სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია, ლ. ვარდოსანიძე.. “რეკვიუმი “მზიურის” დაკრძალვაზე”. 8 ნოემბერი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “სამწევრა ნორმირებული პოლინომების ფესვების ტრაქტორიების ანალიზი”. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, . 2006წ. N 10, გვ. 91-95, ISSN 0135-0765, თბილისი.

ე. დოკვაძე. “წვიმის” აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12, გვ.236-241.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ნ.კუტალაძე, ლ.მეგრელიძე,. “ჰაერის ნაკადის საპროგნოზო სქემების ინვარიანტული სიდიდეების შესახებ რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.116. თბილისი. გვ. 5-8. ISSN1512-0902.

ქ. სალუქვაძე. „ სასოფლო-სამეურნეო დარგების შეთანაწყობა“. სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს- ინჟინერინგი ". 2014წ. 2014 212-213გვ#4,.

A. Purtseladze. „An a posteriori Experiment in Polarization Holography“. Proc. Institute of Cybernetics. 2000წ. Vol.1. № 1-2. pp. 182-187.

E. Sanaia, G.Kvinikadze. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“. Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55..

ლ. ბერიძე. „არქიტექტურულ-სამშენებლო დარგის პრობლემები საქართველოში: საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა, პროფესიონალიზმი, ხარისხი და განათლება“. “არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. N4.

ბ. მხეიძე, ზ.კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი.. „აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის შესახებ“. . სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. 2(725).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიზნეს-ანგელოზები“ და „ვენჩურული კაპიტალი“-მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალის ინვესტირების წყარო. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 3-4.

ვ. დავითაია, ბ. ცხადაძე.. „დიდ არქიტექტურას გონიერი და შორსმჭვრეტელი დამკვეთები ქმნიან“. 2011.. სტუ-ს ჟურნალი „პარალელი“.. 2011წ. #1. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი . „დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში“.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). გვ. 20-25; .

მ. ცირეკიძე. „მაღალიონიზირებული ატომების ზოგიერთი სპექტრული მახასიათებლის გაანგარიშება მოდელური პოტენციალის გამოყენებით“. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები» . 2008წ. N1, 3 (2008) .

ბ. მხეიძე. „მდ. აჭარისწყლის ხეობაში ბუნებრივი აირგამოვლინებების ქიმიური შედგენილობისა და გავრცელების შესახებ“ . „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721), გვ. 41-44.

ლ. ბერიძე. „მზის ენერგია და არქიტექტურა“ . „არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2011წ. N1.

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“. საერაშორისო პრებული ქართული ემიგრაცია - “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2013წ. .

N. Lomsadze, ნინო ბოჭორიშვილი. „ტექსტის კომპრესიის მნიშვნელობა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ინგლისური ენის შესწავლისას“. . სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. ISSN1987-7471. #3(15).გვ.130-133...

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. „ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ“, . VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ შრომათა კრებული. . 2016წ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 4-5 ივნისი, (2016).

ლ.ცეცვაძე., თ ძაზამია., შ.პეტრიაშვილი., ლ. ღლონტი. " სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან, მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. I (491).

T. Sharashenidze. " Determinacion of the Effect of Renewal Methods on the Value of Time-Redundance. . 2006წ. BULLETIN of the GEORGIAN ACADEMY OF SCIENCES, volume 173, number 1, January-February 2006. pp56-60..