სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Sharvashidze, Д. Читадзе. Изнашивание рельсов и колёс на перевальных участках грузинской железной дороги при криволинейном движений поездов (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 .. 2012წ. № 1(46) / 2012. с. 79-81.

ნ. მაისურაძე, Т.А. Пагава,, М.Г. Беридзе, Н.И. Майсурадзе.. Изохронный отжиг образцов , облученных протонами с энергией 25 МэВ. . Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2012წ. 2012, 5, p. 47-54..

Н. Имнадзе, М.Кочиашвили, К.Бацикадзе, Э. Тофурия, М. Цинцадзе, Ф. Чырагов. Изучение Комплексообразование меди (II) с 3-(2- гидрокси-3,5- дисульфофенилазо) Пендадион -2,4 в присуствии третъего компонента. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

Т. Сагареишвили, Шалашвили К.Г, Кавтарадзе Н.Ш., Сутиашвили М.Г.. Изучение антиоксидантной активности фенольных соединений некоторых видов флоры Грузии. Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии). 2013წ. №9 (222), 69-72.

რ. ქაცარავა, Л.А.Эдилашвили, Т.М.Картвелишвили, Б.А.Дарджания, М.Г.Бурчуладзе, Н.Ш.Надирашвили. Изучение биодеструкции полиуретана на основе L-лизина и пропандиола-1,3.. Изв.АН Грузии, сер. биол., 17, 190-194 . 1993წ. .

М. Церодзе, Авалишвили З. А., Дзидзишвили Ю.Г., Лоладзе Н.Т.. Изучение влияния P-T- параметров горячего прессования на твердость сплавов систем Co-Cu-Sn, Cu-Sn и Cu-Sn –Ni используемых в качестве связок алмазкомпозиционного материала. . GEN, №4, стр.35-38.. 2014წ. .

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Изучение влияния ошибок эксперимента на свойства G- и Q-оптимальности симплексных планов второго порядка . Georgian Engineering News. 2011წ. №2 с.33-35.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Изучение влияния погрешностей средств измерения на Q-оптимальные симметричные композиционные планы второго порядка для четырех переменных. Периодический научный журнал "Интеллект". 2005წ. 3 (23), с. 54-57.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Изучение влияния погрешностей средств измерения на свойства D- и A-оптимальности симметричных близких к ротатабельным планов третьего порядка для двух переменных . Georgian Engineering News . 2008წ. №3, с.38-41.

Н. Берая, Е. Гварамия. Изучение влияния погрешностей средств измерения на свойство G-оптимальности некоторых ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных . Georgian Engineering News. 2011წ. №3 с.76-78.

Р. Хуцишвили, null, М. Шенгелиа, М. Хомасуридзе.. Изучение влияния экзогенной α-амилазы при изготовлении пивного сусла на примере процесса осахаривания и клейстеризации крахмала. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. №1,. стр.281-28..

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе, Х.В. Дидидзе, М.Н. Бекаури. Изучение возможности перехода хлорофиллов в хлопковое масло в процессе маслодобывания. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(2), с. 153-154.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბექაური. Изучение возможности перехода хлорофилов хлопковое масле в процессе масловарения. Химический журнал Грузии. 2009წ. №2, 153-154 ст..

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили . Изучение возможности перехода хлорофиппов в хлопковое масло в процессе маслодобывания . Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი. №2 .

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т. 9, №4 Тбилиси с. 336-338 .

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №4, თბილისი, с.336-338..

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т.9, №4, Тбилиси, с.336-338.

Н.Б. Бокучава, Л.О.Эбаниодзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #4, გვ. 336-338.

Т. Чеишвили, Гагошидзе С.З.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамо-та и кварцевого стекла. საქართველოს ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. #1(15), გვ.28-30.

Гагошидзе С.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамота и кварцевого стекла. კერამიკა. 2006წ. №1(15), გვ.28-30.