სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაჭველიშვილი. Использо¬вание метода аддитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда бора¬тов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #3, გვ. 308-311.

Д. Радзиевский. Использование баз данных в программах распознавания. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2011წ. №15, Тбилиси, стр. 268 – 271..

. Использование баз данных в программах распознавания. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 268 – 271..

М. Бережиани, Дудаури Т.В., Парцхаладзе Г.Ш.. Использование био-водорода в низкотемпературных топливных элементах. Известия АН Грузии, сер. химическая. 2007წ. т.33, N 2, c. 231-235..

К. Мчедлишвили, Н. Курбанов. Использование внутренних финансовых ресурсов для развития сети магистральных дорог Южного Кавказа. Ученые записки Азербайджанского технического университета №3, раздел экономика, информатика. 2007წ. №3.

Ш. Андгуладзе, ვ. გაფრინდაშვილი, ა. ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე, ბ. მანინგი. Использование вторичного сырья для очистки кислых карьерных вод. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 4, გვ.362-364.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Использование дерева решений и знаний в задаче поиска фрагмента изображения по эталону. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, თბილისი, გვ. 209 – 214.

С. Почовян. Использование информационных технологий в процессах принятия управленческих решений. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2016წ. №2(22), 139-142 გვ.

მ. სირაძე, Х. Дидидзе, И. Гоксадзе, М. Бекаури. Использование катализаторов в процессе этерификации соапсточных жирных кислот. Химический журнал Грузии. 2006წ. №5.

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ი. გოქსაძე, ნ. ბექაური. Использование катализаторов в процессе этерификации соапсточных жирных кислот. Химический журнал Грузии. 2006წ. №5, 568-569 стр..

К. Квинихидзе. Использование концептуального подхода для выявления дополнительных аминокислотных последовательностей и классификация мутаций в гомологичных белках. . Сообщения АН ГССР, т.118, №1, (0,4).. 1985წ. .

К. Квинихидзе, null. Использование концептуального подхода для выявления дополнительных аминокислотных последовательностей и классификация мутаций в гомологичных белках.. Сообщения АН ГССР,. 1985წ. т.118, №1, .

И. Аманаташвили, . Месхия В.Ш.. Использование корреляционных матриц ошибок для оценки погрешностей в обратных задачах сейсмологии. Труды института геофизики. 2010წ. Т. LXII.,ст.10-15. .

ი. ცომაია. Использование листьев чая в медицине. Georgian Engineerging News, №4, стр.135-136 . 2007წ. .

ა. ჩიქოვანი, Т.Хведелидзе. использование мелосной барды в качестве добавки к бетону. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 2 ISSN 1512-0120.

Горделадзе В. , Рачвелишвили Н. Использование метода аддитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11(3), გვ.308-311.

В. Горделадзе, А.В.Саруханишвили, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Использование метода аддитивности системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11(3) . 2011წ. თბილისი, გვ. 308-311.

В.Г. Горделадзе, А.В.Саруханишвили, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Использование метода аддитивности системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11(3) თბილისი, 2011, გვ. 308-311. 2011წ. თბილისი, გვ. 308-311.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . Использование метода адитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов . Химический журнал Грузии №3, ст. 308-311. 2011წ. .

Ш. , Ш.К. Гигилашвили. К.И. Бериашвили. Использование метода ионной хроматографии для определения в винах одновалентных катионов. Известия государственного аграрного университета Армении. . 2007წ. Международная научная конференция, Ереван 3 116-119с.