სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Модебадзе, Г. Мурджикнели, Н. Модебадзе, Э. Гондаури. К вопросу модернизации сети обмена информации между энергообъектами. Georgian Engineering News. 2006წ. 2, 5с.

Г. Мурджикнели, ტომარაძე ო., მოდებაძე ი.. К вопросу неецетра- льного 2 распреде- ления. Georgian Engineering News . 2006წ. #2. .

Б. Беришвили. к вопросу о взаимосвязи экологического и социального факторов в градостроительном проектировании. архитектура общественных и жилых зданий : (сб.науч.тр.) / ГПИ им. В.И. Ленина.- Тб.,1984. 1984წ. с 18-27 .

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили. К вопросу о влянии заместителя на фотохромизм бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVII, №1, ст. 77-80.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. К вопросу о вреде и пользе Руставского лежалого мартеновского шлака. Известия АН Грузии, серия химическая. 2012წ. ISSN 0132-6074 Том 38 N 2-3 ст 244-247.

Д. Эристави, Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В.. К вопросу о вреде и пользе Руставского лежалого мартеновского шлака. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2012წ. № 2-3, т.38, Тбилиси,с.244 - 247.

Г. Магалашвили, Ш.Келептришвили. К вопросу о зависимости формирования крупных массивов хемогенных известняков от интенсивности вулканизма. XIII Междун. конф. Москва-Тбилиси. Москва, с.475-476. 2014წ. .

ი. ბერძენიშვილი, Л.О. Эбаноидзе. К вопросу о каталитической активности ферментов. Ceramics. 2007წ. 1(17), стр. 10-11.

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А., Тодриа В.А.. К вопросу о келловейской трансгрессии в Грузии. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2011წ. #3 გვ. 115-123.

გ. ინანიშვილი, Джапаридзе И. К вопросу о локализации Колхидской бронзовой проиводственно-сырьевой базы ( II тыс. - до н.э.). Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб, . 2011წ. 147-151.

А. Пицхелаури, В.Долидзе. К вопросу о метрологическом обеспечении измерения pH в широком интервале температур. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “Georgian Engineering News”. 2004წ. #4, გვ. 68-70..

М. Зораниани. К вопросу о мотивированности атрибутивных словосочетаний с суффиксом – like. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2011წ. № 1 (9), стр.20-23.

ნ. ხაბეიშვილი. К вопросу о направленном отражении звука в помещениях.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. გამომცემლობა – GFID.. 2000წ. N2. გვ.189–190. ISSN 1512-0287.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Капанадзе М. Б, Мшвилдадзе М.Дж.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

null, Саруханишвили А . В., Капанадзе М. Б, Мшвилдадзе М.Дж, Мацаберидзе Э.Л.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

Саруханишвили А.В., Капанадзе М. Б., Мшвилдадзе М.Дж., Масаберидз Э.Л.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

მ. მშვილდაძე, მაცაბერიძე ე., კაპანაძე მ.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато и стеклообразования в системах с комплексными материалами. Химический Журнал Грузии.. 2008წ. №2, 4 ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато- и стеклооброзования в системах с комплексными материалами . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 2 (4), 4გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. Сообщения АН ГСР, . 1976წ. т.84, №2, .

Т. Буадзе. К вопросу о предельном поведении проекционных оценок плотности распределения вероятностей . Сообщения Академии наук Грузинской ССР. 1984წ. т. 115, №3, 1984, 477-480.