სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. , Т.Г. Цинцадзе Д.М. Лочошвили Г.В. Цинцадзе И.О. Гвелесиани. Влияние растворителя на комплексообразующую способность фармацевтических препаратов с металлами . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. ტ.14, #1. გვ.200-205.

М. , М.Г. Цинцадзе Д.М. Лочошвили Г.В. Цинцадзе И.О. Гвелесиани Л.И. Схиртладзе М.М. Абашидзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность фармацевтических препаратов с металлами. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, #1. გვ.12-20.

Т.Г.Цинцадзе, К.Т.Бацикадзе, М.Г.Цинцадзе Д.М.Лочошвили, Е.С.Топурия. Влияние растворителя на комплексообразующую способность фармацевтических препаратов с металлами. I. Мебикар – 2,4,6,8 – тетраметил– 2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0] – октандион-3,7. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11(2) გვ.249-258.

Н. Киласониа, М.Г.Цинцадзе Г.М.Манвелидзе Н.А.Маисурадзе М.М.Мамисеишвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность фармацевтических препаратов с металлами. Ларусан(моногидрат изоникотиноилгидразона фурфуральацетона). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ტ.17, N1.

Е. Тофуриа, Т.Гцинцадзе К.Т Бацикадзе М.Г Цинцадзе Д.М Лочошвили Т.З Гиоргадзе. Влияние растворителя на комплксообразуюшую способность фармацевтичских препаратов с металами I.мебикар-2,4,6,8-тетра метил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]-окта-ндион-3,7. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ11 N2 გვ 249–258.

Ш. , Ш.К. Гигилашвили. К.И. Бериашвили. Влияние режима тепло обработки профилей свободных аминокислот в некоторых Грузинских винах. Сообщения академии сельхоз наук Грузии. Материали международной научно-практической конференции “Аграрные проблемы 2007”. 2007წ. 382-384с..

Г. Элиава, К.М. Харабадзе Н.Т. Шургаия Н.Д. Шарашенидзе Л.Г. Берулава. Влияние респираторных раздражений дыхательных путей беременных женщин на сердечную деятельность плода. Georgian Medical News No. 10(163), 2008 . 2008წ. 17-20.

Ш. Джафаридзе, Джапаридзе Д.И.. Влияние рода растворителя на адсорбционное поведение некоторых поверхностно-активных органтческих веществ. Сообщ. АН ГССР, . 1970წ. т. 60, №3, с.605.

П. Явич. Влияние ряда экстрагентов на извлечение некоторых биологически активных веществ из побегов и хвои сосны обыкновенной. Georgia Chemical J., . 2006წ. № 1, 67-69 .

Т. Фагава, Д.З. Хочолава, И.Г. Каландадзе, Г.В. Ртвелиашвили. Влияние селективной инфракрасной подсветки в процессе облучения электронами на эффективность введения различных радиационных дефектов в кристаллах n-Si. Труды Грузинского технического университета. 2001წ. № 2 (480), 2001, с. 69-73, 5 .

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Цинцадзе. Влияние сигнала торможения на безопасность движения АТС. Журнал Georgian engineering Nevs, №4. v.i. Press Co LTD. 2002წ. .

ი. ყრუაშვილი, თ. ქაცარავა. Влияние силы гидродинамического давления на устойчивость грунтовых частиц-агругатов.. Научные Труды, Груз. СХИ "Электрификация и гидромелиорация сельскохозяйственного производства".. 1980წ. Т. 114, Тбилиси, сс. 161-162..

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ი. გოქსაძე, ნ. ბექაური. Влияние содержания шелухи в мятке на основные компонентных хлопкового масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. №2, 150-152 ст..

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили. Влияние содержания шелухи в мятке на основные компоненты хлопкового масла . Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი. №2 .

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе, Х.В. Дидидзе, М.Н. Бекаури. Влияние содержания шелухи в мятке на основные компоненты хлопкового масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(2), с. 150-152.

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили. Влияние специфической сольватации на кинетику Обратного переноса эдект-рона в полярных триплет-ных эксиплексах . Georgian engineering news №3 2008. 0წ. 2.

შ. ნაჭყებია. Влияние способа контроля поботоспособности на вероиатностиые. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. 2011წ. გვერდი 24-27.

Т. Цинцадзе. Влияние средства фагобиодерм на имунную систему в эксперименте. Известия АН Груз. Серия химическая . 2001წ. т. 27, №3-4. 213-215 .

Б. Цулукидзе. Влияние строительства новых объектов городской инфраструктуры на тоннельные сооружения метрополитена. ж. «Транспорт». 2007წ. №2(26), с. 33-35.

null. Влияние строительства новых объектов городской инфраструктуры на тоннельные сооружения метрополитена. ж. «Транспорт». 2007წ. №2(26), с 33-35.