სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Пицхелаури, В.Долидзе. К вопросу о метрологическом обеспечении измерения pH в широком интервале температур. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “Georgian Engineering News”. 2004წ. #4, გვ. 68-70..

М. Зораниани. К вопросу о мотивированности атрибутивных словосочетаний с суффиксом – like. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2011წ. № 1 (9), стр.20-23.

ნ. ხაბეიშვილი. К вопросу о направленном отражении звука в помещениях.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. გამომცემლობა – GFID.. 2000წ. N2. გვ.189–190. ISSN 1512-0287.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Капанадзе М. Б, Мшвилдадзе М.Дж.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

null, Саруханишвили А . В., Капанадзе М. Б, Мшвилдадзе М.Дж, Мацаберидзе Э.Л.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

Саруханишвили А.В., Капанадзе М. Б., Мшвилдадзе М.Дж., Масаберидз Э.Л.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

მ. მშვილდაძე, მაცაბერიძე ე., კაპანაძე მ.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато и стеклообразования в системах с комплексными материалами. Химический Журнал Грузии.. 2008წ. №2, 4 ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато- и стеклооброзования в системах с комплексными материалами . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 2 (4), 4გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. Сообщения АН ГСР, . 1976წ. т.84, №2, .

Т. Буадзе. К вопросу о предельном поведении проекционных оценок плотности распределения вероятностей . Сообщения Академии наук Грузинской ССР. 1984წ. т. 115, №3, 1984, 477-480.

ლ. ურუშაძე. К вопросу о присохологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ. Тбилиси. 2008. 0წ. стр. 48.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა, მგელაძე გ.. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. №1, 6ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე, გ.მგეკაძე. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 1, 6 გვ..

ლ. ურუშაძე. К вопросу о психологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ, Тбилиси. . 2008წ. .

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о расчете силикатных соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N 1, 3 გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о расшифровке кода ДНК. Сообщения АН ГССР. 1964წ. т.34, №2, 1964 (0,25)..

М. Тушишвили, А.Г.Какауридзе. К вопросу о роли подмешивания напряжения ультразвуковой частоты речевому сигналу. Мецниереба,Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

Саруханишвили А.В.. К вопросу о термодинамической оценке процесса термического превращения водосодержащих силикатов сложного состава. Georgian Engineering News. 2004წ. #4, p. 71-75.

Л. Девадзе, . З. М. Элашвили, К. Г. Джапаридзе. К вопросу о фотохромизме бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVIII, №3, ст. 585-588..

М. Капанадзе. К вопросу о химии и технологии стекол в древней Грузии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N 3, 3 გვ..