სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, Швелидзе Малхаз, Маисурадзе Георги, Руруа Нугзар. Влияние плана и профиля пути на продольную квазистатическую сжимающую силу в поезде. “Транспорт”,. 2010წ. ISSN 1512-0910 #3-4 (39-40) стр. 4-6..

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Влияние погрешностей средств измерений на некоторые свойства несимметричных планов второго порядка . Georgian Engineering News. 2007წ. №1, с. 55-58.

М. Салуквадзе, Г.Сулаквелидзе. Влияние проведения противоградовых работ на количество выпавших осадков. Журнал Метеорология и гидрология . 1973წ. № 8, Москва, с. 96.

ნ. კუციავა, Гогишвили А.Р., Эристави Д.В., Сабахтаришвили Ш.Ж., Гелашвили И.В. Влияние продуктов сгорания моторного топлива на экологическое состояние городов . Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая. № 4. т. 34, Тбилиси . 2008წ. c. 456-462.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили,, Ш.Ж. Сабахтарашвили, Н.А. Куциава, И.В. Гелашвили. Влияние продуктов сгорания моторного топлива на экологическое состояние городов.. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2008წ. ISSN -0132-6074, № 4, т.34, Тбилиси, с.456 - 462. .

К. Кобахидзе, Датукишвили Г.С., Мисабишвили Г.Г.. Влияние проходки дренажных штолен на напряженно-деформированное состояние обделки осушаемого тоннеля. Транспорт. 2007წ. №1(25), 25-26, Тбилиси.

К. Кобахидзе. Влияние проходки дренажных штолен на напряженно-деформированное состояние обделки осушаемого тоннеля. Проблемы механики. 2006წ. #3, (23), 91-94, Тбилиси.

ი. ირემაშვილი, А. Езугбая, И.Иремашвили, Г.Нижарадхе, Н. Мсхиладзе. Влияние пылевидных фраксий и гранулометрического состава песка на удобоукладываемость легкобетонной смеси. . 2006წ. #2, გვ.4.

ზ. ეზუგბაია, Г. Нижарадзе, Н. Мсхиладзе, И. Иремашвили. Влияние пылевидных фракций и грану-лометрического состава песка на удобо-укладываемость легкобетонной смеси . «Строительство». 2006წ. №2 стр. 53-55.

ნ. მსხილაძე, А.Езугбаиа, И.Иремашвили, Г.нижарадзе. Влияние пылевидных фракций и грану-лометрического состава песка на удобоукладываемость легкобетонной смеси . ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2006წ. #2.

ი. ირემაშვილი, გ. ნიჟარაძე, ნ. მსხილაძე. Влияние пылевидных фракций и гранулометрического состава песка на удобоукладываемость . გამომც. პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი", ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, გვ. 53-56.

С. Бищадзе. Влияние рабочей жидкости на время обратного хода штока магнитогидравлического толкателя. Научно-технический журнал "Транспорт и машиностроение". 2009წ. №3 (15).

. Влияние различных наполнителей и глины на свойства жидкостекольных наливных смесей. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2008წ. №1, 26-27.

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе. Влияние различных поверхностно-активных добавок на свойства асфальтобетоннои смеси . განათლება, ISSN 1512-102X. 2013წ. #2(8), თბილისი, საქართველო, გვ.174-176.

ა. ბუქსიანიძე. Влияние различных факторов на натяжение нити. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. № 3 (11).

И. Бердзенишвили, Н.Д. Квиникадзе. Влияние различных факторов на процесс студнеобразования. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(1), стр. 50-52.

თ. ნანიტაშვილი, ტ. ტაბატაძე. Влияние размельчения гребней на состав и качество Кахетинского вина. Труды Груз. НИИ Пищевой промышленности. 2004წ. т.7..

ა. კაპანაძე. Влияние размера на переход металл-диэлектрик решетки галлиевых кластеров. . 1981წ. .

М. Тачтачишвили, А. Капанадзе Г.Табатадзе. Влияние размера частиц на температуру плавления. Nano Studies . 2016წ. №14 рр 73-76.

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани , Н.Д. Геловани . Влияние разнолигандн ых координационных соединений меди(II) с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиаграмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета . 1999წ. №1(425) C.14-17 .