სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩახაია, Л. Цулукидзе, Г. Гавардашвили. Инженерно-экологическое мероприятие для зашиты транспортных коридоров от селевых потоков. Международный Научный Ж. «Проблемы Прикладной Механики». 2003წ. №4(13), Тбилиси, ст.65-68.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Чахая Г.. Инженерно-экологическое мероприятие для зашиты транспортных коридоров от селевых потоков.. Международный Научный Журнал «Проблемы Прикладной Механики».. 2003წ. # №4(13), Тбилиси, 2003, 65-68.

გ. გავარდაშვილი, Леван Цулукидзе, Гога Чахаиа. Инженерно-экологическое мероприятие для защиты транспортных коридоров от селевых потоков. . Международный научной журнал . 2003წ. №4(13), с.65-68.

. Инновационный подход и механизмы державного и муниципалъного управления. Киевэ. 2013წ. материалы межд.научно-практичной конф.49-51.

თ. სინჯიაშვილი. Интегральные признаки лексики. ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, საზრისი, შრომების კრებული. 2009წ. №25 გვ.3.

. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения . Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2012წ. №16, стр. 212 - 218.

В. Радзиевский. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16.

Н. Джалябова. Интеллектуальная система диагностики некоторых заболеваний.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10, თბილისი, გვ. 256 - 259.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16გვ 212 - 218.

P. Kenkadze. Интенсификация использования пропускной способности двухпутных. линий.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». Тбилиси, ISSN 1512-0740,. 0წ. №1, 2003, стр.128-133..

Г. Телиа, Т. Котрикадзе Б. Дидебашвили Ш. Гелашвили К. Шарвашидзе. Интенсификация конте-йнерных перевозок на железной дороге. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2017წ. №1-2 (65-66), 2017, ГТУ, г. Тбилиси. с. 15-17..

Г. Телиа, Шарвашидзе К.А., Бедоидзе К.О., Надирадзе И.К.. Интенсификация работы промежуточных и участковых железнодорожных станций.. Научно-технический журнал «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2009წ. №3-4 (35-36), 2009, ГТУ, г. Тбилиси, с. 10-12..

Т. Маграквелидзе, Н. Банцадзе, Н.Леквеишвили. Интенсификация теплообмена в аппарате с мешалкой методом искусственной шероховатости . Институт системы управления им. А.Елиашвил Сборник трудов . 2005წ. N8, Тбилиси, с.111-117.

ე. როჭიკაშვილი. Интерактивная графическая система автоматизации проектирования. Georgian Enginering News 2006 . 0წ. #3 გვ. 197-199 .

С. Григалашвили. Интересы Запада на Южном Кавказе. ჟურნალი-,,The Caucasus and World''. 2009წ. 2009 - 4.

Т. Бакурадзе. Интернет как средство обучения иностранному языку. სტუ.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2006წ. შრომები, 7, გვ.223-227.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Г.Нахуцришвили, Н.И,Майсурадзе, Р.К.Зекалашвили, З,А.Кватадзе. Интерпретация кинетики высокотемпературного окисления жараростойкого малолегированнго хрома. Труды ГТУ. №2(480). 2011წ. .

И. Нахуцришвили, О.Микадзе, Р.Зекалашвили, З.Кватадзе. Интерпретация кинетики высокотемпературного окисления жаростойкого малолегированного хрома. Труды ГТУ. 2011წ. N2, 61-63.

Н. Маисурадзе, О.И. Микадзе,, И.Г. Нахуцришвили,, Н.И. Майсурадзе,, А.Г. Гордезиани,, Г.О. Микадзе. Интерпретация кинетики высокотемпературного окисления Al2O3 формирующих жаростойких сплавоа. Труды Грузинского Технического Университета, . 2012წ. №2(484), 2012, с. 29-32..

И. Нахуцришвили, А.Гордезиани, Г.Микадзе. Интерпретация кинетики высокотемпературного окисления Al2O3 формирующих сплавов. Труды ГТУ. 2012წ. N2, 29-31.