სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ზერეკიძე, ნ. კერესელიძე, თ. ნათენაძე. ა.ზერეკიძე, მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების თვალწყვილების ბუქსაობის პროცესის გამოკვლევის შესაძლებლობა MATLAB Simulink მათემატიკური მოდელით., . თბილისი. ჟურნალი "ენერგია ". 2016წ. №1(77), .

ა. ზერეკიძე, თ. ნათენაძე, ე.აულოვი. ა.ზერეკიძე. წევის ძრავას ღუზის გრაგნილის იზოლაციის მდგომარეობის დიაგნოსტირება თბური რესურსის მიხედვით . თბილისი, ჟურნალი "ენერგია ". 2014წ. 2(70), .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. ამერიკული ტოქშოუ და ქართული ანალოგები . კაჭარავა).ამერიკის შესწავლის საკითხები-VI. თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თსუ გამომცემლობა, 2016. 2016წ. . გვ.239-246..

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. . კამარა .თბილისი. სტუ.. 2006წ. #2(5) .

თ. მალაღურაძე. ახალი ამბების შესწავლის ისტორიიდან. . 2015წ. ჟურნალი „ჟურნალისტური ძიებანი,“ XV- XVI,თბილისი, , გვ. 128-139.

მ. ლომიძე. გაბრიელ გარსია მარკესი:,,`იცხოვრო, რათა წერო”. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. გვ. 315-320..

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობა-დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. . კავკასიის მაცნე . 2003წ. .

მ. ლომიძე. გენდერული საკითხების გაშუქების პარადიგმები ქართულ მედიაში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი“-ს შრომების კრებული. თბილისი.2016. 2016წ. .გვ.145-149.

ე. გერსამია. ე.გერსამია მცირე სიმძლავრის უნივერსალური კოლექტორული ელექტროძრავების წარმოების ავტომატიზაცია გამომცემლობა ენერგია ქ. თბილისი 2006 . გამომცემლობა ენერგია . 2006წ. 2(38) ქ. თბილისი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მოდელი გერმანიის მაგალითზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. 2017, N 01-02, გვ. 55-59.

ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ი. ირემაშვილი. ისტორიული ნაგებობების რეკონსტრუქცია და გამაგრება . ,,მშენებლობა. 2010წ. #4(19).

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. კავკასიელ პოლიტიკოსთა იმიჯის ძირითადი აქცენტები. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. . 2010წ. გვ.123-133..

მ. ლომიძე. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ,,ბიზნესინჟინერინგი“ ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 4. 2015. 2016წ. გვ.264-266.

მ. ლომიძე. კრიზისის მართვის მეთოდოლოგია. . სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2 (14), . 2010წ. გვ.5 -20..

მ. ლომიძე. კრიზისული კომუნიკაციის როლი PR-ის საქმიანობაში. პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ედუარდ კოდუას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გამ-ბა `ინტელექტი”. 2010წ. გვ.240-256..

მ. ლომიძე. კრიზისული კომუნიკაციის როლი PR-ის საქმიანობაში. პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ედუარდ კოდუას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გამ-ბა `ინტელექტი”. 2010წ. გვ.240-256..

მ. ლომიძე, ნინო ჭალაგანიძე. მედიაგანათლება _ სტრატეგიული ორიენტაციის არსებითი ფაქტორი . პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. მეორე კრებული. თბილისის უნივერსიტეტის Gგამ-ბა. . 2012წ. გვ.214-220..

მ. ლომიძე. პოლემიკური ოსტატობის სწავლების საკითხისათვის. . მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ,,განათლების თანამედროვე გამოწვევები“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 15-16 ნოემბერი, 2013. გორი. საქართველო. 2013წ. .გვ.66-70..

მ. ლომიძე. პოლიტიკური რეკლამის ზოგიერთი ასპექტი ამერიკულ მედიაში. . ამერიკის შესწავლის საკითხები. III. თსუ, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თსუ გამომცემლობა,. 2005წ. გვ.178-183..

მ. ლომიძე. პოლიტიკური რეკლამის მთავარი შტრიხები. . ჟურნალისტური ძიებანი _ VII. . 2005წ. გვ.92-98..