სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Берая, Е. Бочоридзе, И. Зедгинидзе. Исследование D-оптимального свойства четырехкомпонентного симплекс-решетчатого плана первого порядка при учете погрешностей средств измерения. Georgian Engineering News. 2010წ. №4, с. 33-34.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование D-оптимальных свойств специально ориентированных несимметричных центральных композиционных планов второго порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 1997წ. №4, c.69-72.

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П., Купарашвили Л.. Исследование автоколебательного процесса колодок моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. 2010წ. № 2 (476), Тбилиси, 2010, с.118-122..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Купарашвили Л., Шарашенидзе С.Г.. Исследование автоколебательного процесса колодок моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2010წ. № 2 (476), Тбилиси, 2010, с.118-122..

З. Богвелишвили, Мчедлишвили К.А., Арчвадзе Г.Г., Богвелишвили Н.З.. Исследование автомобильных топлив с кислородосодержащими соединениями . Сб.трудов Грузинского автомобильно-дорожного института «Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры», Тбилиси . 2009წ. №4, с.73-77, ISSN 1512-1003.

თ. ნანიტაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #12.

თ. ნანიტაშვილი, ბეგიაშვილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. #15.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. . ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე. Исследование белков винограда с целью стабилизации вина. . ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2010წ. გვ7.

Т. Бжалава. Исследование ближнего поля системы из двух диэлектрических цилиндров. Научные труды ГПИ. "Дифракция электромагнитных волн". ISSN 0201-7164. 1988წ. № 6 /335/,ст. 23-27.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.М. Глазова, Р.Н.Деканосидзе Т.Д.Камушадзе. Исследование ближнего порядка аморфных пленок бора. Труды Тбилисского университета. Физика. 1988წ. 277, (25), стр. 101-109. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование близких к D-оптимальным специально ориентированных планов второго порядка для трех переменных . Georgian Engineering News. 2002წ. №3, с. 36-40.

Н. Берая. Исследование близких к G-оптимальным симметричных композиционных планов второго порядка для трех переменных в октанте шара. Georgian Engineering News. 2003წ. №1, с. 47-51.

Н. Берая. Исследование близких к ортогональным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных при наличии ошибок . Georgian Engineering News. 2002წ. .№4, с. 71-74.

И. Нахуцришвили, Д.Джишиашвили, А.Мествиришвили. Исследование взаймодействия поверхности германия с парами гидразина разной степени влажности и получение на основе этих реакций тонких пленок. . 2001წ. т.27, 3-4, 142-146.

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Исследование влияние погрешностей на свойство А-оптимальности пятикомпонентных симплексных планов . Georgian Engineering News . 2011წ. №3 с.79-81.

ბ. გოგიჩაშვილი, З.Сванидзе, З.Харазишвили. Исследование влияния горнообогатительного комплекса на загряз- нение почвы Болнисского региона. . Энергия №1(41) Тбилиаи,2007 . 2007წ. # 1 ;120123.

Л. Надареишвили. Исследование влияния активной среды и скорости деформации на механические свойства кристаллических полимеров. სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1977წ. #2, გვ. 85-96.

ზ. სვანიძე. Исследование влияния горно-обогатительного комплекса на загрязнение почвы Болниского Региона. ენერგია - სამეცნიერო-ტექ ნიკური ჟურნალი. . 2007წ. # 1 (41 ), 3, თბილისი.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г. Гогичаишвили. Исследование влияния горно-обогатительного комплекса на загрязнение почвы Болнисского региона, . ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2006წ. № 4 (14). Стр. 3-7 .