სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Лагвилава, Элизбарашвили Э.Н., Оболашвили Н.З., Самсония Ш.А.. Изучение спектральных свойств аминопиридонсодержащих соединений. . Труды ГТУ. 2007წ. 4(466), 57-63..

Т. Чеишвили, Хуцианидзе М.Г.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. т.7, №4, с.403-405.

Хуцианидзе М.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. № 4,т.7, с. 403-405.

И. Цомая. Изучение фармакотерапевтической активности «ТИОЛа», полученного из липидной фракции грубых листьев чая.. თსუ-ს სოხუმის ფილიალი – სოხუმის უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2006 წ. ივლისი.. 2006წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები..

Д. Джинчарадзе, А. Саруханишвили. Изучение физико-химических процессов, протекающих в композиции «Анальцимовая порода + сода» при термическом воздействии.. Georgian Chemical Journal . 2006წ. №6(3), p. 286-289.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი. Изучение химического состава малоиспользуемых пряно-ароматических растений. Ж. "Инжинерные новости". Тбилиси. 2004წ. №12, стр. 192-193.

თ. ბუჩუკური. Изучения процеса упрочнения марганецсодержащих брикетов. Проблеми сварки, металлургии и материаловедения. 2002წ. №2.

ე. გუგავა. Изученые процеса экстракции суммы танидов из листа скумнии. საქარტველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. 1.

В. Цверава, Абуладзе И.. ИЗЫСКАНИЕ МЕТОДОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРУЗИИ. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2013წ. ISBN 1512-18-01.

ა. ლეჟავა. ИК Спектры и строение координационных соединений GE (IV) с ДМАА; ДМФА, ДМСО. . 2016წ. .

გ. ცინცაძე, Н.В.Бокучава. ИК спектри органиче¬ских веществ, выделеных из сопочных и иловых грязей грузии. Georgian engineering news, N3(3). P.266-268 . 2003წ. N3(3). P.266-268 .

М. Цинцадзе, А.П.Лежава Е.Б.Бичиашвили. ИК Спектры и строение координационных соеденений GE(IV) с ДМАА И ДМСО. Химический журнал Грузии. 2014წ. с.10-11.

Н. Бокучава, Г. Цинцадзе. ИК-спектры органических веществ, выделенных из сопочных и иловых грязей Грузии. Химический журнал Грузии. 2003წ. № 3(3), Тбилиси, с.266-268..

Б. Мепаришвили, Г. Джанелидзе. Имитационная игра создания АСУП в процессе подготовки разработчиков АСУ. «Автоматизированные системы управления» сб. статей. Тбилиси. 1981წ. .

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.მასურაშვილი, ი.სტეფანოვი. Имитационная модель системы снабжения потребителей транзитом и через базу. . Бюллетень Академии Наук Грузии (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე) . 1979წ. #2, 1979. .

თ. ჩუბინიშვილი, დ.კოდუა, გ.კობზევი, ი.მასურაშვილი, იუ.სტეპანოვი. Имитационная модель системы снабжения.. Опыт разработки экономико-математических моделей и их применение в планировании и управлении хозяйством районов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции.Батуми. 1981წ. .

Н. Кереселидзе, К. Щеретели. Имитационная модель управления пуска элементов привода электровоза постоянного тока. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2015წ. „ბიზნეს ინჟინერინგი", 169-170 გვ..

Б. Мепаришвили, Г. Джанелидзе, თ. ხარებავა. Имитационние игры в процессе создания АСУ. . 1981წ. «Автоматизированные системы управления» сб. статей. Тбилиси. .

Г. Кирцхалиа. имитационное моделирование компьютерных сетей. georgian engineering news. 2011წ. 4'11.

О. Шония. Имитационное моделирование функционирования аэротенка. „Проектирование и эксплуотация автоматизированных систем управления“, . 1989წ. Научные труды №4(346) Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина ,Тбилиси,с. 76-82 .