სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Cтуруа. К вопросу оптимизации параметров орошения сельскохозяйственных площадей в Грузии. . Georgian Engineering News (GEN). 2003წ. #3, стр. 193-194..

ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, Мчедлишвили Т.Ф Сурмава З.С, Мчедлишвили З.Т Марсагишвили Л.. К вопросу оптимизационного синтеза адаптивной систеьы привода с упругими связами в механичеслой части. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა 2017წ. #2(39). 2017წ. .

Т. Мчедлишвили. К вопросу оптимизационного синтеза приводов с упругими связями в механической части. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2007წ. № 2,с. 3-10..

Н. Мчедлишвили, Мчедлишвили Т.Ф.. К вопросу оптимизационного синтеза сложных систем регулирования по заданным переходным процессам.. სტუ, . 2012წ. №1 (23), Tbilisi, gv. 22-28..

ზ. ღვინიაშვილი. К вопросу оптимизационного синтеза элктрогидромеханических систем приводов по заданным переходнимым процессам . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. . 2012წ. ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина, Р. Чечелашвили. К вопросу организации процедуры построения оценки плотности распределения в оптоэлектронных обучающихся устройствах. .. В кн: Оптоэлектроника, квантовая электроника, прикладная оптика. « Мецниереба», Тбилиси, . 1983წ. .

З. Пиранашвили, Хуцишвили Н.Г.. К вопросу оценивания матричной корреляционной функции. Сообшения АН ГССР. 1977წ. Т.87 , №2, стр.313-316 .

ი. ყრუაშვილი. К вопросу оценки водной эрозии на склонах.. Научные Труды, Груз. СХИ "Гидромелиоративные системы и их эксплуатация",. 1982წ. # 4 (126), Тбилиси, сс. 50-53..

Т. Берикашвили. К вопросу оценки деформируемости структурно неоднородных материаллов. spi-s samecniero Sromebi, "myari tanis struq-tura da Tvisebebi". 1989წ. #2(344), 1989.

З. Пиранашвили, Сабадзе Э.Я.. К вопросу оценки одномерной функции распределения речного стока. Сообшения АН ГССР. 1989წ. Т.135 , №2, стр.381-384 .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. К вопросу оценки рыночной стоимости оборудования. . 2008წ. #1. 3-7 გვ..

Т. Мчедлишвили, Ткешелашвили Г.В., Мчедлишвили Г.Т. . К вопросу оценки рыночной стоймости оборудования с использованием статической многофакторной. . Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 1(9), с. 3-6..

Г. Телиа, Чхаидзе А.В., , Чхаидзе Г.А.. К вопросу повышения качества работы станций формирования поездов.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики»ISSN 1512-0740.. 2002წ. № 3(8), 2002. с. 99-106. .

ზ. გურამიშვილი. К вопросу повышения эффективности преподавания русского языка в инокультурных полях. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის დამატება". 2006წ. შრომები 7, გვ.93–98.

. К вопросу повышения эффективности преподавания русского языка в инокультурных полях. საქართველოს საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემია. ჯურნალ "ვესტნიკის" დამატება. 2006წ. შრომები 7, გვ.93–98.

А. Прангишвили, С. Прокопьев. К вопросу поддержки принятия решений в конфликтологии. GEORGIAN ENJINEERING NEWS, http://www.mmc.net.ge/gen. 2005წ. N4, ISSN 1512-0287 .

Т. Чеишвили, Лоладзе Г., Горделадзе В.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла.. Ж. Керамика. 2011წ. №2(25), с.38-41.

Горделадзе В, Лоладзе Г.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла. . ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2011წ. №2 (25), გვ.38-41.

Лоладзе Г., Горделадзе В.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла. . журнал керамика. 2011წ. №2(25), с.38-41.

О. Томарадзе, Хунцария Д.М. К вопросу построения адаптиваных цифровых телевизионных систем. ГПИ. 1974წ. №8. (172) .