სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. ცხოველთა კვებაში გამოყენებულიო ს/სამ წარმოებისა და მრეწველობის ანატცენები. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 2(12).

ო. დუდაური, ., ჩიხელიძე,ქ, შენგელია დ.. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურისწინა წარმონაქმნების ცირკონების U-Pბ იზოტოპური გეოქრონოლოგია. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 51-61. .

ბ. ცხადაძე. წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული ტერმინები ქართულში (ჩხიბვა,ჩხაბვა,ჩხაპნა). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. წყალქვეშა აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13 გვ. 77-83.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხავერდას ყვავილების ხელოვნური შრობის შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ.106.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ხაზოვანი და კუთხური გადაადგილებების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების ცდომილებების ანალიზი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2005წ. #9, გვ. 152-158.

ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2009წ. #13 ქ. თბილისი. გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2009წ. #13 გვ. 83-89..

თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, .. ხელოვნური მოკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. არჩილ ელიაშვი¬ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2012წ. თბილისი, N 16,, გვ. 75-78..

თ. ჩხაიძე, მჭედლიშვილი თ., ჩხაიძე ნ.. ხიდური ამწის რესურსის გაზრდის გზები.. სტუ-ს შრომები . 2002წ. 7(446) უაკ 621.86/87, ISSN 1512-0996..

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე . ხსნარებში ტუტის შემცველობის გაზომვის მეთოდი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება. სტუ–ს შრომები. 2008წ. #1(467) გვ. 18-20 .

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2003წ. XIV, გვ.198-210.

N. Lomsadze. “ სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური კვლევის საფუძვლები”. ჟურნალ “მოამბის” დანამატი, შრომები, 8; . 2006წ. 2006; 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 123-126.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. სტუ.

T. Shamatava. “NEW SOURSE OF ALTERNATIVE ENERGY – PLANT EICHHORNIA” . თეზისი საერთაშორის სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. თეზისების კრებული. 2016წ. 21-23 სექტემბერი, 2016, ურეკი, საქართველო.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. “Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4”. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN 0132-6074 том.40 № 2-3, , Тбилиси, .

ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. “გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. სტუ-ს სამეცნიერო- ჟურნალი “შრომები”.. 2012წ. #2(484) 2012, 33-39გვ 2012 წელი.

N. Lomsadze. “მეტყველების აქტის თეორია”. ჟურნალი “ #2 ინტელექტუალი”. 2006წ. 2006 წ ; N2 ISSN 1512-2530,გვ.30-33.