სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Влияние строительства новых объектов городской инфраструктуры на тоннельные сооружения метрополитена. ж. «Транспорт». 2007წ. №2(26), с 33-35.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М.Шенгелия, , М. Цулукидзе, A. Поклеба. Влияние структуры радикалов на кинетику геминальной рекомбинации триплетных радикальных пар. GEN. 2012წ. No.4(vol. 64), 2012 pp.91-93.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Влияние структуры радикалов на кинетику геминальной рекомбинаций триплетных радикальных пар. “Georgian Engineering News”, №4, 2012г.. 0წ. 2.

A. Sharvashidze, Д.Л. Гогишвили, К.А. Шарвашидзе.. Влияние тележки грузового вагона (модель 18-100) на износ системы «колесо-рельс» в кривых малого радиуса пути и необходимость модернизации их скользунов. (на английском язике).. Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740. 2010წ. № 1(38) / 2010. с. 71-75..

მ. სირაძე, Гоксадзе И.Б. , Дидидзе Х.В. Влияние температурного фактора и избыточной влаги на рафинируемость хлопкового масла. Georgian Engineering news . 2006წ. №3.

ა. დიდიძე, ი. გოქსაძე, მ. სირაძე. Влияние температурного фактора и избыточной влаги на рафинируемость хлопкового масла. Georgiin Engineering news. 2006წ. №3, 276 p..

ნ. კენჭიაშვილი, З. Сабашвили,. Влияние температуры и давления водяного пара на качество поверхности реза при плазменной резке в среде водяного пара. Труды Грузинского Технического Университета. Издательский дом “Технический Университет”, . 2015წ. ISSN 1512-0996, №3 (497), с. 182-188. .

Т. Лоладзе, З.В. Сабашвили Т.О. Лоладзе Н.А. Кенчиашвили. Влияние температуры и давления водяного пара на качество поверхности реза при плазменной резке в среде водяного пара. Труды Грузинского Технического Университета. Издательский дом “Технический Университет”, ISSN 1512-0996. 2015წ. №3 (497), с. 182-188. .

მ. შენგელია, თ.ქოქრაშვილი მ.წულუკიძე. Влияние температуры на кинетику рекомендации радикальных пар в мицеллах. “Georgian Engineering News”, Научные труды, №2, 2009г.. 0წ. 2.

И. Жорданиа, Кевхишвили Г.. Влияние температуры поверхности кристаллизатора и зазора на скорость затвердевания корки нерерывнолитой заготовки . Моамбе АН Грузии. 2000წ. т.161, №3, 3 .

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Г.В. Цагареишвили. Влияние термической обработке на амплитудную зависимость ВТ непрерывных нитей бора, покрытых карбидом кремния. Труды ГПИ Структура свойство твердых тел, 1985 г. I ( 283). 1985წ. .

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Г.В. Цагареишвили Э.Р. Кутелия Т.В. Этерашвили. Влияние термической обработки на структуру и ВТ непрерывных нитей бора. Сб. « Внутреннее трение в неорганических материалах» м., Наука 1985. 1985წ. .

თ. ბუჩუკური, Г.Н.Звиададзе. Влияние термической обработки шихти на процесе получения комплексной лигатури. Сварка и смешние технологии в народнем хозияистве. 2001წ. №1.

Т. Лаферашвили, ბახტაძე მ., საგინაშვილი ი., ნაკაშიძე გ. Влияние термообработки на фотоэлектрические свойства Au - n - GaP диодов Шоттки. Сообщения Акад. наук Груз. ССР, . 1983წ. т.110, № 2, , с.289-292.

. Влияние термостойкости бентонитов на их расход в формовочных смесях. Труды Грузинского технического университета. 2008წ. №4, 47-50.

მ. შავლაყაძე. Влияние торфяного мелиоранта на биодеградацию нефти. . 2011წ. .

Дж. Морчиладзе, Г. Шарашенидзе, С. Шарашенидзе, М. Долидзе, П. Куртанидзе.. Влияние увеличенных зазоров кривошино-шатунного механизма на холедопроизводительность компрессора холодильной машини рефрижераторного вагона.. Научно-технический журнал “Транспорт” Тбилиси, ISSN 1512-0910.. 2008წ. №1-2, (29-30) 2008. 2 с..

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П, Долидзе М.Р., Морчиладзе Д.Д.. Влияние увеличенных зазоров кривошипно-шатунного механизма на холодопроизводительность компрессора холодильной машины рефрижераторного вагона.. Сборник научных трудов «Транспорт», Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910. 2008წ. Тбилиси, № 1-2 (29-30), 2008, с. 1-2..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Шарашенидзе С.Г., Долидзе М.Р., Морчиладзе Д.Д. . Влияние увеличенных зазоров кривошипно-шатунного механизма на холодопроизводительность компрессора холодильной машины рефрижераторного вагона.. Сборник научных трудов «Транспорт», Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910. . 2008წ. Тбилиси, № 1-2 (29-30), 2008, с. 1-2..

Дж. Никурадзе. Влияние углерода на Физико-механические свойства нитей бора. Сб. Внутреннее трение в металлах, полупроводниках и феромагнетиках. М ., Наука 1978 г., с. 120-123. 1978წ. Наука 1978 г., с. 120-123.