სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. Изучение роли измельчения гребней на качество столовых вин кахетинского типа. ჟ. "აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია", თბილისი.. 2010წ. .

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Изучение свойств А- и Е-оптимальности четырехкомпонентных симплексных планов в условиях ошибок эксперимента . Труды автоматизированных систем управления. 2011წ. 1(10), с. 82-85.

М. Зораниани. Изучение слов на – like в соответствии с системой синтагматических категорий и параметров. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 9, стр. 110-114.

З. Гурамишвили. Изучение совершенного и несовершенного видов русского глагола в грузинской аудитории. საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ, . 2016წ. #3(17).

И. Лагвилава, Элизбарашвили Э.Н., Оболашвили Н.З., Самсония Ш.А.. Изучение спектральных свойств аминопиридонсодержащих соединений. . Труды ГТУ. 2007წ. 4(466), 57-63..

Т. Чеишвили, Хуцианидзе М.Г.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. т.7, №4, с.403-405.

Хуцианидзе М.. Изучение фазового состава и растворимости марганецсодержащих шламов. Химический журнал Грузии. 2007წ. № 4,т.7, с. 403-405.

И. Цомая. Изучение фармакотерапевтической активности «ТИОЛа», полученного из липидной фракции грубых листьев чая.. თსუ-ს სოხუმის ფილიალი – სოხუმის უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2006 წ. ივლისი.. 2006წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები..

А. Саруханишвили. Изучение физико-химических процессов, протекающих в композиции «Анальцимовая порода + сода» при термическом воздействии.. Georgian Chemical Journal . 2006წ. №6(3), p. 286-289.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი. Изучение химического состава малоиспользуемых пряно-ароматических растений. Ж. "Инжинерные новости". Тбилиси. 2004წ. №12, стр. 192-193.

თ. ბუჩუკური. Изучения процеса упрочнения марганецсодержащих брикетов. Проблеми сварки, металлургии и материаловедения. 2002წ. №2.

ე. გუგავა. Изученые процеса экстракции суммы танидов из листа скумнии. საქარტველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. 1.

В. Цверава, Абуладзе И.. ИЗЫСКАНИЕ МЕТОДОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРУЗИИ. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2013წ. ISBN 1512-18-01.

ა. ლეჟავა. ИК Спектры и строение координационных соединений GE (IV) с ДМАА; ДМФА, ДМСО. . 2016წ. .

გ. ცინცაძე, Н.В.Бокучава. ИК спектри органиче¬ских веществ, выделеных из сопочных и иловых грязей грузии. Georgian engineering news, N3(3). P.266-268 . 2003წ. N3(3). P.266-268 .

М. Цинцадзе, А.П.Лежава Е.Б.Бичиашвили. ИК Спектры и строение координационных соеденений GE(IV) с ДМАА И ДМСО. Химический журнал Грузии. 2014წ. с.10-11.

Н. Бокучава, Г. Цинцадзе. ИК-спектры органических веществ, выделенных из сопочных и иловых грязей Грузии. Химический журнал Грузии. 2003წ. № 3(3), Тбилиси, с.266-268..

Б. Мепаришвили, Г. Джанелидзе. Имитационная игра создания АСУП в процессе подготовки разработчиков АСУ. «Автоматизированные системы управления» сб. статей. Тбилиси. 1981წ. .

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.მასურაშვილი, ი.სტეფანოვი. Имитационная модель системы снабжения потребителей транзитом и через базу. . Бюллетень Академии Наук Грузии (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე) . 1979წ. #2, 1979. .

თ. ჩუბინიშვილი, დ.კოდუა, გ.კობზევი, ი.მასურაშვილი, იუ.სტეპანოვი. Имитационная модель системы снабжения.. Опыт разработки экономико-математических моделей и их применение в планировании и управлении хозяйством районов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции.Батуми. 1981წ. .