სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლაბაძე, თ.ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ობიექტის აგების ფიზიკური საფუძვლები და თავისებურებანი. საქათველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. თბილისი, #16, გვ. 83-88 .

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი. უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. თბილისი. 2017წ. #21, გვ. 62-66..

ა. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ო. ლაბაძე. ურთიერთინდუქციური სამკოორდინატული ნახევარსფერული კენტსექციანი პირველადი გარდამქნელის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 89-94.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საერთ.სამ. კონფ.მასალები. 2011წ. 5გვერდი.

ა. სიჭინავა, შ.ვეშაპიძე. უძრავი ქონების–მიწის მესაკუთრის ყფლებების დაცვა. შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. 7 გვერდი.

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ნ. კენჭიაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. ISSN 1512 -0996, #3(469), .

ნ. ბარძიმაშვილი. ფრიქციული ქუროს მოხახუნე წყვილთა ენერგოდატვირთვა (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 0წ. #3 (465), უაკ 621.825.5..

ლ. გვენეტაძე. ფულადი სახსრების მართვა . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2008წ. N 4; გვ.44-49.

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, თხინვალელი მ., ორაგველიძე ზ., მშვიდობაძე ი.. ქ. გორის მიმდებარე საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყრის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და მისი სტაბილიზაციისთვის ჩატარებული ღონისძიებანი. ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული , თბილისი. 2009წ. №17,გვ.17-21 .

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, მშვიდობაძე ი.. ქ.თბილისის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობის მზიდუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ. . ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი.. 2007წ. №16, გვ.160-163.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ. ძაძამია. ქანებიდან, ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ბაქტერიული გამოტუტვის შესწავლისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2003წ. N14, გვ.211-220..

ა. სახვაძე. ქართველი ემიგრანტები გერმანიას და იტალიას მიაწყდნენ (შედარებით ნორმალური პირობები ამ ქვეყნებშია, შემდეგ მოდის საფრანგეთი და თურქეთი). ჟურნალისტი ელზა წიკლაური, ინტერვიუ . გაზ. `რეზონანსი,. 2015წ. 2015 წლის 14 ივლისი, ყოველკვირეული გაზეთი #186 (8180), გვ. 1, 5, 7..

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, ლ.ჩხიკვაძე, ნ. ვაჩეიშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი” . 2009წ. №10 .

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის მეთოდის შესახებ. სტუ არჩილ ელაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. N I8: 210-212.

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. მელაძე. ქვემო ქართლის სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების აგრომეტეოროლოგიური მომსახურებისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVII, გვ. 68-70.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და ფინანსური გლობალიზაციის ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე. „ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. .

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ.არჩუაძე, მ.ოდილაძე. ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები საგანმანათლებლო სფეროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. #17, გვ. 145-147.