სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25431 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვენეტაძე. ღია ეკონომიკა და ფინანსური გლობალიზაციის ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე. „ახალი ეკონომისტი“ საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2009წ. .

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, მ.არჩუაძე, მ.ოდილაძე. ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები საგანმანათლებლო სფეროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. #17, გვ. 145-147.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. გვ42-49.

რ. დიაკონიძე, ბ. დიაკონიძე. შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #71, 2016 წ..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2007წ. #11 გვ. 87-93..

ო. ლაბაძე, დ. ფურცხვანიძე. შესასხვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავასახსრული საწარმოო რობოტისათვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2015წ. თბილისი, #19, გვ. 64-67.

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები ქართველ სტუდენტთა რუსულ მეტყველებაში. სტუ განათლება #2(5),თბ.2012წ.. 0წ. განათლება 2(5),გვ.33-36.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N1, გვ.62-68.. . 2011წ. .

მ. სულაძე. შორეული ელექტროგადაცემის ხაზის გამტარუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებათა საკითხისათვის. სპი-ს პროფ.-მასწ. დაწარმოების მუშაკთა XVIII რესპ. კონფერენცია.. 1976წ. 1 გვ..

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. ცხოველთა კვებაში გამოყენებულიო ს/სამ წარმოებისა და მრეწველობის ანატცენები. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 2(12).

ო. დუდაური, ., ჩიხელიძე,ქ, შენგელია დ.. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურისწინა წარმონაქმნების ცირკონების U-Pბ იზოტოპური გეოქრონოლოგია. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 51-61. .

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ჩხიბვა,ჩხაბვა,ჩხაპნა). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13 გვ. 77-83.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ.106.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ხაზოვანი და კუთხური გადაადგილებების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების ცდომილებების ანალიზი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2005წ. #9, გვ. 152-158.

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #13 ქ. თბილისი. გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2009წ. #13 გვ. 83-89..

თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, .. ხელოვნური მოკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. არჩილ ელიაშვი¬ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2012წ. თბილისი, N 16,, გვ. 75-78..