სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Тофуриа, null, Г. Елиава, Т. Цинцадзе, М. Табидзе, А. Исакадзе, Т. Буачидзе. Значение механизмов влияния дыхательных путей на реабилитационном етапе больных легоЧным сердцем. Актуальные проблемы патологии, терапии и медицинской реабилитации, Тбилиский Бальнеолог.курорт Тбилис-Спа, Национальный научно-практический центр здоровъя и медиц.реабил. Академия медико-технических наук Рассийского Федерации, Тбилиси-Москва. 2014წ. Стр. 123-125.

თ. ბაციკაძე. Значение натяга при соединении цилиндров в спецыфических температурных условиах. Международный научный журнал "Проблемы прикладной механики" Тбилиси. 2001წ. N 1(2).

ვ. თევზაძე. Зоны повешенного риска. Интервью с корр-ом газеты . Газета «Свободная Грузия». . 2002წ. .

П. Явич. Зубная паста на основе природных ресурсов Грузии . Georgia Chemical J.. 2007წ. №2, 199-204 .

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Зубчатые вариаторы с новыми передачами переменного передаточного отношения. Georgiam Engineering News.. 2016წ. № 4(vol.76), გვ. 5.

ე. მიმინოშვილი. И.Г Нахуцришвили Э.Б..Миминошвили. Взаимодействие монокристаллического германия с амиаком разной степени влажности (II). . Изв. АН Грузии,сер. хим.. 2003წ. т.29, №3-4, с.302-305..

ე. მიმინოშვილი. И.Г. Нахуцришвили , Э.Б..Миминошвили. Взаимодействие монокристаллического германия с амиаком разной степени влажности (I).. Изв. АН Грузии, сер. хим. . 2003წ. т.29, №1-2, с.52-55..

К. Горгадзе, გერასიმოვი ალექსი, ვეფხვაძე მიხეილი. Ивери Прангишвили и Кризис Современной Физики. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. №4, 2015.ISSN1512-0287.გვ7-12.

М. Вепхвадзе, null, Герасимов A.Б., Горгадзе К.М.. ИВЕРИ ПРАНГИШВИЛИ И КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2015წ. No. 4, 7-11.

Н. Гилаури. Идейно-тематические и художественные особенности сказок и рассказов К. Паустовского. "ინტელექტუალი" საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. ISSN 1512-2530 №31. стр. 27-32.

ნ. კუციავა, Качиашвили К.И., Цинцадзе Г.В. Идентификация зависимостей между некоторыми ингредиентами загрязнения атмосферного воздуха . Georgian Engineering News. №.2. 2007წ. c. 66-68.

თ. შაქარაშვილი, Петров А.А., Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В. Идентификация изоалканов и цикланов из фракции 200-370С нефти Норио с применением термодиффузии . Сообщения АН ГССР, т.76, № 2. 1974წ. с. 373.

თ. ეთერაშვილი. Идентификация реек различных ориентировок в мартенситном пакете. Материалы докладов республиканской научно-технической конференции молодых ученных . 1987წ. Тбилиси.

Т. Дзиграшвили, Т.В. Этерашвили Н.И. Хасия. Идентификация Реек различных ориентировок в мартенситном пакете. Изд. Мецниереба, Материалы докладов VII респ.научно-техн. ко- нференции молодых ученых(9-10ноября 1987, Тбилиси). 1987წ. стр.10-12.

ი. ცომაია. Идентификация свободных жирных кислот в лао-чае. Georgian Engineerging News, №4, стр.133-134 . 2007წ. .

О. Намичейшвили, М. Бериташвили , Ш. Ревишвили . Идентификация случайных импульсных потоков с равномерным распределением мгновенных значений амплитуд. В сб.: «Исследование некоторых вопросов вычислительной техники», вып. 3.-Тбилиси: Изд-во ТГУ. 1981წ. С.83-101.

ნ. გომართელი. Идеология династии Тюдоров и проблема современной структуры политической власти. კავკასიის მაცნე#3. 2001წ. გვ.11-15.

ლ. ქადაგიშვილი. Иерархические уровни мышления. Российская академия наук. Институт языкознания, журнал Кавказоведение. 2004წ. № 6, стр, 213-218,.

А. Мгеладзе. Иерархический метод кластер-анализа основанный на монотонных системах. ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ. 115-126.

М. Микеладзе, М. Хачидзе, В. Чавчанидзе. Иерархия нечеткостей в задачах медицинской диагностики. Сборник трудов Института систем управления А.И.Элиашвили. 2000წ. с.169-171.