სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили . Изучение возможности перехода хлорофиппов в хлопковое масло в процессе маслодобывания . Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი. №2 .

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т. 9, №4 Тбилиси с. 336-338 .

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №4, თბილისი, с.336-338..

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т.9, №4, Тбилиси, с.336-338.

Н.Б. Бокучава, Л.О.Эбаниодзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #4, გვ. 336-338.

Т. Чеишвили, Гагошидзе С.З.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамо-та и кварцевого стекла. საქართველოს ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. #1(15), გვ.28-30.

Гагошидзе С.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамота и кварцевого стекла. კერამიკა. 2006წ. №1(15), გვ.28-30.

ზ. სვანიძე. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжё лыми металлами чиатур ского рудного региона и её очистка природным сорбентом. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. . 2008წ. № 1 (19), Тбилиси,3.

Б. Гогичаишвили, О. Микадзе . Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . 2008წ. №1ж 8-23.

ბ. გოგიჩაშვილი, Микадзе О, Гогичаишвили.Б. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . წ. №1; 813.

Б. Гогичаишвили, Микадзе О.. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . 2015წ. №1. 8-13.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г. Гогичаишвили . Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом,. ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2008წ. № 1 (19). Стр. 8-13 .

И. Бердзенишвили. Изучение защитной функции неорганических ингибиторов в сераводородсодержащей среде. Химический журнал Грузии. 2010წ. 10(1), стр. 65-67.

Ц. Зурабишвили, Н.Е. Огнева, В. В. Коршак, Л. И. Механтьева. Изучение кинетики сополимеризации некоторых солей метакриловой кислоты с метиленбисакриламидом. Сообщения. АН ГССР. 1976წ. т. 84, №1, с. 113-116.

ც. ღუდუშაური, Бахтадзе А.Г., Багалишвили М.В.. Изучение кинетики сорбции меди /II/ на филлипсите. Известия АН Грузии, серия химическая. 1990წ. т.16, №1.

ც. ღუდუშაური. Изучение кинетики сорбции меди на клиноптилолите. Известия АН Грузии, серия химическая. 2004წ. т. 30, №1-2.

Н. Имнадзе, И. Угрехелидзе, Т. Тусиашвили, М. Цинцадзе, А. магерамов. Изучение Комплексообразование железа (III) с 2,3,4- триокси-4 фторазобензолом в присутствии диантипирилметана и его гомологов спектрофотометрическим методом. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

М. Цинцадзе, Р.А.Алиева, К.Т.Агаева, Ф.М.Чирагов. Изучение комплексообразующей способности свинца(II) с бис-[2,3,4тригидрокси]бензидином в присутствие диантипирильпропилметана. Химический журнал Грузии. 2010წ. Т.10 №2. c.140-143.

Т. Чеишвили, Гагошидзе З.Г.. Изучение композиций в системе шамот-силикат натрия. Химический журнал Грузии. 2006წ. т.6, №1, с.37-39.

Гагошидзе С., Т.Чеишвили. Изучение композиций в системе шамот-силикат натрия. Химический журнал Грузии. 2006წ. №1, т.6, с.37-39.