სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კაკაბაძე. Изучение пиридилазорезорциновых комплексов марганца (II), никеля (II) и меди (II) в неводных средах.. Georgian Engеneering News. 2005წ. №1, 109-110.

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАЗДЕЛА СРЕДЫ. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2001წ. ISSN 1512-0740.

Т. Чеишвили, Хуцанидзе М.Г., Мшвилдадзе М.Дж.. Изучение продуктов взаимодействия оксидов марганца и лимонной кислоты. Химический журнал Грузии. 2006წ. т.6, №2, 2006, с.163-165.

Мшвилдадзе М., Хуцианидзе М.. Изучение продуктов взаимодействия оксидов марганца и лимонной кислоты. Химический журнал Грузии. 2006წ. № 2, т. 6, с.163-165.

Е. . Изучение процеса комплксообразования ряда химических и листсв скум нии. საქაღტველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. .

მ. მშვილდაძე, Т.Хуцианидзе, Т.Чеишвили. Изучение процесса взаймодействия оксидомарганца и лимонной кислоты. Химический Журнал Грузии. 2006წ. №2, 3ст..

П. Явич. Изучение процесса выделения фуксина из вагинальных суппозиториев и методика количественного определения. South Caucasian Dermatology and Venerology, . 2009წ. № 1, 58-61 .

П. Явич. Изучение процесса высвобождения биологически активных веществ из лекарственных форм, содержащих потенциальные радиозащитные средства. Сб. Научн. Тр. Института фармакохимии, . 2009წ. 1 (17), 91-95.

Т. Габададзе, Суладзе И., Каркусашвили Н.. Изучение реологических свойств местных цементов с целью определения оптимального времени, укладки бетоноой смеси. Журнал ,,Строительство". 2012წ. №4 (27), с.117-121.

თ. ნანიტაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, შლაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #11.

თ. ნანიტაშვილი, ბეგიაშვილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #16.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟ. "აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია", თბილისი.. 2010წ. .

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Изучение свойств А- и Е-оптимальности четырехкомпонентных симплексных планов в условиях ошибок эксперимента . Труды автоматизированных систем управления. 2011წ. 1(10), с. 82-85.

М. Зораниани. Изучение слов на – like в соответствии с системой синтагматических категорий и параметров. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 9, стр. 110-114.

З. Гурамишвили. Изучение совершенного и несовершенного видов русского глагола в грузинской аудитории. საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ, . 2016წ. #3(17).

И. Лагвилава, Элизбарашвили Э.Н., Оболашвили Н.З., Самсония Ш.А.. Изучение спектральных свойств аминопиридонсодержащих соединений. . Труды ГТУ. 2007წ. 4(466), 57-63..

Т. Чеишвили, Хуцианидзе М.Г.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. т.7, №4, с.403-405.

Хуцианидзе М.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. № 4,т.7, с. 403-405.