სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Качахидзе. Исправление к работе "О числе неприводимых представлений симметрической группы. II". Труды ТГУ, Математика, Механика, Астрономия. 1993წ. 29, 24-28 .

И. Бердзенишвили. Испытания стеклопокрытий на сераводородную коррозию. Химический журнал Грузии. 2008წ. 8(4).

Н. Еремеишвили. Испытания, сертификация и контроль качества продукции в новых условиях хозяйствоиания . Georgian Engineering News. 2009წ. N2.

Г. Кайшаури. Исследованиe основных качественных показателей сока из айвы с целью изготовления напитков. Известия аграрной науки.Тб.. 2010წ. т. 8. - № 4. с. 90 – 93.

ნ. ჩხაიძე. Исследование эффективности систем прикладных учебных задач . სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2 N 4 გვ. 136-140.

Т. Мчедлишвили, Диасамидзе А.А., Цоцхадзе В.В., Суламанидзе Н.Д., . Исследование динамики виброизолирующей площадки с динамическим гасителем колебаний. труды ГТУ . 2002წ. № 2(441), с. 84-88..

Н. Берая, Е. Бочоридзе, И. Зедгинидзе. Исследование D-оптимального свойства четырехкомпонентного симплекс-решетчатого плана первого порядка при учете погрешностей средств измерения. Georgian Engineering News. 2010წ. №4, с. 33-34.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование D-оптимальных свойств специально ориентированных несимметричных центральных композиционных планов второго порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 1997წ. №4, c.69-72.

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Купарашвили Л.. Исследование автоколебательного процесса колодок моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. 2010წ. № 2 (476), Тбилиси, 2010, с.118-122..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Купарашвили Л., Шарашенидзе С.Г.. Исследование автоколебательного процесса колодок моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2010წ. № 2 (476), Тбилиси, 2010, с.118-122..

З. Богвелишвили, Мчедлишвили К.А., Арчвадзе Г.Г., Богвелишвили Н.З.. Исследование автомобильных топлив с кислородосодержащими соединениями . Сб.трудов Грузинского автомобильно-дорожного института «Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры», Тбилиси . 2009წ. №4, с.73-77, ISSN 1512-1003.

თ. ნანიტაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #12.

თ. ნანიტაშვილი, ბეგიაშვილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #15.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. . ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. . ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

Т. Бжалава. Исследование ближнего поля системы из двух диэлектрических цилиндров. Научные труды ГПИ. "Дифракция электромагнитных волн". ISSN 0201-7164. 1988წ. № 6 /335/,ст. 23-27.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.М. Глазова, Р.Н.Деканосидзе Т.Д.Камушадзе. Исследование ближнего порядка аморфных пленок бора. Труды Тбилисского университета. Физика. 1988წ. 277, (25), стр. 101-109. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование близких к D-оптимальным специально ориентированных планов второго порядка для трех переменных . Georgian Engineering News. 2002წ. №3, с. 36-40.

Н. Берая. Исследование близких к G-оптимальным симметричных композиционных планов второго порядка для трех переменных в октанте шара. Georgian Engineering News. 2003წ. №1, с. 47-51.

Н. Берая. Исследование близких к ортогональным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных при наличии ошибок . Georgian Engineering News. 2002წ. .№4, с. 71-74.