სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24016 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, მშვიდობაძე ი.. ქ.თბილისის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობის მზიდუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ. . ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი.. 2007წ. №16, გვ.160-163.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ. ძაძამია. ქანებიდან, ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ბაქტერიული გამოტუტვის შესწავლისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2003წ. N14, გვ.211-220..

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, ლ.ჩხიკვაძე, ნ. ვაჩეიშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი” . 2009წ. №10 .

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. მელაძე. ქვემო ქართლის სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების აგრომეტეოროლოგიური მომსახურებისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVII, გვ. 68-70.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და ფინანსური გლობალიზაციის ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე. „ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. .

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. გვ42-49.

რ. დიაკონიძე, ბ. დიაკონიძე. შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #71, 2016 წ..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები ქართველ სტუდენტთა რუსულ მეტყველებაში. სტუ განათლება #2(5),თბ.2012წ.. 0წ. განათლება 2(5),გვ.33-36.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N1, გვ.62-68.. . 2011წ. .

მ. სულაძე. შორეული ელექტროგადაცემის ხაზის გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებათა საკითხისათვის. სპი-ს პროფ.-მასწ. დაწარმოების მუშაკთა XVIII რესპ. კონფერენცია.. 1976წ. 1 გვ..

ო. დუდაური, ., ჩიხელიძე,ქ, შენგელია დ.. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურისწინა წარმონაქმნების ცირკონების U-Pბ იზოტოპური გეოქრონოლოგია. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 51-61. .

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ჩხიბვა,ჩხაბვა,ჩხაპნა). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13 გვ. 77-83..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ.106.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ხაზოვანი და კუთხური გადაადგილებების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების ცდომილებების ანალიზი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2005წ. #9, გვ. 152-158.

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..