სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ყრუაშვილი. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში გლობალური დათბობის ფონზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე".. 2014წ. თბილისი, გვ. 341-344..

მ. ვანიშვილი, სანაძე მინდია. სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, ფაქტორები და მასშტაბები. ყოველთვიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2000წ. #3, გვ,60-70.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე,დ.გულუა,დ.კიკილაშვილი. სასწავლო პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება და მათი ასახვა ფერადი პეტრის ქსელებით.. სტუ შრ.კრ. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. #2(9) 135-140.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. საქართველოს დოლომიტები და სერპენტინიტები ცეცხლგამძლე მასალების წარმოებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 10-14.

ვ. გეგენავა, ი. ჟორდანია და სხვ.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პრიორიტეტულ მიმართულებებში უმნიშვნელოვანესი გამოკვლევების მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მისი საერთაშორისო ქსელში ინტეგრაციის პრობლემების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის ანგარიში, 1999-2003 წ.წ., განთავსებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინტერნეტის ცენტრის სერვისზე (http:/www,acnet,ge./appel). 1998წ. 235 გვ..

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე, დ. ლაბაძე,. საქართველოს მინერალური რესურსების ეფექტიანი ათვისების აქტუალური ეკონომიკური ასპექტები გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2015წ. № 1, გვ. 7-15.

თ. გელაშვილი, რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე. საქართველოს საავტობუსო პარკის თანამედროვე სტრუქტქრის გავლენა უსაფრთხოებაზე. სტუ-ს შრომები . 2001წ. 3 (436)1, თბილისი. გვ.112-115..

გ. ლობჯანიძე, გ. ტაბატაძე, თ.ბუტულაშვილი, ბ. ცერცვაძე.. საქართველოს სამთო და გეოლოგიურ საწარმოთა საინოვაციო საქმიანობის ანალიზი. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“,. 2014წ. 2014. №2, გვ. 84-91.

თ. საღარეიშვილი, ანელი ჯ. . საქართველოს ფლორის სალბის ზოგიერთი სახეობის წინასწარი ფიტოქიმიური გამოკვლევა. . საქართველოს მცენარეული დას მინერალური წასრმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შესწავლა. ი. ქუთათელაზის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. გამოცემა 2(17), 19-25..

გ. მელაძე, მელაძე მ. . საქართველოს ჰავა. 4. გურია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰმი-ის შრომები. 2011წ. ტ. 118, გვ. 91.

ა. სიჭინავა, ხ. ხარხელაური. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა და სტრუქტურა. სტუ , ეკონ.პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. სსპკ.. 2011წ. 5 გვერდი.

ლ. ქაჯაია, ნ. ბაკურაძე. საქართველოში მზარდი გვირილის აბსოლუტური ზეთის მირების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 5, გვ. 228.

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, მ. ქურიძე. საწყისი პარამეტრების სივრცის გაფართოება, ობიექტების მასწავლი და ამოსაცნობი რეალიზაციების ვარიანტების განსაზღვრა სახეთა ამოცნობის ამოცანებში. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #10-12. 2010წ. .

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, გ. მამულაშვილი. სახეთა ამოცნობის ამოცანებში რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშან-თვისებების მომცველი რეალიზაციების გარდაქმნის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #7-9.. 2011წ. .

ნ. ტყემალაძე, გ. მამულაშვილი. სახეთა გამოცნობის ამოცანებში თვისებრივი პარამეტრების მნიშვნელობების რიცხვით მნიშვნელობებად გარდაქმნის ერთი ალგორითმის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, .#7-9 . 2009წ. .

ა. სიჭინავა. სახელმწიფო ინვესტიციური პოლიტიკა და მისი პრიორიტეტული მიმართულებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალები. 27–28 მარტი. 2009წ. 7 გვერდი.

გ. ხეოშვილი. სერგეი ბულგაკოვის რელიგიური ანტისემიტიზმი . /ფილოსოფია და თანამედროვეობა. მიხეილ მახარაძის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებულული, “არხე“, გვ. 252-262. . 2007წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. სიალონშემცველი კომპოზიტის მიღება ნიტროალუმინთერმული პროცესებით, რეაქციული შეცხობისა და ცხელი დაწნეხის მეთოდით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ვოლ.18. 1(35).. გვ. 9-19..

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ჭელიძე მერაბი, თუმანიშვილი გიორგი, ნადირაძე თენგიზი. სივრცითი, არამუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციულ მოძრაობაზე . სტუ, სტუ-ს შრომების კრებული: გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა. 2012წ. გვ. 71-78.

ნ. მაისურაძე.. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. . სამთო ჟურნალი.. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22..