სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება. სტუ–ს შრომები. 2008წ. #1(467) გვ. 18-20 .

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.თხინვალელი, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2003წ. XIV, გვ.198-210.

N. Lomsadze. “ სოციოლოგიის მეთოდოლოგიური კვლევის საფუძვლები”. ჟურნალ “მოამბის” დანამატი, შრომები, 8; . 2006წ. 2006; 8 ISSN N 1512-102X,გვ. 123-126.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. სტუ.

T. Shamatava. “NEW SOURSE OF ALTERNATIVE ENERGY – PLANT EICHHORNIA” . თეზისი საერთაშორის სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. თეზისების კრებული. 2016წ. 21-23 სექტემბერი, 2016, ურეკი, საქართველო.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. “Термодинамический анализ взаимодействий в системе “BCl3 – CH4”. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая. 2014წ. ISSN 0132-6074 том.40 № 2-3, , Тбилиси, .

ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. “გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. სტუ-ს სამეცნიერო- ჟურნალი “შრომები”.. 2012წ. #2(484) 2012, 33-39გვ 2012 წელი.

N. Lomsadze. “მეტყველების აქტის თეორია”. ჟურნალი “ #2 ინტელექტუალი”. 2006წ. 2006 წ ; N2 ISSN 1512-2530,გვ.30-33.

ვ. დავითაია, ლ. ვარდოსანიძე.. “რეკვიუმი “მზიურის” დაკრძალვაზე”. 8 ნოემბერი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა ნორმირებული პოლინომების ფესვების ტრაქტორიების ანალიზი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, . 2006წ. N 10, გვ. 91-95, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ე. დოკვაძე. “წვიმის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12, გვ.236-241.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ნ.კუტალაძე, ლ.მეგრელიძე,. “ჰაერის ნაკადის საპროგნოზო სქემების ინვარიანტული სიდიდეების შესახებ რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.116. თბილისი. გვ. 5-8. ISSN1512-0902.

ქ. სალუქვაძე. „ სასოფლო-სამეურნეო დარგების შეთანაწყობა“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს- ინჟინერინგი ". 2014წ. 2014 212-213გვ#4,.

A. Purtseladze. „An a posteriori Experiment in Polarization Holography“. Proc. Institute of Cybernetics. 2000წ. Vol.1. № 1-2. pp. 182-187.

E. Sanaia, G.Kvinikadze. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“. Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55..

ბ. მხეიძე, ზ.კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი.. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. . სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ვ. დავითაია, ბ. ცხადაძე.. „დიდ არქიტექტურას გონიერი და შორსმჭვრეტელი დამკვეთები ქმნიან“. 2011.. სტუ-ს ჟურნალი „პარალელი“.. 2011წ. #1. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი . „დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში“.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). გვ. 20-25; .

მ. ცირეკიძე. „მაღალიონიზირებული ატომების ზოგიერთი სპექტრული მახასიათებლის გაანგარიშება მოდელური პოტენციალის გამოყენებით“. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები» . 2008წ. N1, 3 (2008) .