სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. Границы постмодернистских нарративных стратегий (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . “სჯანი“, . 2014წ. გვ. 214-226..

Ш. Зазашвили. Граничная задача плоской теории анизотропного упругого тела. Четвертая конфер. по диф. урав. и применениям, науч. программа Руссе, Болгария,. 1989წ. 9-10.

А. Джагмаидзе, Д.Натрошвили. Гранично-контактные задачи статики моментной теории упругости . Труды ИПМ им. И.Н.Векуа ТГУ №12. 1989წ. 9-89с.

ზ. ნაცვლიშვილი. Граничные свойства криволинейных и плоских сингулярных интегралов Вейнштейна . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, 1 . 2006წ. 39-51 გვ.

З. Нацвлишвили. Граничные свойства решений одного дифференциального уравнения с частными производными. Сообщения АН ГССР, 132, №2.. 1988წ. 257-260 c.

ნ. დურმიშიძე. Грузино-армянские отношения в перспективе Южно-Кавказского сотрудничества. Проблемы и перспективы развития Грузино-Армянского сотрудничества. Южно-Кавказский Институт Региональной Безопасности. 2004წ. გვ. 31-35.

Н. Гилаури. Грузинская действительность в творчестве Бенедикта Лившица. Т.Г.У. Институт русистики; Грузинская Русистика. 2008წ. ISBN 978-9941-12-501-0 стр.67-72.

В. Мирзаева. Грузинская инженерная традиция и современность. სტუ, Business and Engineering . 2014წ. № 4, 5 გვ..

Т. Мегрелишвили. Грузинская поэзия в переводах русских поэтов эпохи «оттепели» - . «Иверский свет». საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. . 2013წ. თბილისი, გვ. 15-27.

Н. Гилаури. Грузинская тематика в поэзии Д.Петровского (20-30 годы XX в.). Т.Г.У. Институт русистики; Грузинская Русистика. 2008წ. ISBN 978-9941-12-501-0 стр.64-67.

В. Такашвили. Грузинский-англиский-русский общетехнический словарь (електронная версия). სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4(28).

Ш. Зазашвили. Д. Натрошвили, А. Джагмаидзе, Л. Гиоргашвили, М. Усанеташвили, Граничные задачи динамики и стасионарных колебании линейнои теории упругих смесей. Динамические задачи механики, научая конф., г. Краснодар, Россиа. 1988წ. 105-106..

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Г.И.Тогонидзе, С.В.Пагава, И.В.Эристави, М.В.Автандилашвили, Д.В.Чалаташвили, Л.Т.Челидзе.. Датирование геологических образцов радиоуглеродным методом. . "Моамбе", Сообщения АН ГССР, Тбилиси, 1987 г., т. 128, №3, XII, ст. 509.. 1987წ. .

ს. ფაღავა, А.А.Бурчуладзе, Г.И.Тогонидзе, С.В.Пагава, И.В.Эристави, Н.Я.Кирикашвили, К.Г.Хулордава,. Датирование некоторых образцов минеральных вод и почв радиоуглеродным методом. . "Моамбе", Сообщения АН ГССР, Тбилиси, 1987 г., т. 128, №3, XI, ст. 313.. 1987წ. .

Т. Хачидзе, Хачидзе Н.И. Микучадзе Г.А.. Датчик концентрации реагентов парагазовой смеси, основанный на термокондук-тометрическом принципе . GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN), . 1999წ. №4, p.p.132-134, 1999.

ე. გვენეტაძე, М. Кипиани. Дашнакцутун и вопросы истории. . .”The Caucasus and the Word # 9. 2010წ. .

Т. Бжалава. Два канала отжига дивакансий в облученных кристаллах кремния n-типа.. Укр. Физический журнал. 2010წ. Т.55. №11. с.1195-1200..

ტ. კვიციანი, Геденидзе З.Ш. . Движение жидкости в трубопроводах с переменным расходом. . Гидроинженерия. . 2007წ. №2(2). с.17-22..

ზ. გედენიძე, Квициани Т.. Движение жидкости в трубопроводах с переменным рссходом.. სტუ ჰიდროინჟინერია . 2007წ. N2 (2); გვ.17-22.