სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კენჭიაშვილი. Исследование низколеги- рованных сталей для сле- сарно-монтажных инстру- ментов. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения.. 2006წ. , ISSN 1512-1909, #4 (14), 25 -29 стр. .

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Гордезиани Г.А., Шергелашвили И.Г.. Исследование низколегированных сталей для слесарно-монтажных инструментов. Международный НТП журнал "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2006წ. №4(14), стр.24, г. Тбилиси.

ნ. მაისურაძე, Т. А. Пагава, Н. И. Майсурадзе, М.Г. Беридзе, И. Г. Каландадзе, Н. А. Эсиава. Исследование облученных высокоэнергетичекими протонами кристаллов n-Si методом фото- Холл-эффекта.. Труды Грузинского Технического Универ¬си¬тета, . 2014წ. №2(492), 2014, с. 61-67.

Т. Фагава, , М.Г. Беридзе, И.Г. Каландадзе, Н.А. Эсиава. Исследование облученных высокоэнергическими протонами кристаллов n-Si методом фото-холл-эффектом. . Труды ГТУ. 2014წ. Труды ГТУ, № 2 (492), 2014, с. 61-67.

Г. Лежава, З. Берикишвили, А. Вардосанидзе, И. Камкамидзе, Е. Мкртичян. Исследование оптимальных режимов сбора чайного листа с помощью имитационной программы. . «Georgian Engineering News»,. 2002წ. # 2, .

О. Намичейшвили, Ш. Ревишвили . Исследование параметрической надежности делителя напряжения с помощью ЭВМ. В сб.: «Исследование некоторых вопросов вычислительной техники», вып. 3.-Тбилиси: Изд-во ТГУ . 1981წ. С.31-52.

მ. წიქარიშვილი, Д.Тавхелидзе, С.Блиадзе, Г.Лагундаридзе, З.Сескурия. Исследование переходных процессов в механических системах при динамическом воздействии. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2005წ. # 3 ISSN 1512-0740.

З. Богвелишвили, Густомясов А.Н.. Исследование переходных процессов в системах подрессоривания переменной структуры. Сообщения АН ГССР, Тбилиси. 1984წ. т.113, №3, с.605-608. ISSN 0132-1447.

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Исследование планетарных механизмов с нелинейными цилиндрическими передачами.. Труды ГПИ,Тбилиси. 1987წ. №12(324), стр.54-58..

თ. შაქარაშვილი, Петров Л.Л., Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В. и др. Исследование погонов фракции 300-400С Норийской нефти методом дегидрирования и селактивной изомеризации . Труды ГПИ им. В.И. Ленина, Тбилиси. 1975წ. .

ნ. ცინცაძე, Цинцадзе Т.Н, Цомая В.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО СТОКА РЕК И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ГРУНТОВЫХ ВОД В ГРУЗИИ. Сб. Трудов Института Гидрометеорологии . 2011წ. т. 117, с. 46-51..

Н.Бегалишвили, Т.Цинцадзе. Исследование подземного стока рек и оценка запасов грунтовых вод в Грузии.. Международной конф. по актуальным проблемам гидрометеорологгии и екологии. Труды института гидрометеорологии Грузинского Технического Университетаю. 2011წ. т.№117. ст. 46-50..

ლ. შარაშიძე, Л. B. Надареишвили, Н. С. Топуридзе, И. Я. Павленишвили. Исследование полимерных оптических элементов с градиентом двойного лучепреломления,. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2003წ. ტ.3, N 3, გვ.227-229.

Л. Надареишвили. Исследование полимерных оптических элеметов с градиентом двойногопреломления . საქართველოს ქიმიური ჟურნელი. 2003წ. ტომი 3, #3, 227-230.

Т. Шерозия. Исследование потоков требовании в информационных системах. Сборник статьей "Автоматизированные системы управления". "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

T. Dzigrashvili. Исследование превращений ОЦК и ГЦК твердых растворов замещения Cu-40at%Pd. Известия АН Грузии, Серия Химическая, . 1998წ. т.24 №1-4, cтр. 133-137.

თ. ძიგრაშვილი, Э. Кутелия Т. Кукава М. Хундадзе. Исследование превращений ОЦК и ГЦК твердых растворов замещения Cu-40at%Pd. Известия АН Грузии, Серия Химическая, . 1998წ. т.24 №1-4, cтр. 133-137.

ნ. ტყემალაძე, Куридзе М. В. Исследование принадлежности объекта к заданной полосе. Материалы Научныч семинаров. 1968წ. Тос 7, выпуск II, Тбилиси.

კ. ოდიშარია, Хоштариа Ц., Кекелиа В.. Исследование проблем обеспечения безопасности международного аэропорта, как особо важного объекта. Международный научный журнал "Воздушный транспорт". 2008წ. №1(1). стр.56-52.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г. Кокая Г.Г., Нариманашвили М.Г. . Исследование продольной устойчивости трелевочного-самопогружающегося агрегата по критическому углу калпака. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 3(11), с. 96-106..