სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Болоташвили. Задача линейных порядков и точные фасетные фасетние отсеченыя. Институт систем управления АН Грузии. 2004წ. N 8. 87-88.

ვ. რაძიევსკი. Задача многосортной классификации и обобщённого описания класса объектов для задач распознавания образов. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, თბილისი, გვ. 231 – 235.

რ. იმედაძე, Б.Г.Чурчелаури, М.Г.Вазагашвили. ЗАДАЧА О ПОЛНОМ УСТРАНЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРИАЖЕНИЙ ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #4 გვ.17-22 ISSN 1512-3936.

Л. Гачечиладзе, Салуквадзе М, Маисурадзе В. Задача оптимизации в условиях неполной информации. Сборник трудов Института систем управления им. А.И. Элиашвили Академии Наук Грузии. 2002წ. 6; 20–28 ISSN 0135-0765.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Гачечиладзе Л, Джибладзе Н. Задача оптимизации в условиях неполной информации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, В.Маисурадзе, Л.Гачечиладзе. Задача оптимизации в условиях неполной информации. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили. 2002წ. №6, стр.20-28.

ნ. ტყემალაძე. Задача отождествления военных объектов. Материалы НаучныхСеминаров. 1967წ. Том 7, выпуск I , Тбилиси.

Л. Гачечиладзе, Салуквадзе М, Маисурадзе В. Задача построения надёжной системы защиты атомной электростанции. Сборник трудов Института систем управления им. А.И. Элиашвили Академии Наук Грузии. 2003წ. 7; 17–20 ISSN 0135-0765.

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, В.Маисурадзе, Л.Гачечиладзе. Задача построения надежной системы защиты атомной электростанции. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили. 2003წ. №7, стр.17-20.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Джибладзе Н.Гачечиладзе Л. Задача построения надежной системы защиты атомной электростанции.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7.

გ. ბაღათურია, Гиорги Багатурия. Задача распостранения полубесконечного разреза в составной упругой полосе при деформации продольного сдвига. შრომები, 21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. II.

Г. Багатурия. Задача распостранения разреза продольного сдвига в однородной упругой полосе. გამოყენებითი მექანიკა, შრომების კრებული "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. .

Датукишвили Г.С.,, Мисабишвили Г.Г.. Задача Расчета круговой обделки на воздейтвие грун¬товых вод.. Транспорт. 2007წ. №1(25), 25-26, Тбилиси.

გ. დათუკიშვილი, მისაბიშვილი გიორგი. Задача Расчета круговой обделки на воздейтвие грун¬товых вод.. Транспорт. 2007წ. №1(25), 25-26, Тбилиси.

О. Шония, Томарадзе О.К. Задача управление ТСО при наличии неопределенных факторов . Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина „Применение методов и средств технической кибернетики“, . 1988წ. Научные труды №12(341) Тбилиси, с. 84-86.

С. Почовян. Задачи автоматизированной системы прогнозирования режимов орошения и урожая. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996). 2005წ. №2(456); 144-145 გვ..

О. Шония, Почовян С.М. Задачи принятия решений в организационных системах. Международный научный журнал „Проблемы прикладной механики“, Тбилиси, . 2001წ. №1(2), с. 108-111.

С. Почовян, О. Шония. Задачи принятия решений в организационных системах. თბილისი, Merani-3, Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" (ISSN 1512-0740). 2001წ. №1(2); 108-111 გვ..

დ. გორგიძე, Джавахадзе Г.С.; Горгидзе И.А., Бурджанадзе В.О.. Задачи ресурсного планирования комплексов работ. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси, . 2007წ. .

დ. გორგიძე, В.В. Кульба, И.А. Горгидзе, Т.В. Карсанидзе, Р. А. Хуродзе, Г.С. Джавахадзе. Задачи синтеза оптимальных логических структур сетевых баз данных с учетом требований к достоверности данных . Georgian Engineering News . 2001წ. №3, .