სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Цверава, Абуладзе И.. ИЗЫСКАНИЕ МЕТОДОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРУЗИИ. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2013წ. ISBN 1512-18-01.

ა. ლეჟავა. ИК Спектры и строение координационных соединений GE (IV) с ДМАА; ДМФА, ДМСО. . 2016წ. .

გ. ცინცაძე, Н.В.Бокучава. ИК спектри органиче¬ских веществ, выделеных из сопочных и иловых грязей грузии. Georgian engineering news, N3(3). P.266-268 . 2003წ. N3(3). P.266-268 .

М. Цинцадзе, А.П.Лежава Е.Б.Бичиашвили. ИК Спектры и строение координационных соеденений GE(IV) с ДМАА И ДМСО. Химический журнал Грузии. 2014წ. с.10-11.

Н. Бокучава, Г. Цинцадзе. ИК-спектры органических веществ, выделенных из сопочных и иловых грязей Грузии. Химический журнал Грузии. 2003წ. № 3(3), Тбилиси, с.266-268..

Б. Мепаришвили, Г. Джанелидзе. Имитационная игра создания АСУП в процессе подготовки разработчиков АСУ. «Автоматизированные системы управления» сб. статей. Тбилиси. 1981წ. .

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.მასურაშვილი, ი.სტეფანოვი. Имитационная модель системы снабжения потребителей транзитом и через базу. . Бюллетень Академии Наук Грузии (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე) . 1979წ. #2, 1979. .

თ. ჩუბინიშვილი, დ.კოდუა, გ.კობზევი, ი.მასურაშვილი, იუ.სტეპანოვი. Имитационная модель системы снабжения.. Опыт разработки экономико-математических моделей и их применение в планировании и управлении хозяйством районов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции.Батуми. 1981წ. .

Н. Кереселидзе, К. Щеретели. Имитационная модель управления пуска элементов привода электровоза постоянного тока. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2015წ. „ბიზნეს ინჟინერინგი", 169-170 გვ..

Б. Мепаришвили, Г. Джанелидзе, თ. ხარებავა. Имитационние игры в процессе создания АСУ. . 1981წ. «Автоматизированные системы управления» сб. статей. Тбилиси. .

Г. Кирцхалиа. имитационное моделирование компьютерных сетей. georgian engineering news. 2011წ. 4'11.

О. Шония. Имитационное моделирование функционирования аэротенка. „Проектирование и эксплуотация автоматизированных систем управления“, . 1989წ. Научные труды №4(346) Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина ,Тбилиси,с. 76-82 .

ზ. ციხელაშვილი, Н.О.Надараиа. Иммитационное моделирование потокораспределения в инженерных сетях водоснабжения. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn. 2002წ. №2, стр.3.Тбилиси.

ზ. გელიაშვილი, Т.Р. Матитаишвили, Г.Г. Чиракадзе. Иммобилизасия синтетических красителей к поверхности природных гидросиликатов. Georgian Engineering News. 1998წ. Vol. 5, №1б с.49-52.

Н. Дарсавелидзе. Инвестиционные аспекты оздоровления несостоятельных предприятий. Транспорт, Тбилиси. 2010წ. №3-4(39-40), с-59-60..

Т. Беридзе, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. Инвестиционный менеджмент - часть инновационного менеджмента. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISBN 0206-2828,. 2009წ. #1-2, გვ.163.

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. Инвестиционный менеджмент – частъ инновационного менеджмента. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2009წ. #1-2, გვ. 163.

З. Варазашвили. Инженерно-геологические усло¬вия Гомборского оползневого участка. Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" . 1986წ. №11 .

З. Варазашвили. Инженерно-геологическое райо¬нирование северо-восточного склона и предгорной части Цив-Гомборского хребта. Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" . 1986წ. №11 .

პ. სტავრიანიდი. Инженерно-психологические требования к аналого-цифровой обработке нформационных сигналов в системах отображения пилотажно-навигационных данных на цветных ЭЛТ. Труды ИСУ АН ГССР. 1987წ. стр.130-141.