სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. Глобализация и культура. Материалы международног о симпозиума. 2003წ. ТГУ, 5გვ.

А. Абралава. Глобальное технологическое пространство и национальная экономика. Журнал "Общество и экономика"№3. 2004წ. .

. Глобальные ценности и система культур Кавказского региона. სამეცნ. კრ. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2011წ. თბ., გვ. 406-407. .

З. Вардосанидзе, М.И.Намталишвили, А.А.Микаберидзе, Н.В.Цоцхалишвили. Голографическая запись в окрашенных кристаллах гидросодалита. . 1977წ. Труды Института Кибернетики АН ГССР, т.3, с.194-197.

З. Вардосанидзе, М.И.Намталишвили, А.А.Микаберидзе, Н.В.Цоцхалишвили. Голографическая запись в окрашенных кристаллах гидросодалита. . 1977წ. Сообщения АН ГССР, т.88, №2, с.333-336.

მ. თუშიშვილი, Г.С.Рамишвили, Г.С.Доценко, Г.У.Капанадзе. Голосовой ключ. Мецниереба, Устройства автоматики. 1974წ. .

Л. Мдзинаришвили. Гомологические и гомотопические приложения произведений и спектров с выделенными подобъектами. . Сообщения АН ГССР, . 1967წ. 48 №2,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Государственное управление ХХI веке: традиции и иновации. ჟურნ. ”ეკონომიკა” №10-12, 2010. 2010წ. №10-12, 2010.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Государственное управление ХХI веке: традиции и иновации. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2010წ. №10-12.

Т. Мегрелишвили. Границы постмодернистских нарративных стратегий (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . “სჯანი“, . 2014წ. გვ. 214-226..

Ш. Зазашвили. Граничная задача плоской теории анизотропного упругого тела. Четвертая конфер. по диф. урав. и применениям, науч. программа Руссе, Болгария,. 1989წ. 9-10.

А. Джагмаидзе, Д.Натрошвили. Гранично-контактные задачи статики моментной теории упругости . Труды ИПМ им. И.Н.Векуа ТГУ №12. 1989წ. 9-89с.

ზ. ნაცვლიშვილი. Граничные свойства криволинейных и плоских сингулярных интегралов Вейнштейна . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, 1 . 2006წ. 39-51 გვ.

З. Нацвлишвили. Граничные свойства решений одного дифференциального уравнения с частными производными. Сообщения АН ГССР, 132, №2.. 1988წ. 257-260 c.

ნ. დურმიშიძე. Грузино-армянские отношения в перспективе Южно-Кавказского сотрудничества. Проблемы и перспективы развития Грузино-Армянского сотрудничества. Южно-Кавказский Институт Региональной Безопасности. 2004წ. გვ. 31-35.

Н. Гилаури. Грузинская действительность в творчестве Бенедикта Лившица. Т.Г.У. Институт русистики; Грузинская Русистика. 2008წ. ISBN 978-9941-12-501-0 стр.67-72.

В. Мирзаева. Грузинская инженерная традиция и современность. სტუ, Business and Engineering . 2014წ. № 4, 5 გვ..

Т. Мегрелишвили. Грузинская поэзия в переводах русских поэтов эпохи «оттепели» - . «Иверский свет». საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. . 2013წ. თბილისი, გვ. 15-27.

Н. Гилаури. Грузинская тематика в поэзии Д.Петровского (20-30 годы XX в.). Т.Г.У. Институт русистики; Грузинская Русистика. 2008წ. ISBN 978-9941-12-501-0 стр.64-67.