სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, მ. ქურიძე. საწყისი პარამეტრების სივრცის გაფართოება, ობიექტების მასწავლი და ამოსაცნობი რეალიზაციების ვარიანტების განსაზღვრა სახეთა ამოცნობის ამოცანებში. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #10-12. 2010წ. .

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, გ. მამულაშვილი. სახეთა ამოცნობის ამოცანებში რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშან-თვისებების მომცველი რეალიზაციების გარდაქმნის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #7-9.. 2011წ. .

ნ. ტყემალაძე, გ. მამულაშვილი. სახეთა გამოცნობის ამოცანებში თვისებრივი პარამეტრების მნიშვნელობების რიცხვით მნიშვნელობებად გარდაქმნის ერთი ალგორითმის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, .#7-9 . 2009წ. .

ა. სიჭინავა. სახელმწიფო ინვესტიციური პოლიტიკა და მისი პრიორიტეტული მიმართულებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალები. 27–28 მარტი. 2009წ. 7 გვერდი.

გ. ხეოშვილი. სერგეი ბულგაკოვის რელიგიური ანტისემიტიზმი . /ფილოსოფია და თანამედროვეობა. მიხეილ მახარაძის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებულული, “არხე“, გვ. 252-262. . 2007წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. სიალონშემცველი კომპოზიტის მიღება ნიტროალუმინთერმული პროცესებით, რეაქციული შეცხობისა და ცხელი დაწნეხის მეთოდით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ვოლ.18. 1(35).. გვ. 9-19..

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ჭელიძე მერაბი, თუმანიშვილი გიორგი, ნადირაძე თენგიზი. სივრცითი, არამუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციულ მოძრაობაზე . სტუ, სტუ-ს შრომების კრებული: გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა. 2012წ. გვ. 71-78.

ნ. მაისურაძე.. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. . სამთო ჟურნალი.. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22..

რ. ოთინაშვილი. სისტემური კორუფციის ანატომია, , . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2002წ. #64, გვ.33-60.

ნ. ტყემალაძე, სხვა. სიტუაციებში სუბიექტების ქცევის მახასიათებლების, მოსწავლეთა შემოქმედებისა და ზოგადი უნარების განსაზღვრის ექსპერტული სისტემა . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N 4-6. 2008წ. .

ა. სახვაძე. სოფელი `იმედი~ _ ვისთვის? . //გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2013წ. 2013 წლის 2 ივლისი, #122(7249), გვ. 5..

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობაში ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირებისა და კომპიუტერის გამოყენების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სსსსუ სამეც. შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXIV. 226-229გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. სოციალური ინვესტიციების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 3-4.

ჯ. უფლისაშვილი. სფერული კბილანა-ბერკეტული მექანიზმი. გამომცემლობა ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ. 43-47.

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, გ. მამულაშვილი. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემისა და მისი ერთი ამოცანის გადაწყვეტის მეთოდის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. .

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე, ვ. ჯიხვაშვილი. სწავლებით სახეთა გამოცნობისათვის საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების მოდელის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2008წ. .

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, აბზიანიძე დ., ბაბიჩაძე ზ.. ტანინების და მუხის მასალების გამოყენება“ . ,,სოციალური ეკონომიკა, 21 საუკუნის აქტულური პრობლემები. 2017წ. №1. გვ 72-81.

დ. სიხარულიძე. ტვირთების ოპტიმიზაცია ჯარიმების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. N19.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, ლ.ცერცვაძე. ტოკსიქური ნარჩენების შეფასება საქართველოში მსხვილი სამთამადნო წარმოების განსაკუთრებით საშიში ელემენტების მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2005წ. N1(1),გვ.117-121.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. უილიამ პეტი- „პოლიტეკონომიის კოლუმბი“. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 9-10.