სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუჩუკური, Г.А.Ломтатидзе, Б.Г.Гогичаишвили. Диференциальныи термический анализ шыхты для получения алюминосодержащых комплексных сплавов. Проблеми материаловедения и сварки. 2004წ. №2.

ქ. კოტეტიშვილი, Богданов Ф.Г.Кеванишвили Г.Ш.Кеванишвили Р.Г. Дифракция плоской электромагнитной волны на двояко периодической решетке из узких пассивных вибраторов. Труды ГТУ, №5 (416), . 1997წ. №5 (416).

З. Вардосанидзе, Э.Б.Гоголашвили, А.А.Микаберидзе, Э.Б.Текаев, Н.В.Цоцхалишвили, З.С.Цхададзе. Дифрфкционные решетки на желатиновых пленках. . 1976წ. Сообщения АН ГССР, т.83, №3, с.601-603.

. Дифференциальные механизмы с некруглыми цилиндрическими передачами . Труды ГПИ,Тбилиси. 1987წ. №8(320), стр.58-62..

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Дифференциальные механизмы с нелинейными передачами . Труды ГПИ,Тбилиси. 1987წ. №12(324), стр.58-61..

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Дифференциальные механизмы с нелинейными цилиндрическими передачами . Труды ГПИ,Тбилиси. 1987წ. №8(320), стр.58-62..

Варсимашвили Р.Ш.. Дифференциальные механизмыс некруглыми цилиндрическими передачами. Труды ГПИ,Тбилиси.. 1987წ. №8(320) стр.58-62..

თ. სინჯიაშვილი. Дифференциальные признаки лексики. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება.. 2008წ. შრომები11; გვ.2.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, С. Тавзарашвили, Ш. Ахобадзе, Н. Сефашвили, Д. Сихарулидзе, . К. Джапаридзе , , З Элашвили. Дихроизм фоточувствительных жидкокристаллических смесей. Сб. «Оптич. обраб. инф. оптозлэктр», . 1986წ. Тбилиси, «Мецниереба».

ლ. ქადაგიშვილი. Для моделирования границ человеческих возможностеи. . 2008წ. Министерство процещения и науки грузии, Грузинцкии техничецкий университет, сборник докладов международнои научной Конференции “Информационные технологии 2008”, Тбилиси,с. 368-372. .

ს. ლომინაძე. Догматизм массового сознания как главное препятствие социального прогресса.. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник.. 2007წ. Труды 9. с.191-195.

ვ. ნანიტაშვილი. Дождевальный апарат для орошения склонов. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2005წ. 154-156 გვ..

К. . Долговременная релаксация фотопроводимости в легированных кадмием пленках Tm2S3. . GEN. 2008წ. N3 .

К. Мчедлишвили, А..Мчедлишвили, М. Сирадзе. Дорожные условия и формы ответственности водителей за дорожно-транспортные происшествия. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

Н. Мачарашвили, Топурия С.Б. Достаточные условия (С,) суммируемости продифференцированно-го ряда Фурье-Лапласа на . Труды ГПИ. 1983წ. № 3(260), 21-30.

Н. Мачарашвили. Достаточные условия сходимости рядов Фурье- Лапласа функции класса . Труды ГПИ. 1985წ. № 3(285), 5-9.

. Древная Анатолия и Южный Кавказ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო. 2005წ. #4, გვ. 110-115, 322.

გ. ინანიშვილი, Маисурадзе В., Гобеджишвили Г.,. Древняя бронза Кавказско-Переднеазиатского региона.. Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб, . 2010წ. 157-160.

ვ. შურღაია. Дренаж тяжолих почв. Ж. "Мелиоратор" Москва.. 1986წ. с.21-23.