სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Долидзе М.. Кинематический анализ движения колеса вагона с учетом короткой нерოвности круга катания.. Сб. научных трудов «Транспорт». Изд-во «Транспорт», ISSN 1512-0910.. 2009წ. №3. Тбилиси. 2009, c. 5-8..

М. Деметрашвили. Кинематическое исследоваие пятизвенного пространственного мехаизма с помощью плоской модели. Научые труды ГПИ. 1989წ. №7(349) გვ.94-99 тбилиси.

. Кинематическое исследоваие пятизвенного пространственного мехаизма с помощью плоской модели. Научные труды ГПИ. 1989წ. №7(349) გვ.94-99 тбилиси .

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Г., Гелашвили И.Н., Кристесиашвили Э.Н. Кинематическое исследование механизма слежения шлифовального станка для обработки сложнопрофильных деталей. труды ГТУ . 2009წ. №2(472), .

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, С. Коломикова, А. Манагадзе. Кинетика образования и гибели триплетных триплексов“. . GEN. 2011წ. No.1(vol 57), 2011 pp.110-111.

ნ. მაისურაძე, Микадзе О.И., Булия Б.П., Майсурадзе Н.И., Кватадзе З.А., Саникидзе З.Дж.. Кинетика высокотем пературного окисления малолегированного хрома. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, . 2003წ. №1, 2003, pp.145-147..

ზ. ქვათაძე, Микадзе О.И., Булия Б.П., Майсурадзе Н.И. Кинетика высокотемпературного окисления маллолегированного хрома . Georgian Engineering News, N 1, с. 145-147. 2003წ. .

З. Саникидзе, Булия Б.П., Майсурадзе Н.И., Микадзе О.И., Кватадзе З.А.. Кинетика высокотемпературного окисления малолегированного хрома. Georgian Engineering News. 2003წ. 1, 145-147.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Б.Булия, Н.Майсурадзе, З.Кватадзе. Кинетика высокотемпературного окисления малолегированного хрома. GEN, №1. 2003წ. №1.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М.Шенгелия, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Кинетика геминальной рекомбинации адсорбированных радикальных пар. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.62-63..

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Кинетика геминальной рекомбинации адсорбированых радикальных пар. “Georgian Engineering News”, №3, 2012г.. 0წ. 2.

В. Квинтрадзе. Кинетика образования и спектры поглощения поля- ¬рных триплетных эксипле-ксов с водородной связью между ион-радикалами. Georgian engineering news №1 2009. 0წ. .

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили. Кинетика образования и спектры поглощения поля- ¬рных триплетных эксипле-ксов с водородной связью между ион-радикалами. Georgian engineering news №1 2009. 0წ. .

ნ. ჯვარელია, ლ. გვასალია, ჩაგუნავა მ. Кинетика окисления моноксида углерода на медь-хром- марганцевого катализаторе. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1987წ. ტ.13 №1 .

ჩაგუნავა მ., Н. Джварелия, Л .Гвасадия. Кинетика окисления моноксида углерода на медь-хром- марганцевого катализаторе. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1987წ. ტ.13 №1 .

ნ. ჯვარელია, Р.Шеклашвили, Н.Бучукури. Кинетика осаждения палладия на полупроводниковых соединениях группы A'''B'''. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი„. 2008წ. N7, გვ.65-71.

Дараселия Г., Рогава Н., Двали., Кайшаури Г.. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus Sp.при лимитировании фосфатами. Известия ВУЗ-ов "Естественные науки" Северо-Кавказский регион.. 2008წ. №1. с 83 - 86..

В. Квинтрадзе, Т. Кокрашвили М. Цирекидзе А. Поклеба. Кинетика тушения поляр-ных триплетных эксиплек-сов нитроксильными радикалами. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Т. Кокрашвили М. Цирекидзе А. Поклеба. Кинетика тушения поляр-ных триплетных эксиплек-сов нитроксильными радикалами. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Б. Маисурадзе, З. А. Симонгулашвили Л.В. Камкина М.Ш. Микеладзе М.О. Цирдава. Кинетика углетермического восстановления брикетов из марганецсодержащих отходов производства. Труды ГТУ . 2009წ. №3 (473),с. 35-38.