სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Саруханишвили А.В., Капанадзе М. Б., Мшвилдадзе М.Дж., Масаберидз Э.Л.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикатно- и стеклообразования в системах с комплексными материалами.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. Vol.8 No.2 2008 ISSN 1512-0686 გვ.144-147.

მ. მშვილდაძე, მაცაბერიძე ე., კაპანაძე მ.. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато и стеклообразования в системах с комплексными материалами. Химический Журнал Грузии.. 2008წ. №2, 4 ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о некоторых особенностях процессов силикато- и стеклооброзования в системах с комплексными материалами . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 2 (4), 4გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о посроени концептов идентичных белков на основани современного представления об эволюции биологического кода. Сообщения АН ГСР, . 1976წ. т.84, №2, .

Т. Буадзе. К вопросу о предельном поведении проекционных оценок плотности распределения вероятностей . Сообщения Академии наук Грузинской ССР. 1984წ. т. 115, №3, 1984, 477-480.

ლ. ურუშაძე. К вопросу о присохологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ. Тбилиси. 2008. 0წ. стр. 48.

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა, მგელაძე გ.. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. №1, 6ст..

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე, გ.მგეკაძე. К вопросу о происхождении дманисских археологических стекол IX-XIII вв.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 1, 6 გვ..

ლ. ურუშაძე. К вопросу о психологическом обосновании места речевой активности в общей структуре поведения. Труды ГТУ, Тбилиси. . 2008წ. .

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.მშვილდაძე. К вопросу о расчете силикатных соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N 1, 3 გვ..

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе. К вопросу о расшифровке кода ДНК. Сообщения АН ГССР. 1964წ. т.34, №2, 1964 (0,25)..

М. Тушишвили, А.Г.Какауридзе. К вопросу о роли подмешивания напряжения ультразвуковой частоты речевому сигналу. Мецниереба,Языковые процессоры и распознавание речи. 1980წ. .

Саруханишвили А.В.. К вопросу о термодинамической оценке процесса термического превращения водосодержащих силикатов сложного состава. Georgian Engineering News. 2004წ. #4, p. 71-75.

Л. Девадзе, . З. М. Элашвили, К. Г. Джапаридзе. К вопросу о фотохромизме бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVIII, №3, ст. 585-588..

М. Капанадзе. К вопросу о химии и технологии стекол в древней Грузии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N 3, 3 გვ..

М. Мардашова, З. Какулия, Т. Дзадзамия, Д. Чуткерашвили, Л. Глонти. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. ჟ. "ენერგია". 2015წ. 1(73), გვ. 82-87.

Л. Глонти, Дзадзамия Т. Д., , Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2015წ. #1(73), გვ. 82-86.

დ. ჩუტკერაშვილი, ძაძამიათ., კაკულია ზ., ზვიადაძე უ., მარდაშოვა მ., ღლონტი ლ.. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. "ენერგია“. 2015წ. N 1(173) გვ.82-86.

Т. Дзадзамия, Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М.Л., Петриашвили Ш.Г., Чуткерашвили Д.Г. Глонти Л.Е. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, . 2015წ. N1(173) გვ.82-86.

Какулия З.Г., Звиададзе У.И., Мардашова М., Петриашвили Ш.Г., Глонти Л.Е., Чуткерашвили Д.Г. К вопросу об использовании метода бактериального выщелачивания для извлечения силиция из кварцевой руды. „ენერგია“. 2015წ. N1(73), გვ.82-86 .