სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.М. Глазова, Р.Н.Деканосидзе Т.Д.Камушадзе. Исследование ближнего порядка аморфных пленок бора. Труды Тбилисского университета. Физика. 1988წ. 277, (25), стр. 101-109. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование близких к D-оптимальным специально ориентированных планов второго порядка для трех переменных . Georgian Engineering News. 2002წ. №3, с. 36-40.

Н. Берая. Исследование близких к G-оптимальным симметричных композиционных планов второго порядка для трех переменных в октанте шара. Georgian Engineering News. 2003წ. №1, с. 47-51.

Н. Берая. Исследование близких к ортогональным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных при наличии ошибок . Georgian Engineering News. 2002წ. .№4, с. 71-74.

И. Нахуцришвили, Д.Джишиашвили, А.Мествиришвили. Исследование взаймодействия поверхности германия с парами гидразина разной степени влажности и получение на основе этих реакций тонких пленок. . 2001წ. т.27, 3-4, 142-146.

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Исследование влияние погрешностей на свойство А-оптимальности пятикомпонентных симплексных планов . Georgian Engineering News . 2011წ. №3 с.79-81.

ბ. გოგიჩაშვილი, З.Сванидзе, З.Харазишвили. Исследование влияния горнообогатительного комплекса на загряз- нение почвы Болнисского региона. . Энергия №1(41) Тбилиаи,2007 . 2007წ. # 1 ;120123.

Л. Надареишвили. Исследование влияния активной среды и скорости деформации на механические свойства кристаллических полимеров. სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1977წ. #2, გვ. 85-96.

ზ. სვანიძე. Исследование влияния горно-обогатительного комплекса на загрязнение почвы Болниского Региона. ენერგია - სამეცნიერო-ტექ ნიკური ჟურნალი. . 2007წ. # 1 (41 ), 3, თბილისი.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г. Гогичаишвили. Исследование влияния горно-обогатительного комплекса на загрязнение почвы Болнисского региона, . ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2006წ. № 4 (14). Стр. 3-7 .

მ. ხუციშვილი, А. Суламанидзе , Г. Дадианидзе . Исследование влияния обмазки На технологическую прочность Сварного шва . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. -. 2008წ. # 4. .(vol.48) – 2008. ст.118-119. .

ნ. დიასამიძე, Т.М. Натриашвили, Д.Н. Джавахишвили, Л.А. Зурабишвили. Исследование влияния открытия и закрытия впускных клапанов на показатели двигателя ’’МОСКВИЧ-331.10’’. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #1-2.

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Исследование влияния погрешностей средств измерения на свойства, связанные с точностью предсказания значений отклика с помощью построенной модели для симплексных планов третьего порядка. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. გვ.107-112.

Н. Берая, Е. Гварамия. Исследование влияния погрешностей средств измерения на свойство ортогональности ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных. Georgian Engineering News. 2011წ. №2, с. 30-32.

ა. სურმავა, Сурмава А. А., Деметрашви¬ли Д. И.. Исследование влияния рельефа Кав¬казского региона на поле ветра в окрестностях восточной части Чёрного моря и западной части Каспийского морей. Труды Института Геофизики. 2004წ. LVIII..

Сурмава А. . Исследование влияния рельефа Кавказского региона на поле ветра в окрестностях восточной части Чёрного моря и западной части Каспийского морей.. Тр. Института геофизики им. М. Нодия. 2004წ. Тбилиси, том.LVIII, 2004, c.205-214..

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Губеладзе Д. О.. Исследование влияния фильтрации на размывающие способности водного потока. Исследование влияния фильтрации на размывающие способности водного потока. Груз. СХИ "Республиканская научная конференция молодых ученых и аспирартов,посвященная 27-ому съезу КПСС ". 1985წ. Тбилиси, сс. 112-113..

ბ. გოგიჩაშვილი, Г.А.Ломтатидзе, .И.Бучукури, З.С.Сванидзе, Л.Д.Демурашвили. Исследование вожможности примене- ния некоторых органи- чекских отходов для получения комплексных сплавов. . Проблемы сварки, металлургии и и металловедения №2(12) Тбилиси,2006 . 2006წ. 3-6.

ნ. დიასამიძე, Г. Таборидзе, А. Чхеидзе, Ж. Петриашвили. Исследование возмож-ности повышения эффективности двс путем применения двухочагового зажигания. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2004წ. #3.

И. Аманаташвили, Одилавадзе Д.. Исследование возможной связи между изменениями электротеллурического поля и активации сейсмотектонических процессов с использованием принципа максимального правдоподобия. Труды института геофизики. 2008წ. , Т60., ст. 81-88 .