სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Использование показательной функции для управления фискальной политикой на автомобильном транспорте. Труды ГТУ № 2(456). 2005წ. с. 185-186.

О. Шония, Исакадзе С.Л. Шургаиа З. Г. . Использование ППП для построения математической модели систем водоснабжения. Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина „Применение методов и средств технической кибернетики“, Тбилиси, . 1986წ. Научные труды №8(305) ,.

კ. მჭედლიშვილი, Б. Чумбуридзе А .Мчедлишвили. Использование рынка ценных бумаг для финансирования автодорожной отрасли в странах Южного Кавказа. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

ე. კაკაბაძე. Использование синергетического эффекта при Экстракционно-фотометрическом определении двухвалентных металлов в почвах с применением пиридиновых азокрасителей. Georgian Engеneering News. 2007წ. №2.

მ. ოხანაშვილი, Д.Гулуа,, Л. Петриашвили, Н.Топуриа, Л. Квавадзе. Использование системных сетей Петри для задач обьектно-ориентированного моделирования в АСУ. Труды ГТУ . 2006წ. #1 , стр. 170 -172.

Н. Тофурия, ლ.ყვავაძე. Использование системных сетей Петри для задач объектно-ориентированного моделирования в АСУ. სტუ შრ.კრებ: მას. N1. 2006წ. 170-172.

Л. Робакидзе, მაისურაძე ა., ყანჩაველი ნ.. Использование системы утилизации тепла на газотурбинных двигателях летательных аппаратов. ენერგია, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. # 2, გვ.44-48.

С. Почовян. Использование современных автоматизированных информационных технологий в фирмах. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №1(17), 76-79 გვ.

С. Почовян. Использование современных информационных технологий в автоматизированной системе управления маркетингом. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №2(18), 96-99 გვ.

С. Почовян. Использование современных технологий в системе образования. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ”ინტელექტის” პერიოდულ-სამეცნიერო გამოცემა, საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” (ISSN 1512-0333). 2013წ. №1(45), 98-99 გვ.

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Использование соевых продуктов в составе косметических средств . Химический журнал Грузии . 2010წ. т.10, №3, Тбилиси с. 357-360.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Использование соевых продуктов в составе косметических средств. Химический журнал Грузии. 2010წ. т.10, №3, Тбилиси с. 357-360..

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Использование соевых продуктов в составе косметических средств. Химический журнал Грузии. 2010წ. т.10, №3, Тбилиси, с. 357-360.

Эбаноидзе Л.О. , Бокучава Н.В,. Использование соевых продуктов в составе косметических средств. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.10, #3.

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Использование соевых продуктов в составе косметических средств.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, №3, თბილისი, გვ.357-360.

Д.Г. Джинчарадзе, Л.О. Эбаноидзе. Использование соевых продуктов в составе косметических средств.. Химический журнал Грузии. 2010წ. т. 10, №3, с. 357-360.

ჯ. შანიძე. Использование температуры горячего возврата в качестве основного параметра системы автоматического дозирования аглошихты. სამეცნიერო კრებული: "Опыт создания и внедрения АСУ ТП в металлургической и химической промышленности". გამსახკომი. 1986წ. Тбилиси.

Гугушвили А., Руруа А., Ростковская Н.. Использование теории катастроф для изучения скачкообразных явлений в нелинейных замкнутых системах. . БУ «Депонированные научные работы», Москва, ВНИИТИ. 1987წ. №4, с.190 №782.

Д. Радзиевский. Использование трёхмерных графических функций библиотеки OpenGL в Windows программах. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, თბილისი, გვ. 247 – 251.

Т. Чубинишвили, ნ. სოლომკო ნ., შენგელია ლ.. Использование ФСА в оценке технологического процесса хлопкопрядильного прозводства . Тезиси докладов конференции, посвященной 30-летию ГРУЗНИИНТИ «Информационная деятельность в новых условиях хозяйствования». Тбилиси. 1989წ. Тбилиси, 4-9 декабря 1989 г. Часть2 -стр. 9..