სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24016 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ფაღავა, მ.ავთანდილაშვილი. ზ.რობაქიძე. ვ.რუსეცკი, გ.ტოგონიძე, ს.ფაღავა. რადიაციის ბუნებრივი წყაროები, დოზიმეტრია.. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა "გარემო და რადიაცია", N1, 1997, თბილისი. 1997წ. .

ზ. ხვედელიძე, დ,ჯანეზაშვილი. რეგიონის მიკროპარამეტრებით ლოკალური ქარის რეჟიმის განსაზღვრა ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში. ქესჟ "ფიზიკა". 0წ. N 1 (8).გვ.65-76. 2013 წ..

ზ. მიქაძე, ი. შურღაია, ი.ზ. მიქაძე. რთული მასობრივი მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მოდელის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2007წ. №2, (3), თბილისი. გვ. 32-40. ISSN 1512-3979.

null, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. რთული რხევების გამზომი მოწყობილობა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2009წ. № 13 გვერდი 132 .

რ. ოთინაშვილი. საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ნეგატიური ფაქტორები . ჟ. გადასახადები. 2003წ. #5-6, გვ.10-14; .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომები. #1(10), თბილისი.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. საგორავების ცვეთამედეგობის გაზრდის გზები. სტუ, შრომები. 2004წ. #2 (452).

ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.11-16.

ო. ლაბაძე. საერთო ცენტრის მქონე სფერული ფორმის გარსებზე განთავსებული ნახევარწრეწირული რკალების ურთიერთინდუქციურობის განსაზღვრის ზოგადი ფორმულა.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. #7, გვ. 116-119. .

მ. შვანგირაძე. სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი საქართველოს ენერგეტიკისა და მრეწველობის სექტორებში . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. შრომები. 2001წ. ტ. 108, გვ.210-221.

ნ. მამფორია. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. შრომების კრებული №1. გვ. 340-344 .

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო კონტროლის სისტემების სრულყოფისათვის. საერთაშორისო სამეც. კონფ. კრებული . 2009წ. გორი, 5 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს–გეგმა. ნ.დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნ,შრომ. კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების მეთოდები. სოხუმის სახელმწ. უნივ. სამ. შრომ. კრებული 2009 წ.. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. საინვესტიციო საქმიანობა უძრავი ქონების ბაზარზე. ეკონომიკა # 1–2. 2011წ. 5 გვერდი.

თ. მაღრაძე, ლ. ქაჯაია, . საინჟინრო ნაგებობათა სამყაროში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2006წ. #1, გვ. 39-43 .

ნ. ოთხოზორია, გ.ბასილაია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. №2. გვ.17-20..

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.კოპაძე., შ.პეტრიაშვილი. სამთამადნო წარმოების ნარჩენების გადამუშავება ბიოქიმიური მეთოდით (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). ჰ/გ და ს/გ შრ.კრებული. 2007წ. XVI, გვ.272-277.

რ. ზედგინიძე. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის რაციონალური გამოყენების ასპექტები საქართველოში . მეცნიერება და ტექნოლოგიები ISSN0130-7061,Index76127, #2 (719). 2015წ. თბილისი, გ. 101-105.

თ. სუპატაშვილი, ლია მაისაია, ოთარ ოქრიაშვილი. სამრეწველო ნარჩენების როლი გარემოს დაბინძურებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. # 67. გვ. 176-179. 2012. 2012წ. # 67. გვ. 176-179. 2012.