სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Пиранашвили, Сабадзе Э.Я.. К вопросу оценки одномерной функции распределения речного стока. Сообшения АН ГССР. 1989წ. Т.135 , №2, стр.381-384 .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. მჭედლიშვილი. К вопросу оценки рыночной стоимости оборудования. . 2008წ. #1. 3-7 გვ..

Т. Мчедлишвили, Ткешелашвили Г.В., Мчедлишвили Г.Т. . К вопросу оценки рыночной стоймости оборудования с использованием статической многофакторной. . Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 1(9), с. 3-6..

Г. Телиа, Чхаидзе А.В., , Чхаидзе Г.А.. К вопросу повышения качества работы станций формирования поездов.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики»ISSN 1512-0740.. 2002წ. № 3(8), 2002. с. 99-106. .

ზ. გურამიშვილი. К вопросу повышения эффективности преподавания русского языка в инокультурных полях. საქართველოს საგანმანათლებლო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის დამატება". 2006წ. შრომები 7, გვ.93–98.

. К вопросу повышения эффективности преподавания русского языка в инокультурных полях. საქართველოს საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემია. ჯურნალ "ვესტნიკის" დამატება. 2006წ. შრომები 7, გვ.93–98.

А. Прангишвили, С. Прокопьев. К вопросу поддержки принятия решений в конфликтологии. GEORGIAN ENJINEERING NEWS, http://www.mmc.net.ge/gen. 2005წ. N4, ISSN 1512-0287 .

Т. Чеишвили, Лоладзе Г., Горделадзе В.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла.. Ж. Керамика. 2011წ. №2(25), с.38-41.

Горделадзе В, Лоладзе Г.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла. . ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2011წ. №2 (25), გვ.38-41.

Лоладзе Г., Горделадзе В.. К вопросу получения облицовочных стекломатериалов на основе отходов гранитного производства, вулканического пепла и боя стекла. . журнал керамика. 2011წ. №2(25), с.38-41.

О. Томарадзе, Хунцария Д.М. К вопросу построения адаптиваных цифровых телевизионных систем. ГПИ. 1974წ. №8. (172) .

Т. Мчедлишвили, Наврозашвили Г.С., Мазиашвили Д.Р., Гочиташвили К.А. . К вопросу построения математических моделей функционирования автоматических линий с межстаночными накопителями.. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2009წ. № 1(13), с. 67-73..

თ. მჭედლიშვილი, Уплисашвили З.Д. . К вопросу построения математической модели динамики исполн. системы управления манипуляционного робота с упругими звеньями исполнительного механизма. Научно-технический журнал «Транспорт и машиностроение". 2008წ. № 3(11), с. 139-144..

Д. , Л.Оклей, И.Чхартишвили. К вопросу построения математической модели прошивного стана трубо-прокатного агрегата с непрерывным станом. Сообщения АН ГССР . 1982წ. №2, стр.329-332.

Т. Шарашенидзе. К вопросу построения МИКРО-ЭВМ АН22-01 на МП БИС серии К589. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

ბ. მეფარიშვილი, Г.И.Багатурия. К вопросу построения моделей в автоматизированной системе предварительной алгоритмизации (АСПА). Труды ГПИ . 1979წ. N5 (215).

А. Мгеладзе. К вопросу построения монотонной системы на множестве парных связей. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #2 (5) გვ. 47-50.

Т. Шарашенидзе. К вопросу построенния микро-ЭВМ АНАЛИЗАТОР на МП БИС серии К589. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

Т. Шарашенидзе. К вопросу преобразования двоичногокода в двоично-десятичный. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

З. Пиранашвили, Сабадзе Э.Я., Киласония А.Н.. К вопросу применеия лог-нормального распределения в нелинейной регресии для решения гидрологических задач. Труды ЗакНИГМИ. 1990წ. вып.87 (94), М.,стр.43-47 .