სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Пагава Т.А. Харашвили О.Г. Майсурадзе Н.И. Хасия Н.И. Харшиладзе Н.Ш. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И, Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si.. Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И, Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш.. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Харшиладзе Н.Ш., null. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian Enginnering News. 0წ. №1, 2007, с. 25-26..

Т. Фагава, О. Харашвили, Н. Майсурадзе, Н. Хасия, Н. Каршиладзе. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian engineering News. 2007წ. Georgian engineering News,N 1, 2007, p. 25-26, 8 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани , М.Г. Цинцадзе. Влияние карбоксилат ных координационных соедине ний цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета . 1999წ. №1 (425), C.11-14 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани . Влияние карбоксилатн ых координационных соединений кадмия с аминами пиридинкарбо новых кислот на текуче сть сахар крови, потреб ление кислорода тканя ми и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета. 1999წ. №4 (428) C.12-15.

Цинцадзе М.Г., Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений кадмия с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. №1 (425), გვ. 17-20.

ნ. გელოვანი, Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. #4 (428), გვ. 12-15.

М. Мардашова, Т. Дзадзамия. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса . Известия Аграрной Науки. 2007წ. ISSN 1512-1887, т.5, ном.4, ст. 37-41.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, М.Л. Мардашова. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса на состояние природных экосистем. Известия Аграрной Науки, т.5, ном.4, ст. 37-41. 2007წ. ISSN 1512-1887.

И. Бердзенишвили, В.В. Ерохин. Влияние кристаллических наполнителей на свойства композиционных эмалей. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 3, стр. 367-371.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Влияние крупности твердых частиц и плотности гидросмеси на гидравлический удар . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. с. 11-16.

ნ. კენჭიაშვილი. Влияние лазерной термоо- бработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, . 2007წ. ISSN1512 -1909, #1(15), 28 -32 стр. .

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Курашвили С.Я.. Влияние лазерной термообработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2007წ. №1(15), стр. 28, г.Тбилиси.