სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭანტურია. Исследование свайных фундаментов висячего типа для слабых грунтов в сейсмических районах Грузии. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები №3. 2007წ. 1512-1003.

ზ. საბაშვილი, М. Бабуцидзе, Т. Циклаури, З. Сиамашвили. Исследование сварного шва заготовок, кромки которых вырезаны плазменной резкой в среде водяного пара. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2006წ. N3(461), გვ.74-77.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойств D- и A-оптимальности близких к ротатабельным двенадцатиточечных планов третьего порядка для двух переменных при наличии ошибок эксперимента Т. руды автоматизированных систем управления" . 2008წ. 2(5), с.17-23.

მ. ლორთქიფანიძე, Г.Бебуришвили, Т.Джоджуа, Н.Долидзе. Исследование свойств асфальтовых гидроизоляционных материалов с применением тяжелых нефтей в качестве вяжущего для гидроизоляционных и противофильтрационных устройств . Журнал ,,Энергия,, Тбилиси 2011. წ. №3 (59) №2 (22).

Н. Берая, М. Дарбаисели, И. Зедгинидзе. Исследование свойств двухкомпонентных симплекс-решетчатых планов при учете погрешностей средств измерения . Georgian Engineering News. 2008წ. №1, с. 97-99.

Н. Берая, Т. Модебадзе, И. Зедгинидзе. Исследование свойств несимметричных нецентральных композиционных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 2001წ. №4, с.35-39.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойств планов на симплексе при учете ошибок эксперимента . Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении» . 2007წ. т.II, с.322-327.

Н. Берая, Е. Савченко, И. Зедгинидзе. Исследование свойств симметричных композиционных планов второго порядка. Georgian Engineering News. 2002წ. №2, с. 50-56.

Н. Берая, А. Кванчиани, И. Зедгинидзе. Исследование свойств симметричных композиционных планов второго порядка для четырех переменных. Georgian Engineering News. 2003წ. №3, c. 24-32.

Н. Берая, Т. Модебадзе, И. Зедгинидзе. Исследование свойств трехкомпонентного симплекс-решетчатого плана второго порядка при учете погрешностей средств измерения. Georgian Engineering News. 2006წ. №3, с. 45-48.

Н. Берая, Т. Модебадзе, И. Зедгинидзе. Исследование свойств трехкомпонентного симплекс-решетчатого плана первого порядка при учете погрешностей средств измерения . Georgian Engineering News. 2006წ. №2, с. 69-72.

Н. Берая, Т. Модебадзе, И. Зедгинидзе. Исследование свойств трехкомпонентного симплекс-решетчатого плана третьего порядка при наличии ошибок эксперимента. . Периодический научный журнал "Интеллект". 2006წ. 2(25), с. 79-82.

Н. Берая, Е. Гварамия. Исследование свойства D-оптимальности трехфкторного композиционного ротатабельного плана третьего порядка в условиях ошибок эксперимента . Периодический научный журнал "Интеллект" . 2011წ. 1(39), с. 157-160.

Н. Берая, Е. Бочоридзе, И. Зедгинидзе. Исследование свойства А- и Е-оптимальности четырехкомпонентного симплекс-решетчатого плана первого и второго порядков в условиях ошибок эксперимента . Периодический научный журнал "Интеллект". 2011წ. 1(39), с. 160-163.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойства Е-оптимальности близких к ротатабельным плланов третьего порядка для двух переменных в условиях ошибок эксперимента . Периодический научный журнал "Интеллект" . 2008წ. 3(32) ,с.52-55.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойства ортогональности близких к ротатабельным планов третьего порядка для двух переменных в условиях ошибок эксперимента. Georgian Engineering News . 2008წ. №3, с.42-45.

ნ. მუმლაძე, ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. Исследование связи конструктивных проекционных моделей пространства с аксонометрическими моделями. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. N1(33) 122-124.

ა. ესაკია. Исследование сейсмического воздействия взрыва на подземный трубопровод. Сб. «Физика и механика горных пород» <Мецниереба> г. Тбилиси. 1997წ. 0,2.

Т. Мегрелидзе, Шубладзе З.Л., Долидзе Б.З., Галогре Л.Дж.. Исследование скорости витания зеленого чайного листа. Georgian engineering news. 2007წ. № 3. p. 133-135.

В. Абаишвили. Исследование собственных частот колебаний механизмов швейных машин. Международный научный журнал проблемы машин. 2006წ. №3(24) стрю 9-16.