სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе М.Г.Цинцадзе Д.М.Лочошвили Л.И.Схиртладзе Н.О Енделадзе Т.Н.Туриашвили. Влияные растворителя на комплексообразующую способность диметалицетамида. Химический журнал Грузии. 2015წ. N1 Стр. 6-10.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Н.Г.Гегешидзе Д.М.Лочошвили Л.И.Схиртладзе Н.О.Енделадзе Т.Н.Туриашвили. Влияные растворителя на комплексообразующую способность диметилацетамида. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №1, с.6-10.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Парцхаладзе, Р.Клдиашвили, Г.Сулаквелидзе, Т.Доквадзе. внедрение в общественое питание диетических продуктов нового поколения антидиабетической направленнисти. Сборник трудов Междунатодной научной конфенции "Проблеми безопасности продовольствия" . 2009წ. стр.99-103.

ო. მიქაძე. Внепечная дефосфорация высоколегированной хромом жидкой стали в слабоокислительных условиях.. Труды Грузинского Технического Университета. Издательство: ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 2000წ. № 3 (431). Стр. 31-42. .

К. Хмаладзе. Внешные экономические связы Грузии: проблемы и перспективы. Журналь `Зовнiшня торгiвля, г. Киев, Украйна, . 2000წ. #2, стр.106-107.

ნ. მაისურაძე, Кутелия Э.Р., Кобахидзе Г.М., Майсурадзе Н.И., Кукава Т.Г., Дарсавелидзе Г.Ш.. Внутренее трение и тонкие структурные превращения в бета-сплавах системы Cu-Zn в области температур 20-600ºС.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2003წ. №1, 2003, pp.81-86..

Дж. Никурадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе Д.Т, Лежава Л.Р.Курашвили. Внутреннее трение в борах осожденном на углеродной подложке. Сообщения А.Н. ГССР 139 № 7 июль 1990г. 85-88. 1990წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ქ. დადიანი, ნ. ნიბლაძე. Водные циклы и экстремальные явления. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული. 2013წ. # 68, გვ.119–121.

ი. სულაძე. Водонепроницаемые, самоармирующиеся, высокоекзотермические и расширяющиеся цементы и добавки для напорного тоннеля Ингури ГЭС и бетони-рования в воде. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. №16, ტომი 2, გვ. 65-65.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი, ლ.რატკოვიჩი. Водохозяиственная обстановка в Oбь-Иртышском бассейне с позиции переброски части стока в Среднюю Азию. ენერგია. 2006წ. #4(40).

ზ. საბაშვილი, Д. Тавхелидзе, З.Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики Международный научный журнал . 2005წ. N4(21), ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

Д.Тавхелидзе, З. Мчедлишвили. Водяной пар, как плазмообразующая среда. Проблемы механики. Международный научный журнал . 2005წ. N4(21) ст.79-83.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Воздействие водного раствора серной кислоты на стекла R2O-MnO-B2O3. Gen, . 2004წ. №2, 3ст..

И. Базгадзе, N. Хецуриани, Г.Шавгулидзе, Г. Сванидзе. воздействие потребления энергии на окружающую среду. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, ტ 10, №2, ISSN1512-0686, გვ.192-195 .

Т. Сагареишвили, Ярош Э.А.,, Гогитидзе Ц.Р., Халваши Т.Х., Беришвили Л.В., Джапаридзе Н.М., Гогмачадзе И.Д.. Возделивание Hamamelis virginiana L. во влажных субтропиках Грузии. . В книге Фитохимическое и растениеводческое исследование некоторых растений, произрастающих в аджарии, . 2010წ. Тбилиси, 39-42.