სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Церодзе, Авалишвили З. А., Дзидзишвили Ю.Г., Лоладзе Н.Т.. Изучение влияния P-T- параметров горячего прессования на твердость сплавов систем Co-Cu-Sn, Cu-Sn и Cu-Sn –Ni используемых в качестве связок алмазкомпозиционного материала. . GEN, №4, стр.35-38.. 2014წ. .

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Изучение влияния ошибок эксперимента на свойства G- и Q-оптимальности симплексных планов второго порядка . Georgian Engineering News. 2011წ. №2 с.33-35.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Изучение влияния погрешностей средств измерения на Q-оптимальные симметричные композиционные планы второго порядка для четырех переменных. Периодический научный журнал "Интеллект". 2005წ. 3 (23), с. 54-57.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Изучение влияния погрешностей средств измерения на свойства D- и A-оптимальности симметричных близких к ротатабельным планов третьего порядка для двух переменных . Georgian Engineering News . 2008წ. №3, с.38-41.

Н. Берая, Е. Гварамия. Изучение влияния погрешностей средств измерения на свойство G-оптимальности некоторых ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных . Georgian Engineering News. 2011წ. №3 с.76-78.

Р. Хуцишвили, null, М. Шенгелиа, М. Хомасуридзе.. Изучение влияния экзогенной α-амилазы при изготовлении пивного сусла на примере процесса осахаривания и клейстеризации крахмала. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. №1,. стр.281-28..

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе, Х.В. Дидидзе, М.Н. Бекаури. Изучение возможности перехода хлорофиллов в хлопковое масло в процессе маслодобывания. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(2), с. 153-154.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბექაური. Изучение возможности перехода хлорофилов хлопковое масле в процессе масловарения. Химический журнал Грузии. 2009წ. №2, 153-154 ст..

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили . Изучение возможности перехода хлорофиппов в хлопковое масло в процессе маслодобывания . Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი. №2 .

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т. 9, №4 Тбилиси с. 336-338 .

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №4, თბილისი, с.336-338..

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе, Д. Джинчарадзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. Химический журнал Грузии. 2009წ. т.9, №4, Тбилиси, с.336-338.

Н.Б. Бокучава, Л.О.Эбаниодзе. Изучение возможности применения «сухой» сопочной грязи для лечебно-профилактических целей. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #4, გვ. 336-338.

Т. Чеишвили, Гагошидзе С.З.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамо-та и кварцевого стекла. საქართველოს ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. #1(15), გვ.28-30.

Гагошидзе С.. Изучение возможности применения растворимого стекла в качестве связующего для порошков шамота и кварцевого стекла. კერამიკა. 2006წ. №1(15), გვ.28-30.

ზ. სვანიძე. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжё лыми металлами чиатур ского рудного региона и её очистка природным сорбентом. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. . 2008წ. № 1 (19), Тбилиси,3.

Б. Гогичаишвили, О. Микадзе . Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . 2008წ. №1ж 8-23.

ბ. გოგიჩაშვილი, Микадзе О, Гогичаишвили.Б. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . წ. №1; 813.

Б. Гогичаишвили, Микадзе О.. Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом . Проблемы металлугии Сварки и метал- ловедениа. №1 Тбилиси,2008 . 2015წ. №1. 8-13.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г. Гогичаишвили . Изучение загрязнения воды некоторыми тяжелыми металлами Чиатурского рудного региона и ее очистка природным сорбентом,. ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2008წ. № 1 (19). Стр. 8-13 .