სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, Р.А.Алиева, , Р.Г.Сулхнеджат, М.Г.Цинцадзе, Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразования меди (II) с азопроизводным теноилтрифторацетона . Изв.НАН Грузии серия химическая Т.35 №1. С.9-13 . 2009წ. Т.35 №1. С.9-13.

თ. ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования меди(II) с азопроизводным теноилтрифторацетона. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2009წ. ტომი 35 N1 გვერდი 5. გვ 9–13.

თ. ტუსიაშვილი, რ. ალიევა, ა. აბდალა, ფ. ჩირაგოვი. Исследование комплексообразования циркония (IV) в смешанно-лигандных системах с целью применения в аналитической химии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. N9(4), 308-311 gv..

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, რ.ალიევი, ა.აბდალა, ფ.ჩირაგოვი, თ.ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования циркония( II ) в с мешанолигандных системах с целью применения в анаитической химии. Химический журнал Грузии. 2009წ. Т.9 #4, С.308-311.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование композиционных ротатабельных планов третьего порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 2004წ. №1, с. 36-42.

ა. სულამანიძე, Ликвадзе Л. , Дарчиашвили Ц. , Прангишвили Г. . Исследование коэффициента использования порошка взависимости от основных параметров высокоэнтальпийных ламинарных потоков плазмы. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2008წ. 3(47), .

Т. Мегрелидзе, Пруидзе И.Б.. Исследование коэффициентов вязкости полусладких вин при пастеризации . Инженерные новости Грузии . 2004წ. № 1.

Л. Чхартишвили, А. А. Тутунджян, З. Н. Чигогодзе. Исследование магнитосопротивления в образцах n-Ge при низкотемпературном примесном пробое. Сообщ. АН ГССР. 1982წ. 105, 3, 521-524.

Т. Мегрелидзе, Григалашвили М.А., Хведелидзе М.Г., Надирадзе З.Н.. Исследование массообменных характеристик чая. Инженерные новости Грузии . 2005წ. № 4.

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З. А Майсурадзе Б.Г.. Исследование металлургических свойств Колхидского торфа. Труды ГТУ. 2006წ. N 1 (459) ст. 123-125 .

А. Робиташвили. Исследование метода СДМА в системах мобильной сотовой телекоммуникации. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

ვ. ლეკიაშვილი. Исследование методов управ- лениы надежностью автомо- билей в эксплуатации. Отчет Н,И работы. гпи # регистрации 81038604 Тбилиси 1980. 1980წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Чубинидзе Н.Р., Какабадзе Н.В., Андгуладзе М.К., Чичинадзе Н.М., Дидидзе А.В. Исследование микробиологического окисления жидких парафинов самгорской нефти . Труды ГПИ им. В.И. Ленина, № 2. 1979წ. .

ა. გაგნიძე, С. Курашвили. Исследование микроструктуры металла шва, сваренного под керамическим флюсом. "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2007წ. 4 стр. .

მ. ბაბუციძე, Циклаури Т.С., Сиамашвили З. М. . Исследование микротвердости поверхности реза при плазменной резки в среде водяного пара. “Проблемы металлургии,сварки и материаловедения” Международный научно-технический журнал . 2005წ. N4(10) 27-30.

ზ. საბაშვილი, М. Бабуцидзе, Т. Циклаури, З. Сиамашвили. Исследование микротвердости поверхности реза при плазменной резки в среде водяного пара. Проблемы металлургии,сварки и материаловедения” Международный научно-технический журнал . 2005წ. №4(10), ст.27-30.

Г. Бедукадзе, П.В.Чичагуа, П.П.Цинцадзе. Исследование на прочностной модели температурных напряжений эксплуатационного периода в Худонской плотине. Сборник трудов ГрузНИИЭГС, Тбилиси, 1990 г.. 1990წ. .

გ. ბედუკაძე, Чилингаришвили Г.. Исследование на прочностных моделях напряженного состояния арочных плотин от изменения температуры внешней среды в период эксплуатации. Труды коорд. совещ.по гидротехнике, вып.103., «Энергия», 1974.. 1974წ. .

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Уклеба З.. Исследование на прочностных моделях предельных состояний бетонных и железобетонных сооружений кольцевой конструкции при температурных воздействиях в период эксплуатации. Научные исследования по гидротехнике в 1975г, «Энергия», Л, 1976. 1974წ. .

Н. Берая. Исследование наиболее близких к D-оптимальным симметричных композиционных планов второго порядка при наличии ошибок. Georgian Engineering News. 2003წ. №2, c.42-26.