სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი. სისტემური კორუფციის ანატომია, , . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2002წ. #64, გვ.33-60.

ნ. ტყემალაძე, სხვა. სიტუაციებში სუბიექტების ქცევის მახასიათებლების, მოსწავლეთა შემოქმედებისა და ზოგადი უნარების განსაზღვრის ექსპერტული სისტემა . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N 4-6. 2008წ. .

ა. სახვაძე. სოფელი `იმედი~ _ ვისთვის? . //გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2013წ. 2013 წლის 2 ივლისი, #122(7249), გვ. 5..

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობაში ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირებისა და კომპიუტერის გამოყენების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სსსსუ სამეც. შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXIV. 226-229გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. სოციალური ინვესტიციების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 3-4.

ჯ. უფლისაშვილი. სფერული კბილანა-ბერკეტული მექანიზმი. გამომცემლობა ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ. 43-47.

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, გ. მამულაშვილი. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემისა და მისი ერთი ამოცანის გადაწყვეტის მეთოდის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. .

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე, ვ. ჯიხვაშვილი. სწავლებით სახეთა გამოცნობისათვის საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების მოდელის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2008წ. .

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, აბზიანიძე დ., ბაბიჩაძე ზ.. ტანინების და მუხის მასალების გამოყენება“ . ,,სოციალური ეკონომიკა, 21 საუკუნის აქტულური პრობლემები. 2017წ. №1. გვ 72-81.

დ. სიხარულიძე. ტვირთების ოპტიმიზაცია ჯარიმების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. N19.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, ლ.ცერცვაძე. ტოკსიქური ნარჩენების შეფასება საქართველოში მსხვილი სამთამადნო წარმოების განსაკუთრებით საშიში ელემენტების მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2005წ. N1(1),გვ.117-121.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. უილიამ პეტი- „პოლიტეკონომიის კოლუმბი“. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 9-10.

ო. ლაბაძე, თ.ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ობიექტის აგების ფიზიკური საფუძვლები და თავისებურებანი. საქათველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. თბილისი, #16, გვ. 83-88 .

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი. უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. თბილისი. 2017წ. #21, გვ. 62-66..

ა. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ო. ლაბაძე. ურთიერთინდუქციური სამკოორდინატული ნახევარსფერული კენტსექციანი პირველადი გარდამქნელის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 89-94.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საერთ.სამ. კონფ.მასალები. 2011წ. 5გვერდი.

ა. სიჭინავა, შ.ვეშაპიძე. უძრავი ქონების–მიწის მესაკუთრის ყფლებების დაცვა. შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. 7 გვერდი.

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ნ. კენჭიაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. ISSN 1512 -0996, #3(469), .