სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება. სტუ–ს შრომები. 2008წ. #1(467) გვ. 18-20 .

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2003წ. XIV, გვ.198-210.

N. Lomsadze. “ სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური კვლევის საფუძვლები”. ჟურნალ “მოამბის” დანამატი, შრომები, 8; . 2006წ. 2006; 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 123-126.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. სტუ.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. “Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4”. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN 0132-6074 том.40 № 2-3, , Тбилиси, .

N. Lomsadze. “მეტყველების აქტის თეორია”. ჟურნალი “ #2 ინტელექტუალი”. 2006წ. 2006 წ ; N2 ISSN 1512-2530,გვ.30-33.

ვ. დავითაია, ლ. ვარდოსანიძე.. “რეკვიუმი “მზიურის” დაკრძალვაზე”. 8 ნოემბერი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა ნორმირებული პოლინომების ფესვების ტრაქტორიების ანალიზი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, . 2006წ. N 10, გვ. 91-95, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ე. დოკვაძე. “წვიმის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12, გვ.236-241.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ნ.კუტალაძე, ლ.მეგრელიძე,. “ჰაერის ნაკადის საპროგნოზო სქემების ინვარიანტული სიდიდეების შესახებ რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.116. თბილისი. გვ. 5-8. ISSN1512-0902.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ვ. დავითაია, ბ. ცხადაძე.. „დიდ არქიტექტურას გონიერი და შორსმჭვრეტელი დამკვეთები ქმნიან“. 2011.. სტუ-ს ჟურნალი „პარალელი“.. 2011წ. #1. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი . „დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში“.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). გვ. 20-25; .

მ. ცირეკიძე. „მაღალიონიზირებული ატომების ზოგიერთი სპექტრული მახასიათებლის გაანგარიშება მოდელური პოტენციალის გამოყენებით“. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები» . 2008წ. N1, 3 (2008) .

ბ. მხეიძე. „მდ. აჭარისწყლის ხეობაში ბუნებრივი აირგამოვლინებების ქიმიური შედგენილობისა და გავრცელების შესახებ“ . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721), გვ. 41-44.

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“. საერაშორისო პრებული ქართული ემიგრაცია - “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2013წ. .

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. „ტექსტის კომპრესიის მნიშვნელობა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ინგლისური ენის შესწავლისას“. . სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. ISSN1987-7471. #3(15).გვ.130-133...

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ“, . VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ შრომათა კრებული. . 2016წ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 4-5 ივნისი, (2016).

ლ.ცეცვაძე., თ ძაზამია., შ.პეტრიაშვილი., ლ. ღლონტი. " სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან, მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. I (491).

ბ. იმნაძე. " რუსული ენის მაკორექტირებელი სწავლება ქართულ ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2004წ. შრომები 4. gv.56-63.