სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბარძიმაშვილი. ფრიქციული ქუროს მოხახუნე წყვილთა ენერგოდატვირთვა (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 0წ. #3 (465), უაკ 621.825.5..

ლ. გვენეტაძე. ფულადი სახსრების მართვა . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2008წ. N 4; გვ.44-49.

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, თხინვალელი მ., ორაგველიძე ზ., მშვიდობაძე ი.. ქ. გორის მიმდებარე საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყრის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და მისი სტაბილიზაციისთვის ჩატარებული ღონისძიებანი. ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული , თბილისი. 2009წ. №17,გვ.17-21 .

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, მშვიდობაძე ი.. ქ.თბილისის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობის მზიდუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ. . ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი.. 2007წ. №16, გვ.160-163.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ. ძაძამია. ქანებიდან, ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ბაქტერიული გამოტუტვის შესწავლისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2003წ. N14, გვ.211-220..

ა. სახვაძე. ქართველი ემიგრანტები გერმანიას და იტალიას მიაწყდნენ (შედარებით ნორმალური პირობები ამ ქვეყნებშია, შემდეგ მოდის საფრანგეთი და თურქეთი). ჟურნალისტი ელზა წიკლაური, ინტერვიუ . გაზ. `რეზონანსი,. 2015წ. 2015 წლის 14 ივლისი, ყოველკვირეული გაზეთი #186 (8180), გვ. 1, 5, 7..

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, ლ.ჩხიკვაძე, ნ. ვაჩეიშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი” . 2009წ. №10 .

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის მეთოდის შესახებ. სტუ არჩილ ელაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. N I8: 210-212.

გ. ლობჯანიძე, ბ. ბალავაძე. ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების სტრატეგია გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2015წ. 2015. № 1(35), გვ. 67-77.

მ. მელაძე. ქვემო ქართლის სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების აგრომეტეოროლოგიური მომსახურებისათვის . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVII, გვ. 68-70.

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და ფინანსური გლობალიზაციის ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე. „ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. .

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ.არჩუაძე, მ.ოდილაძე. ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები საგანმანათლებლო სფეროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. #17, გვ. 145-147.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. გვ42-49.

რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ბ. დიაკონიძე. შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #71, 2016 წ..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

ო. ლაბაძე, დ. ფურცხვანიძე. შესასხვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავასახსრული საწარმოო რობოტისათვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2015წ. თბილისი, #19, გვ. 64-67.

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები ქართველ სტუდენტთა რუსულ მეტყველებაში. სტუ განათლება #2(5),თბ.2012წ.. 0წ. განათლება 2(5),გვ.33-36.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N1, გვ.62-68.. . 2011წ. .

მ. სულაძე. შორეული ელექტროგადაცემის ხაზის გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებათა საკითხისათვის. სპი-ს პროფ.-მასწ. დაწარმოების მუშაკთა XVIII რესპ. კონფერენცია.. 1976წ. 1 გვ..