სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ჭელიძე მერაბი, თუმანიშვილი გიორგი, ნადირაძე თენგიზი. სივრცითი, არამუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთის ვიბრაციულ მოძრაობაზე . სტუ, სტუ-ს შრომების კრებული: გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა. 2012წ. გვ. 71-78.

ნ. მაისურაძე.. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. . სამთო ჟურნალი.. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22..

რ. ოთინაშვილი. სისტემური კორუფციის ანატომია, , . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2002წ. #64, გვ.33-60.

ნ. ტყემალაძე, სხვა. სიტუაციებში სუბიექტების ქცევის მახასიათებლების, მოსწავლეთა შემოქმედებისა და ზოგადი უნარების განსაზღვრის ექსპერტული სისტემა . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N 4-6. 2008წ. .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობაში ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირებისა და კომპიუტერის გამოყენების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სსსსუ სამეც. შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXIV. 226-229გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. სოციალური ინვესტიციების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 3-4.

ჯ. უფლისაშვილი. სფერული კბილანა-ბერკეტული მექანიზმი. გამომცემლობა ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ. 43-47.

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, გ. მამულაშვილი. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემისა და მისი ერთი ამოცანის გადაწყვეტის მეთოდის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. .

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე, ვ. ჯიხვაშვილი. სწავლებით სახეთა გამოცნობისათვის საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების მოდელის შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2008წ. .

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, აბზიანიძე დ., ბაბიჩაძე ზ.. ტანინების და მუხის მასალების გამოყენება“ . ,,სოციალური ეკონომიკა, 21 საუკუნის აქტულური პრობლემები. 2017წ. №1. გვ 72-81.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, ლ.ცერცვაძე. ტოკსიქური ნარჩენების შეფასება საქართველოში მსხვილი სამთამადნო წარმოების განსაკუთრებით საშიში ელემენტების მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2005წ. N1(1),გვ.117-121.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. უილიამ პეტი- „პოლიტეკონომიის კოლუმბი“. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 9-10.

ა. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ო. ლაბაძე. ურთიერთინდუქციური სამკოორდინატული ნახევარსფერული კენტსექციანი პირველადი გარდამქნელის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 89-94.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საერთ.სამ. კონფ.მასალები. 2011წ. 5გვერდი.

ა. სიჭინავა, შ.ვეშაპიძე. უძრავი ქონების–მიწის მესაკუთრის ყფლებების დაცვა. შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. 7 გვერდი.

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ნ. კენჭიაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. ISSN 1512 -0996, #3(469), .

ნ. ბარძიმაშვილი. ფრიქციული ქუროს მოხახუნე წყვილთა ენერგოდატვირთვა (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 0წ. #3 (465), უაკ 621.825.5..

ლ. გვენეტაძე. ფულადი სახსრების მართვა . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2008წ. N 4; გვ.44-49.