სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2009წ. #13 გვ. 83-89..

თ. ჩხაიძე, მჭედლიშვილი თ., ჩხაიძე ნ.. ხიდური ამწის რესურსის გაზრდის გზები.. სტუ-ს შრომები . 2002წ. 7(446) უაკ 621.86/87, ISSN 1512-0996..

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე . ხსნარებში ტუტის შემცველობის გაზომვის მეთოდი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება. სტუ–ს შრომები. 2008წ. #1(467) გვ. 18-20 .

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2003წ. XIV, გვ.198-210.

N. Lomsadze. “ სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური კვლევის საფუძვლები”. ჟურნალ “მოამბის” დანამატი, შრომები, 8; . 2006წ. 2006; 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 123-126.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. სტუ.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. “Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4”. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN 0132-6074 том.40 № 2-3, , Тбилиси, .

N. Lomsadze. “მეტყველების აქტის თეორია”. ჟურნალი “ #2 ინტელექტუალი”. 2006წ. 2006 წ ; N2 ISSN 1512-2530,გვ.30-33.

ვ. დავითაია, ლ. ვარდოსანიძე.. “რეკვიუმი “მზიურის” დაკრძალვაზე”. 8 ნოემბერი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა ნორმირებული პოლინომების ფესვების ტრაქტორიების ანალიზი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, . 2006წ. N 10, გვ. 91-95, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ე. დოკვაძე. “წვიმის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12, გვ.236-241.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ნ.კუტალაძე, ლ.მეგრელიძე,. “ჰაერის ნაკადის საპროგნოზო სქემების ინვარიანტული სიდიდეების შესახებ რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.116. თბილისი. გვ. 5-8. ISSN1512-0902.

A. Purtseladze. „An a posteriori Experiment in Polarization Holography“. Proc. Institute of Cybernetics. 2000წ. Vol.1. № 1-2. pp. 182-187.

E. Sanaia, G.Kvinikadze. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“. Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55..

ბ. მხეიძე, ზ.კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი.. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. . სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ვ. დავითაია, ბ. ცხადაძე.. „დიდ არქიტექტურას გონიერი და შორსმჭვრეტელი დამკვეთები ქმნიან“. 2011.. სტუ-ს ჟურნალი „პარალელი“.. 2011წ. #1. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი . „დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში“.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). გვ. 20-25; .