии n-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Физика твердого тела», . 1979წ. «Физика твердого тела», 1979 г., с. 68, 5.

Р. Есиава, Дарсавелидзе Г.Ш., Мхеидзе Т.Д., Курашвили И.Р., . Влияние германия на физико-механические чарактеристики монокристаллического кремния»,. Труды XVII международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, . 2006წ. сс. 263-264;.

ნ. ხიდაშელი. Влияние горячей пластической деформации и аустемперинга на структурние особенности высокопрочных чугунов. НЕФТЬ И ГАЗ ГРУЗИИ. 2007წ. N21, c.153-157..

ი. ირემაშვილი, გ. ნიჟარაძე, ნ. მსხილაძე. Влияние гранулометрии крупного заполнителя на удобоукладываемость легкобетонной смеси. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. 3(39), გვ. 116-118.

ზ. ეზუგბაია, Г. Нижарадзе , Н. Мсхиладзе, И. Иремашвили. Влияние гранулометрии крупного заполнителя на удобоукладываемость легкобетонной смеси . «Энергия». 2006წ. №3(39)стр. 116-118 .

ი. ირემაშვილი, З. Езугбая, И.Иремашвили, Г. Нижарадзе, Н. Мсхиладзе. Влияние гранулометрии крупного заполнителя на удобоукладываемость легкобетонной смеси. Журнал ,,Энергия,,. 2006წ. №3(39), ст.4.

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили. Влияние дополнительных циклических фрагментов на свойства спиропиранов. Georgian Engineering News. 2009წ. No 1,vol 49 pp. 153-157 .

K. Aladashvili, Шарашенидзе Г., Шарашенидзе С.. Влияние зазора и силовых характеристик на проч-ность кинематических и динамических параметров исполнительной передачи некоторых установок ж/д вагона.. Международный науч-ный журнал «Проблемы механики» ISSN 1512-0740.. 2005წ. № 1/18/2005, 2005..

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Дундуа Т., Шарвашидзе А., Панджавидзе Г.. Влияние зазора на строение дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910. 2010წ. Тбилиси. №1-2 (37-38), 2010, с.4-6..

გ. შარაშენიძე, Куртанидзе П., Шарашенидзе С., Дундуа Т., Шарвашидзе А., Панджавидзе Г. . Влияние зазора на строение дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт». ISSN 1512-0910,. 2010წ. Тбилиси. №1-2 (37-38), 2010, с.4-6..