სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, ლ.ჩხიკვაძე, ნ. ვაჩეიშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი” . 2009წ. №10 .

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. მელაძე. ქვემო ქართლის სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების აგრომეტეოროლოგიური მომსახურებისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVII, გვ. 68-70.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და ფინანსური გლობალიზაციის ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე. „ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. .

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. გვ42-49.

რ. დიაკონიძე, ევგენია შენგელია, გივი გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ლევან წულუიკიძე, თამრიკო სუპატაშვილი, ბელა დიაკონიძე. შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #71, 2016 წ..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები ქართველ სტუდენტთა რუსულ მეტყველებაში. სტუ განათლება #2(5),თბ.2012წ.. 0წ. განათლება 2(5),გვ.33-36.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N1, გვ.62-68.. . 2011წ. .

ო. დუდაური, ., ჩიხელიძე,ქ, შენგელია დ.. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურისწინა წარმონაქმნების ცირკონების U-Pბ იზოტოპური გეოქრონოლოგია. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 51-61. .

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ჩხიბვა,ჩხაბვა,ჩხაპნა). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

ნ. ყავლაშვილი, ა. ჭირაქაძე. წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13 გვ. 77-83..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ.106.

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ხაზოვანი და კუთხური გადაადგილებების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების ცდომილებების ანალიზი.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2005წ. #9, გვ. 152-158.

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2009წ. #13 გვ. 83-89..

თ. ჩხაიძე, მჭედლიშვილი თ., ჩხაიძე ნ.. ხიდური ამწის რესურსის გაზრდის გზები.. სტუ-ს შრომები . 2002წ. 7(446) უაკ 621.86/87, ISSN 1512-0996..

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე . ხსნარებში ტუტის შემცველობის გაზომვის მეთოდი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.