სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, И.И.Меманишвили, Н.А.Куциава, В.Д.Эристави, Р.П.Джорбенадзе. Выщелачивание восстановленной массы баритового концентрата. Georgian engineering news, N1. P. 124-126 . 2003წ. N1. P. 124-126 .

გ. ცინცაძე, Ш.Н. Андгуладзе, В Гаприндашвили. Выщеличивание восстановленной массы баритового концентрата. Georgian engineering news, N3(3). C. 147-149 . 2003წ. N3(3). .

Г. Мурджикнели, მოდებაძე ი., სულაშვილი შ.. Выявление ошибок в канале цифровой связи занятом полез- ной иформацией . Georgian Engineering News . 2007წ. #1. გვ.2..

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Ш. Сулашвили. Выявление ошибок в канале цифровой связи занятом полезной иформацией. Georgian Engineering News . 2007წ. 1, 2с.

Г. Гогичаишвили, Сухиашвили Т.А.. Выявление причин рассогласования для коррекции моделей в семиотических системах. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

თ. სუხიაშვილი. Выявление причин рассогласоианий для корректировли моделей в сеьиотических системах. Сабчота Сакартвело. 1980წ. 138-143.

И. Кашакашвили, Г. Кашакашвили, Б. Кашакашвили. Г. Б. Кашакашвили, И. Г. Кашакашвили, Б. Г. Кашакашвили. Инновационная технология производства стали. Издательский дом "Технический университет", Труды Грузинского технического университета. 2015წ. №4(498).–С.99-109..

ა. ლეჟავა, ე. კვეზერელი, ს. კვეზერელი. Галогенидо-тиоцианатные координационные соединения германия (IV) с гидразидами пиридинкарбоновых кислот. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ. 37, გვ. 115-118. 2011წ. .

ზ. სვანიძე. Гауссова модель рассея Ния примеси в атмосфе ре и её применение для прогноза и регулирования загрязнений в атмосфере и почве . ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. თბილისი,№ 1 (45) .

. Геладзе Н.М., Джапаридзе В.К., Балахадзе Н.И. Повышение несущей способности фундаментов деформированных зданий в городе Тбилиси . . 2002წ. .

Т. Григорашвили, Ломтатидзе З.. Генезис сцепното оборудования подвижного состава . журнал ,,Транспорт,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ქ. კოტეტიშვილი, Котетишвили В.Г.. Генерация квази-стационарных магнитных полей в плазме . Дифракция электромагнитных волн. 1988წ. №6 (335), .

ო. დუდაური, И.П.Гамкрелидзе, Ш.Надареишвили, Н.И.Схиртладзе, Б.Д.Тутберидзе. Геодинамическая типизация докембрийско-фанерозойского магматизма Грузии. Тр.ГИН АН Грузии. Нов.сер. 2002წ. Вып.117. C.105-126..

Н. Джичиа. Геодинамическая эволюция формирования залежей нефти и газа в пределах западной (Колхидской) зоны погруженияю. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2008წ. №22.

თ. გრიგოლია. Геоекономическая Политика запада на Кавказе. Журнал гуманитарных наук "Сакартвело". 1999წ. .

Л. Чхартишвили, Т. Берберашвили. Геометрии многостенных нанотрубок и многооболочных фуллеренов нитрида бора. Nano Studies. 2010წ. 2, 15-21.

Л. Aсатиани. Геометрические построения на плоскости . ჟურნალი #1 (32) ტრანსპორტი . 2015წ. 1512 3537.

ე. მეძმარიაშვილი. Геометрия и аналитическое исследование поверхности офсетного рефлектора.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». № 4 (5).. 2001წ. № 4 (5), с.43-46..

ზ. სვანიძე. Геохимические аспекты экологии горных районов . ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. 3 (51), თბილისი .

Н. Попорадзе. Геохимия натрия и калия в геологической истории земной коры и их роль в формирований гранитного слоя. “Нефть и газ” . 2006წ. №18 .